logo autoride automagazin auta vsetko o autach
arrow_upward

EGR ventil: Ako funguje a čo sa stane ak nefunguje správne?


Čo je to EGR ventil a na čo vlastne slúži? Skratka EGR znamená Exhaust Gas Recirculation, respektíve recirkulácia výfukových plynov. Laicky môžeme povedať, že ide o ďalšiu ekologickú vychytávku, ktorá znižuje množstvo emisií vo výfukových plynoch.

Ako funguje EGR ventil:

Úlohou EGR ventilu je vrátiť časť výfukových plynov naspäť do spaľovacieho priestoru. EGR ventil teda otvára a uzatvára prepojenie sacieho a výfukového potrubia. Po otvorení ventilu sa do sacieho potrubia dostane určité množstvo výfukových plynov, ktoré sa zmiešajú s novo prichádzajúcou zmesou/vzduchom do valca.

Miešanie výfukových plynov so zmesou/vzduchom spôsobí, že podiel kyslíka bude v spaľovacom priestore menší. Z hľadiska výkonu jo to nežiadúce, no zapríčiní to zníženie teploty horenia, čo vedie k nižšej tvorbe oxidov dusíka. Vysoké teploty a nadbytok vzduchu totiž zvyšujú produkciu oxidov dusíka vo výfukových plynoch.

Jednoducho povedané, časť výfukových plynov prejde spaľovacím procesom dva-krát. Čo už raz zhorelo, znovu nezhorí a výsledkom je teda menšie množstvo kyslíka pre spaľovanie. Menšie množstvo kyslíka spôsobí, že je možné spáliť menej paliva a tak získať nižšiu teplotu spaľovania, pri ktorej je tvorba oxidov dusíka nižšia.

EGR ventil využívajú zážihové, ale aj vznetové motory. Pri zážihových motoroch sa recirkulácia výfukových plynov pohybuje medzi 10-20% z objemu nasávanej zmesi do valca a pri vznetových motoroch sa recirkulácia výfukových plynov pohybuje medzi 15-25%. Ako však všetci dobre vieme, to, čo je dobré pre emisie, zvyčajne nebýva dobré pre motor.

Negatíva použitia EGR ventilu:

- vysoký podiel recirkulovaných výfukových plynov znižuje výkon motora (menej vzduchu, menej paliva, menšie teploty horenia = menej mechanickej práce)
- sacie potrubie sa postupne zanáša pevnými časticami z výfukových plynov, čím sa výrazne obmedzuje objem nasávaného vzduchu do valcov

Množstvo recirkulovaných výfukových plynov sa stanovuje v závislosti na množstve nasávaného vzduchu, otáčkach motora a množstvom vstrekovaného paliva. Recirkulácia výfukových plynov je však aktívna až pri teplotách motora vyšších ako 50°C. Taktiež pri otáčkach vyšších ako 3000 ot/min je EGR ventil neaktívny a tak nedochádza k recirkulácii výfukových plynov. S príchodom prísnejších emisných noriem Euro sa však začali presadzovať dvojokruhové systémy EGR ventilov, ktoré pracujú vo všetkých cykloch motora.

Dvojokruhový systém EGR ventilu:

Moderné motory spĺňajúce prísne emisné normy Euro využívajú dvojokruhový systém recirkulácie výfukových plynov, ktorý je zložený z vysokotlakového a nízkotlakového systému spätného vedenia výfukových plynov.

1. Vysokotlakový systém spätného vedenia výfukových plynov

Pri tomto systéme sú výfukové plyny odoberané priamo zo zberného výfukového potrubia a bez ochladenia sú vedené až do sacieho potrubia. Horúce výfukové plyny sa miešajú so vzduchom, ktorý prúdi sacím potrubím a ohrievajú ho. Výsledkom tohoto systému je rýchlejšie zahriatie katalyzátora a filtra pevných častíc, ktoré sú rýchlejšie pripravené na prevádzku. Vysokotlakový systém je však aktívny len pri studenom motore.

2. Nízkotlakový systém spätného vedenia výfukových plynov

Pri tomto systéme sú výfukové plyny odoberané až za filtrom pevných častíc, čo znamená že sú zbavené sadzí. Spaliny sú teda čistejšie a tak sa opotrebenie motora a zanášanie sacieho potrubia karbónom výrazne znižuje. Okrem toho sú výfukové plyny pred tým ako sa vrátia do sacieho potrubia schladené chladičom výfukových plynov. Nízkotlakový systém pracuje vtedy, keď sa vysokotlakový systém deaktivuje.

Zanesený EGR ventil:

Výfukové plyny, ktoré sa recirkulujú pomocou jednookruhového systému EGR ventilu sa vracajú naspäť do sacieho potrubia bez toho, aby prešli filtrom pevných častíc či katalyzátorom. Takéto "neočistené" výfukové plyny však rýchlo zanášajú EGR ventil a sacie potrubie karbónom. Rovnaký prípad nastáva aj v prípade, ak motor spaľuje nekvalitné palivo, alebo ak je poškodený a spolu s palivom a vzduchom spaľuje aj olej. Výsledkom zaneseného (zakarbónovaného) sacieho potrubia a EGR ventilu je:

- trhanie motora pri akcelerácii
- nadmerná dymivosť
- dochádza k rýchlejšiemu zanášaniu filtra pevných častíc
- motor zle štartuje
- zvýšenie produkcie oxidu dusíka a uhľovodíkov
- svietiaca kontrolka motora
- motor sa dusí a má znížený výkon (kvôli hrubej vrstve karbónu v sacom potrubí sa do valcov nedostáva dostatok vzduchu)

Ako tomuto problému predísť? Údržba EGR ventilu sa zakláda najmä na čistení a odstraňovaní karbónových usadenín.

Problém s EGR ventilom sa dá vyriešiť:

1. Výmenou EGR ventilu za nový.

2. Vyčistením zaneseného EGR ventilu. Demontovaný EGR ventil sa vloží do ultrazvukovej čističky, ktorá špeciálnou kvapalinou vyčistí všetky usadeniny a nečistoty. Takéto čistenie je veľmi šetrné, pretože pri ňom nedochádza k poškodeniu EGR ventilu. Ventil je však možné vyčistiť aj pomocou rôznych špeciálnych čističov, ktoré rozkládajú karbónové usadeniny.

3. Zaslepením alebo deaktiváciou EGR ventilu. Pri starších typoch automobilov stačí egr ventil jednoducho mechanicky zaslepiť, no pri novších motoroch je potrebná deaktivácia cez riadiacu jednotku motora.

Aj po zaslepení EGR ventilu však bez obáv prejdeš emisnou kontrolou, preto je kupovanie nového ventilu holý nezmysel, ktorý ťa bude stáť zbytočne veľa peňazí, takže neprospeješ ani svojej peňaženke a ani svojmu autu. Iróniou totiž je, že správne fungujúci EGR ventil síce dokáže znížiť množstvo tvorby oxidu dusíka, no množstvo tvorby pevných častíc týmto procesom narastá.

Pozri si krátku ukážku, ako funguje EGR ventil v benzínovom motore: