Kolísanie otáčok motora: Toto je 12 najčastejších príčin

Otáčkomer
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Kolísanie otáčok motora je jeden z najčastejších problémov ako starých, tak aj nových automobilov. Táto téma je snáď milión krát preberaná na rôznych automobilových fórach. Zrejme nikomu sa však nechce prehľadávať dlhé diskusie a hľadať odpoveď na tento problém.

Práve preto sme sa rozhodli, že pripravíme článok, v ktorom si napíšeme o 12-tich najčastejších príčinách, ktoré spôsobujú kolísanie otáčok motora. Na začiatok však treba dodať, že za kolísaním otáčok motora nemusí stáť len jedna porucha. Niekedy sa za týmto problémom skrýva viacero porúch a tak je veľmi obtiažne zistiť, ktoré komponenty sú vadné.

Obsah

Kolísanie otáčok motora je taktiež často doprevádzané obtiažnými štartami, vynechávaním motora počas jazdy, ale aj stratou výkonu motora a zvýšenou spotrebou paliva. Nie vždy je však šofér schopný niektorý z týchto ďalších príznakov rozoznať.

Poďme sa však bez ďalších zbytočných slov pozrieť na 12 najčastešjích príčin, ktoré spôsobujú kolísanie otáčok motora.

1. Škrtiaca klapka:

Škrtiaca klapka

Problém so škrtiacou klapkou spočíva v jej zanesení rôznymi nečistotami. Zanesená škrtiaca klapka sa však neprejauje len kolísaním otáčok na voľnobehu ale aj nepravidelným chodom motora, zhasínaním motora, či zlými štartami. Na niektoré z týchto problémov ťa však môže, no nemusí upozorniť svietiaca kontrolka motora.

Odstrániť problém so zanesenou škrtiacou klapkou nie je nijak obtiažné a zvládne to snáď každý domáci kutil. Škrtiacu klapku stačí len jednoducho demontovať a následne vyčistiť pomocou vhodných čistiacich prostriedkov. Škrtiacu klapku však môžeš vyčistiť aj bez demontáže, a to tak, že pri naštartovanom motore aplikuješ čistiaci prostriedok na teleso klapky.

Pri čistení si však treba dať pozor na to, aby si teleso škrtiacej klapky nijak mechanicky nepoškodil, práve preto sa neodporúča čistiť zanesenú klapku napríklad šrobovákom či inými podobnými nástrojmi. Návšteva servisu teda nie je potrebná, no ak si na to netrúfaš sám, určite lepšie urobíš, ak zveríš túto prácu odborníkom.

2. Lambda sonda:

Lambda sonda

Lambda sonda je senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora a na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál. Tento signál je odoslaný riadiacej jednotke motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore.

Typickým prejavom poškodenej či nefunkčnej lambda sondy sú zlé štarty a zápach benzínu z výfuku, respektíve pre pravých autíčkarov sa jedná skôr o vôňu. Porucha sa však môže prejavovať aj zvýšenou spotrebou paliva, nepravidelným chodom motora či kolísaním otáčok.

V niektorých prípadoch je možné poruchu lambda sondy identifikovať fyzicky tak, že je zanesená veľkým množstvom sadzí. Nie vždy však poruchu lambda sondy odhalí jej fyzická kontrola a tak je najlepším riešením napojiť automobil na diagnostiku a ak sa zistí, že sa jedná o poruchu práve tohoto komponentu, je potrebné poškodený senzor vymeniť. Na poruchu lambda sondy ťa však zvyčajne upozorní svietiaca kontrolka motora.

3. Váha vzduchu:

Váha vzduchu

Medzi najčastejšie komponenty, ktorých porucha spôsobuje kolísanie otáčok motora patrí aj váha vzduchu. Jej porucha však môže taktiež stáť aj za nepravidelným chodom motora, cukaním počas akcelerácie či zhasínaním motora a ostatnými problémami, ktoré tento jav sprevádzajú, ako je strata výkonu a zvýšená spotreba paliva.

