AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Kontrolky v aute. Čo značia jednotlivé kontrolky?

Publikované — Aktualizované

Kontrolky v aute nie sú žiadnou novinkou, no moderné autá sú doslova prešpikované vyspelou elektronikou a systémami, ktoré informujú vodiča prostredníctvom svietiacich kontroliek.

Ich význam je však častokrát nejasný a nie je žiadnou hanbou, pokiaľ ho občas zabudne aj skúsený motorista - veď kto si to má všetko pamätať. Práve z toho dôvodu sme pripravili veľký prehľad rôznych kontroliek, ktoré sa môžu objaviť na palubnej doske automobilu.

Obsah

Pokiaľ by si sa stretol s kontrolkou, ktorá tu náhodou chýba, pokojne nás upozorni prostredníctvom komentáru a ak ti tento prehľadný zoznam pomohol, môžeš nám to oplatiť zdieľaním - veľmi nám to pomôže.

Červené kontrolky

Červené kontrolky, ako už farba naznačuje, signalizujú vážny problém, ktorý treba ihneď vyriešiť - niekedy ide o minúty, takže je naozaj rozumné auto odstaviť nabok, zavolať odborníka, prípadne poruchu vyriešiť na mieste svojpomocne.

Červená kontrolka trojuhoľník s výkričníkom

Červená kontrolka trojuhoľník s výkričníkomČervená kontrolka trojuhoľník s výkričníkom


Táto kontrolka môže svietiť alebo blikať a často je sprevádzaná zvukovým varovaním, pričom sa môžu rozsvietiť aj ďalšie kontrolky. Pozor! Bezodkladne odstav auto na krajnicu a nepokračuj v jazde.

Pravdepodobne sa jedná o vážny problém, ako napríklad nedostatok prevádzkovej kvapaliny. V závislosti od problému budeš možno taktiež nútený vypnúť motor, napríklad pri nízkom tlaku oleja v prípade spaľovacieho motora. Ak nedokážeš vyriešiť problém na mieste, radšej zavolaj odťahovku.


Kontrolka Adblue

Kontrolka Adblue

Kontrolka signalizuje nízku hladinu aditív AdBlue. Väčšinou sa ku kontrolke zobrazí aj informácia o udávanom dojazde a po vyčerpaní aditíva už motor nenaštartuješ.


Kontrolka airbagu

Kontrolka airbaguKontrolka airbaguKontrolka airbagu


Táto kontrolka signalizuje chybu v elektronike alebo v kontakte airbagového systému. Môže sa stať, že airbagy pri náraze nevystrelia alebo vystrelia samovoľne, odporúčam (ak je to možné) deaktivovať airbagový systém a navštíviť servis.


Kontrolka akumulátora

Kontrolka akumulátoraKontrolka akumulátora


Túto kontrolku môžeš vidieť pri štartovaní vozidla. Ak zostáva svietiť na vine je buď porucha alternátora alebo roztrhnutý hnací remeň alternátora. S takouto poruchou sa dá zájsť do servisu iba ak ti neskape motor po vybití batérie. Oveľa lepšou alternatívou je však ihneď zavolať odťahovku. Čítať viac


Kontrolka bezpečnostných pásov

Kontrolka bezpečnostných pásov

Rozsvietená kontrolka signalizuje nepripútaného pasažiera. Okrem toho ťa na to upozorňuje aj hlasité pípanie.


Kontrolka bŕzd

Kontrolka bŕzdKontrolka bŕzdKontrolka bŕzd


V prípade, že táto kontrolka svieti, zrejme máš zatiahnutú ručnú brzdu alebo nedostatok brzdovej kvapaliny. Páku treba ihneď uvoľniť, pokiaľ však kontrolka svieti aj naďalej, je treba zastaviť a skontrolovať hladinu brzdovej kvapaliny, pretože sa môže stať, že brzdy prestanú fungovať.


Kontrolka chladiacej kvapaliny

Kontrolka chladiacej kvapaliny

Táto červená kontrolka sa rozvieti v prípade, že je hladina chladiacej kvapaliny pod minimálnou úrovňou alebo tiež pokiaľ sa motor prehrieva. Ak sa tak stane, mal by si zastaviť a skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny. V prípade, že treba chladiacu kvapalinu doliať, môžeš tak urobiť až po vychladnutí motora na 60 stupňov (zhruba štvrť hodina a viac, v závislosti od vonkajšej teploty).

Pokiaľ nemáš po ruke chladiacu kvapalinu či destilovanú vodu, môžeš núdzovo použiť aj obyčajnú vodu (pri väčšom množstve však treba neskôr navštíviť servis). Únik chladiacej kvapaliny môže spôsobiť poškodená vodná pumpa, prasknutá hlava, netesnosti v chladiacom systéme či prasknutý chladič. Pokiaľ chladiaca kvapalina neuniká, prehrievanie motora môže zapríčiniť aj nefunkčný spínač alebo ventilátor. Čítať viac


Kontrolka kapoty

Kontrolka kapoty

Svieti, pokiaľ kapota nie je správne zatvorená. Pokiaľ kontrolka zostáva svietiť aj po správnom zatvorení kapoty, kontaktuj autorizovaný servis.


Kontrolka kľúča

Kontrolka kľúčaKontrolka kľúčaKontrolka kľúča


Táto kontrolka môže mať niekoľko významov. Zasvietiť môže kvôli slabej batérii v kľúči, chybnej anténe prijímajúcej signál z kľúča alebo zlyhaniu v bezpečnostnom systéme vozidla. V prípade vozidiel s bezkľúčovým štartovaním môže upozorňovať vodiča na to, aby umiestnil kľúč neďaleko zapaľovania z bezpečnostných dôvodov.


Kontrolka kufra

Kontrolka kufra

Svieti, pokiaľ kufor nie je správne zatvorený. Pokiaľ kontrolka zostáva svietiť aj po správnom zatvorení kufra, kontaktuj autorizovaný servis.


Kontrolka limitu rýchlosti (speed limiter)

Kontrolka limitu rýchlosti (speed limiter)

Táto kontrolka sa rozsvieti v prípade prekročenia maximálnej nastavenej rýchlosti.


Kontrolka odstupu

Kontrolka odstupuKontrolka odstupu


Kontrolka signalizuje malú vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu. V takomto prípade treba ihneď spomaliť a udržovať si väčší odstup.


Kontrolka otvorených dverí

Kontrolka otvorených dverí

Táto kontrolka sa rozsvieti v prípade pootvorených alebo nedostatočne zatvorených dverí.


Kontrolka riadenia

Kontrolka riadeniaKontrolka riadenia


S touto kontrolkou sa stretneš, pokiaľ máš problém s posilňovačom riadenia. Porucha môže byť v elektrike alebo servo čerpadle. Jazda s takýmto vozidlom je možná, avšak musíš sa zmieriť so zníženým alebo nulovým účinkom posilňovača riadenia.


Kontrolka servisu

Kontrolka servisu

Môže mať rôzne formy od kľúča či rôznych hlásení. Môže sa jednať o plánovanú (nastavenú intervalovú) kontrolu, ale aj neočakávanú poruchu a potrebu čím skôr zájsť do servisu.


Kontrolka systému Štart-Stop

Kontrolka systému Štart-Stop

Rozsvieti sa v prípade, že systém štart-stop vypol motor. Po stlačení spojky sa motor naštartuje, pri automatike treba uvoľniť brzdový pedál.


Kontrolka tlaku oleja

Kontrolka tlaku oleja

Táto kontrolka upozorňuje na nedostatočný tlak oleja, jedným z dôvodov môže byť príliš nízka hladina oleja. Vozidlo treba ihneď odstaviť a motor vypnúť, keďže mazanie nie je dostatočné. Ak je oleja dostatok alebo kontrolka svieti aj po doliatí, vypni motor a zavolaj odťahovku. V opačnom prípade riskuješ zadretie motora, keďže môže byť poškodené olejové čerpadlo. Čítať viac


Kontrolka zámku riadenia

Kontrolka zámku riadenia

Ak táto kontrolka zasvieti počas jazdy, okamžite odstav vozidlo a zavolaj odťahovku. V opačnom prípade hrozí úplné zablokovanie riadenia počas jazdy. Pokiaľ svieti v oranžovej farbe, v jazde môžeš pokračovať, ale čím skôr navštív servis.