K poruche váhy vzduchu môže dôjsť v prípade jej nadmerného znečistenia či poškodenia. Poškodená či nadmerne znečistená váha vzduchu síce môže fungovať aj naďalej, no zmeny v chode motora sú značné a všimne si ich aj úplný laik. Poškodenú váhu vzduchu je potrebné vyčistiť a v prípade potreby vymeniť, čo je veľmi jednoduché, no nie vždy práve najlacnejšie.

4. Zapaľovacie sviečky:

Zapaľovacie sviečky

Kolísanie otáčok motora môže byť tiež spôsobené nedostatočným zapálením zmesi. Pri tomto probléme je potrebné skontrolovať stav zapaľovacích sviečok.

Elektródy zapaľovacích sviečok sa totiž časom opotrebúvajú, no okrem toho môžu byť zanesené rôznymi usadeninami. Tieto nečistoty je možné odstrániť, no keďže zapaľovacie sviečky nepatria medzi drahé súčiastky, určite urobíš lepšie, ak ich vymeníš.

Ak sú totiž zapaľovacie sviečky nadmerne opotrebované či zanesené, nie je spaľovanie palivovej zmesi optimálne, pretože sviečka nedokáže zapáliť zmes tak, ako by mala alebo funguje prerušovanie. V takomto prípade pracuje motor na menej valcov, čo má za následok trhanie, kolísanie otáčok, nepravidelný celého motora, ale aj zníženie výkonu motora a zvýšenie spotreby paliva.

5. Zapaľovacie cievky:

Porucha zapaľovacích cievok sa prejavuje rovnakým spôsobom ako nefunkčná zapaľovacia sviečka. Výsledkom je teda opäť trhavý, nepravidelný chod motora, kolísanie otáčok motora a pokles výkonu. V tomto prípade je však riešenie problému veľmi jednoduché.

Jednoducho len vymeníš vadnú cievku a motor bude opäť pracovať tak, ako má. Okrem spomínaných problémov, ťa však na poruchu zapaľovacej cievky upozorní svietiaca kontrolka motora.

6. Vzduchový filter:

Vzduchový filter

Vzduchový filter má výrazný vplyv na činnosť motora. V prípade, že je vzduchový filter nadmerne zanesený, spôsobí to, že sa do valcov nedostane dostatočné množstvo vzduchu.

Tento problém sa prejavuje citeľným poklesom výkonu, zvýšenou spotrebou paliva, no niekedy aj nerovnomerným chodom motora či kolísaním otáčok motora.

Ak teda zaregistruješ, že motor tvojho auta nemá výkon ako kedysi a spotreba paliva narástla, mal by si sa v prvom rade zamerať na kontrolu a v prípade potreby na výmenu vzduchového filtra. Cena vzduchového filtra je veľmi nízka a výmenu zvládne naozaj ktokoľvek.

7. Palivový filter:

Olejový a palivový filter

Problém s dodávkou paliva výrazne ovplyvňuje celý chod motora. Za týmto problémom sa môže skrývať hneď niekoľko príčin.

Avšak ako to pri riešení každého problému býva, je potrebné zamerať sa najskôr na úplné maličkosti a najlacnejšie veci. Touto maličkosťou je napríklad palivový filter, ktorý môže byť nadmerne zanesený nečistotami.

Ak je totiž palivový filter nadmerne zanesený, neprepustí dostatočné množstvo paliva. Výmena palivového filtra je veľmi jednoduchá a lacná záležitosť.

8. Netesnosť sacieho potrubia:

Kolísanie otáčok motora môže mať veľmi často na svedomí aj úplná banalita, ako je napríklad netesnosť sacieho potrubia. V tomto prípade dochádza k nasávaniu falošného vzduchu.

S väčším množstvom vzduchu ako zaznamenáva váha vzduchu si potom motor nedokáže poradiť a tak vznikajú už spomínané problémy. V takomto prípade je potrebné skontrolovať celé sacie potrubie a utesniť netesné miesto.

9. Strata kompresie:

Piesty motora

Strata kompresie je vážny problém, ktorý sa síce dá vyriešiť, ale len za nemalé peniaze. Stratu kompresie spôsobujú netesnosti v spaľovacom priestore. Tieto netesnosti môžu byť spôsobené:

Všetky tieto problémy spôsobujú netesnosť spaľovacieho priestoru, čo vedie k vytláčaniu zmesi počas kompresie a následnému zníženiu výkonu motora, ktoré môže byť doprevádzané nepravidelným chodom motora či kolísaním otáčok. Vytláčaním zmesi sa totiž znižuje tlak v spaľovacom priestore, ktorý by inak pôsobil na piesty.

10. Vstrekovače:

Pretekajúce či zanesené vstrekovače môžu taktiež ako ostatné spomínané problémy spôsobovať kolísanie otáčok motora a nepravidelný chod motora. Tento problém sa však okrem toho prejavuje aj citeľným poklesom výkonu.

Riešenie tohoto problému je však pomerne náročné a hlavne nákladné. Existujú totiž len dve možnosti, a to buď drahá oprava alebo ešte drahšia výmena vstrekovačov.

11. EGR ventil:

Zanesený EGR ventil

Úlohou EGR ventilu je vrátiť časť výfukových plynov naspäť do spaľovacieho priestoru. EGR ventil teda otvára a uzatvára prepojenie sacieho a výfukového potrubia. Po otvorení ventilu sa do sacieho potrubia dostane určité množstvo výfukových plynov, ktoré sa zmiešajú s novo prichádzajúcou zmesou/vzduchom do valca.

Miešanie výfukových plynov so zmesou/vzduchom spôsobí, že podiel kyslíka bude v spaľovacom priestore menší. Z hľadiska výkonu je to nežiadúce, no zapríčiní to zníženie teploty horenia, čo vedie k nižšej tvorbe oxidov dusíka. Vysoké teploty a nadbytok vzduchu totiž zvyšujú produkciu oxidov dusíka vo výfukových plynoch.

Výfukové plyny, ktoré sa recirkulujú, však časom zanesú karbónom celé vedenie, čo spôsobí poruchu EGR ventilu. V takomto prípade prepúšťa EGR ventil výfukové plyny do sacieho potrubia aj v režimoch motora, kedy to nie je vhodné (plný výkon, voľnobeh). Motor tak vplyvom nesprávnej funkcie EGR ventilu môže mať nerovnomerný chod , pri akcelerácii trhá, otáčky kolíšu a taktiež poklesne aj výkon motora.

Problém s EGR ventilom sa dá vyriešiť troma spôsobmi, a to buď zaslepením a deaktiváciou EGR ventilu, jeho vyčistením alebo výmenou EGR ventilu za nový.

12. Riadiaca jednotka a rôzne snímače:

Riadiaca jednotka motora

Medzi ďalšiu z tohoto nespočetne veľkého množstva príčin kolísania otáčok motora môže byť práve riadiaca jednotka motora (ECU) či rôzne snímače, ktoré jej posielajú údaje.

Medzi najdôležitejšie snímače patria:

Všetky tieto snímače posielajú riadiacej jednotke motora rôzne informácie, na základe ktorých je riadiaca jednotka schopná riadiť chod motora podľa aktuálnych požiadaviek. Vďaka týmto snímačom je riadené napríklad načasovanie vstreknutia paliva, dĺžka vstreku paliva, predstih zapálenia zmesi a množstvo ďalšieho.

Ak niektorý snímač nefunguje správne, riadiaca jednotka motora dostáva chybné údaje, kvôli čomu môže do valcov vstrekovať nesprávne množstvo paliva či chybne načasovať predstih zapálenia zmesi. V oboch prípadoch však motor nepracuje správne, čo má za následok nielen zvýšenú spotrebu paliva a nižší výkon, ale aj kolísanie otáčok motor a jeho nepravidelný chod.

Záver

Samozrejme existuje nespočetne veľa ďalších problémov a porúch, ktoré môžu spôsobovať kolísanie otáčok motora. V tomto článku sme sa však zamerali na 12 najčastejších príčin, ktoré stoja za týmto problémom.