Kontrolka zapaľovania

Kontrolka zapaľovania

Táto kontrolka môže naznačovať problém so spínačom zapaľovania alebo so samotným kľúčom. Ak sa táto kontrolka rozsvieti, nevypínaj zapaľovanie, pretože ho už zrejme nebudeš môcť zapnúť. Odporúčame preto okamžitú navštevu autorizovaného servisu.

Kontrolka zapaľovania má aj oranžovú variantu, ktorá taktiež poukazuje na chybu so spínačom zapaľovania. Hoci táto má varovnú funkciu, je rozumné naplánovať si návštevu servisu a predísť horšiemu problému.


Parkovacia brzda

Parkovacia brzda

Táto kontrolka upozorňuje na zatiahnutú parkovaciu brzdu. Odstav vozidlo a pred pokračovaním jazdy uvoľni parkovaciu brzdu. Po uvoľnení páky parkovacej brzdy by mala kontrolka zhasnúť. Ak zostane svietiť aj nadaľej, auto nechaj odstavené a kontaktuj autorizovaný servis.


Porucha prevodovky

Porucha prevodovkyPorucha prevodovky


Táto kontrolka poukazuje na vážny problém s prevodovkou. Auto okamžite odstav a zavolaj odťahovku. Pokračovanie v jazde môže spôsobiť fatálne poškodenie prevodovky, ktorej oprava je veľmi nákladná.


Vysoká teplota oleja v prevodovke

Vysoká teplota oleja v prevodovkeVysoká teplota oleja v prevodovke


Táto kontrolka upozorňuje na príliš vysokú teplotu oleja v prevodovke. Ak sa rozsvieti, okamžite odstav auto na krajnicu a nechaj ho vychladnúť. V opačnom prípade hrozí poškodenie predovodky, ktorej oprava je veľmi nákladná. Ak by sa kontrolka objavila znova alebo nezhasla aj po vychladnutí, je potrebné zavolať odťahovku.


Výstražné svetlo

Výstražné svetlo

Táto kontrolka upozorňuje vodiča na to, že výstražné (blikajúce) svetlo/znamenie je aktivované. Svetlo po skončení výstrahy nezabudni vypnúť, aby si nezmiatol ostatných vodičov.

Žlté a oranžové kontrolky

Kontrolky v žltej/oranžovej farbe signalizujú požiadavku systému, inými slovami auto si niečo pýta. Môže ísť napríklad o doplnenie oleja, prebiehajúcu regeneráciu filtra pevných častíc a podobne.

Kľúč nie je vo vozidle

Kľúč nie je vo vozidle

Táto kontrolka sa objavuje vo vozidlách s bezkľúčovým systémom a rozsvieti sa, ak si vybral kľúč z vozidla pri naštartovanom motore. Ak medzitým vypneš motor nenaštartuješ ho až dokým nebudeš mať pri sebe kľúč.


Kontrolka 4x2, 2HI, 2H

Kontrolka 4x2, 2HI, 2HKontrolka 4x2, 2HI, 2HKontrolka 4x2, 2HI, 2H


Tieto kontrolky upozorňujú vodiča, že vozidlo vybavené pohonom všetkých štyroch kolies zásobuje energiou len dve kolesá. Použitie režimu 4x2 je vhodné na suchom povrchu alebo pri dobrých jazdných podmienkach, nakoľko šetrí palivo.


Kontrolka 4x4 Auto

Kontrolka 4x4 AutoKontrolka 4x4 AutoKontrolka 4x4 Auto


Táto kontrolka upozorňuje vodiča, že vozidlo je v režime "AUTO" s pohonom všetkých štyroch kolies. To znamená, že vozidlo automaticky zapne pohon všetkých štyroch kolies, keď zaznamená stratu trakcie. Väčšina moderných vozidiel s pohonom štyroch kolies používa tento režim ako predvolený. Problém nastáva, pokiaľ kontrolka svieti aj v prípade, kedy by mal byť režim vypnutý.


Kontrolka 4x4 High

Kontrolka 4x4 HighKontrolka 4x4 HighKontrolka 4x4 HighKontrolka 4x4 High


Táto kontrolka upozorňuje vodiča, že vozidlo je v režime "HIGH" s pohonom všetkých štyroch kolies. V prípade starších vozidiel vybavených pohonom štyroch kolies išlo o predvolené nastavenie pri normálnych jazdných podmienkach - v takomto prípade kontrolku výrobcovia zriedka kedy pridali medzi ostatné ukazovatele. Drvivá väčšina moderných vozidiel s pohonom štyroch kolies funguje s predvoleným režimom "AUTO" a zároveň umožňuje prepnutie do režimu 4x4 High alebo 4x4 Low.

Režim 4x4 High sa hodí v situácií, kedy je potrebná lepšia priľnavosť pri bežnej a vyššej rýchlosti, napríklad na zasneženej ceste, počas dažďa a podobne. Ak je režim aktívny, predné a zadné hnacie hriadele sú spolu mechanicky uzamknuté, vďaka čomu sa predné a zadné kolesá otáčajú rovnakou rýchlosťou.

Táto kontrolka sa môže zobrazovať ako 4x4 High, 4WD High, alebo v skrátených verziách ako 4HI či 4H. Pokiaľ kontrolka permanentne bliká (nie pri prepínaní režimu), ide o problém a je potrebné zájsť čím skôr do servisu.


Kontrolka 4x4 Low

Kontrolka 4x4 LowKontrolka 4x4 LowKontrolka 4x4 LowKontrolka 4x4 Low


Táto kontrolka upozorňuje vodiča, že vozidlo je v režime "LOW" s pohonom všetkých štyroch kolies. Ak je režim aktívny, predné a zadné hnacie hriadele sú spolu mechanicky uzamknuté, vďaka čomu sa predné a zadné kolesá otáčajú rovnakou rýchlosťou. Nízky prevodový pomer poskytuje vyšší krútiaci moment na kolesách a tým pádom maximálnu priľnavosť.

Režim 4x4 Low však nie je určený pre bežnú a vyššiu rýchlosť, ale najmä na veľmi pomalý off-road a ťažký terén ako napríklad strmé stúpanie, bahnitý terén či hlboký piesok, na ktorom sa vyšší krútiaci moment a maximálna priľnavosť naozaj hodí. Než do takéhoto terénu vyrazíš so zapnutým režimom 4x4 Low, je dôležité vypnúť kontrolu trakcie.

Kontrolka sa v závislosti od výrobcu môže zobraziť v rôznych variantách, teda ako 4x4 Low, 4WD Low alebo v skrátenej podobe ako 4LO či 4L. Pokiaľ kontrolka permanentne bliká (nie pri prepínaní režimu), ide o problém a je potrebné zájsť čím skôr do servisu.


Kontrolka ABS

Kontrolka ABS

Rozsvieti sa, pokiaľ je chybný snímač alebo riadiaca jednotka ABS. V tomto prípade vozidlo brzdí tak, ako vozidlo, ktoré nie je vybavené týmto systémom. Pri prudkom brzdení sa tak môžu kolesá zablokovať, následkom čoho sa auto dostane do šmyku. Čítať viac


Kontrolka adaptívneho osvetlenia AFL

Kontrolka adaptívneho osvetlenia AFL

Kontrolka signalizuje poruchu systému adaptívneho osvetlenia. Tak ako pri dažďovom senzore, osvetlenie bude fungovať v základnom režime, nie však automaticky.


Kontrolka adaptívnych tlmičov pruženia

Kontrolka adaptívnych tlmičov pruženia

Signalizuje poruchu v regulácii tuhosti pruženia. V takom prípade sa odporúča jazdiť opatrne, nakoľko táto porucha ovplyvňuje stabilitu. Okrem toho treba zájsť do servisu na test funknosti systému.


Kontrolka asistovaného zjazdu (DAC/HDC)

Kontrolka asistovaného zjazdu (DAC/HDC)

Signalizuje aktivovaný systém asistovaného zjazdu v prípade prudšieho svahu. V tejto situácii systém preberá kontrolu nad stabilizáciou vozidla a tiež nad rýchlosťou (udržuje stálu rýchlosť).


Kontrolka automatického sklonu svetlometov

Kontrolka automatického sklonu svetlometovKontrolka automatického sklonu svetlometov


Signalizuje poruchu systému automatického prepínania diaľkových a tlmených svetiel (nastavenia sklonu svetiel). Funkčnosť nebude narušená v manuálnom režime, avšak nebude sa prispôsobovať podmienkam a fungovať automaticky.


Kontrolka dažďového senzora

Kontrolka dažďového senzora

Svieti v prípade poruchy automatického stierania a rozsvecovania svetiel. Funkčnosť stieračov a svetiel nie je narušená, avšak s automatickým zapínaním sa môžeš rozlúčiť.


Kontrolka EPC

Kontrolka EPC

Rozsvietená kontrolka EPC môže signalizovať poruchu škrtiacej klapky, nečistoty v benzíne alebo elektronického plynového pedálu. Menej závažnejším problémom, kvôli ktorému sa kontrolka EPC môže rozsvietiť, je prasknutá žiarovka, vypálená poistka alebo chybný snímač brzdových svetiel. Čítať viac


Kontrolka ESC

Kontrolka ESCKontrolka ESCKontrolka ESC


Ak sa kontrolka rozbliká počas jazdy, elektronická stabilizačná kontrola (ESC) je funkčná a zasahuje do riadenia v kritickej situácií, napríklad pri prudkom prejazde zákrutami, aby sa predišlo šmyku. Pokiaľ táto kontrolka svieti stále, systém zrejme nie je funkčný (ak nie je chyba v elektronike, ktorá by náhodne rozsvietila kontrolku) alebo je vypnutý. Svietiaca kontrolka s nápisom OFF vždy indikuje vypnutie systému.

Jazda s rozsvietenou kontrolkou ESC môže znamenať horšiu ovládateľnosť vozidla, čo môže viesť k nebezpečným situáciám na ceste. Niektoré modely majú identický tvar kontrolky ESP a ESC. Ide o to, že tieto systémy sú v podstate identické, rozdiel je len v názve. Čítať viac


Kontrolka ESP

Kontrolka ESPKontrolka ESPKontrolka ESC


Ak sa kontrolka rozbliká počas jazdy, systém ESP je funkčný a zasahuje do riadenia (pri nebezpečnej situácii), no pokiaľ táto kontrolka svieti stále, systém je zrejme nefunkčný. V prípade poruchy sa systém ESP nezapne a auto je menej stabilné. Čítať viac


Kontrolka filtra pevných častíc DPF/FAP

Kontrolka filtra pevných častíc DPF/FAP

Kontrolka signalizuje problém alebo regeneráciu filtra pevných častíc (keď je filter pevných častíc plný a potrebuje sa prečistiť). Je potrebné držať vozidlo v ustálenom tempe pri otáčkach od 2000 až po 2600 ot/min, kým sa nedokončí regenerácia filtra. Najčastejšie sa s tým môžeš stretnúť pri krátkych jazdách, ktoré filtru neprospievajú.


Kontrolka hladiny tekutiny v nádrži ostrekovača

Kontrolka hladiny tekutiny v nádrži ostrekovača

Rozsvieti sa v prípade, ak v nádržke nie je dostatok kvapaliny. Ak tak nastane, stačí doliať letnú či zimnú zmes do ostrekovačov (viečko býva modrej farby, čiže nájdeš ho naozaj jednoducho)


Kontrolka motora

Kontrolka motoraKontrolka motoraKontrolka motoraKontrolka motoraKontrolka motoraKontrolka motoraKontrolka motoraKontrolka motoraKontrolka motoraKontrolka motora


Táto neslávne známa kontrolka signalizuje všeobecný problém. Môže ísť o poruchu vstrekovania paliva, zapaľovania, vačkového či kľukového hriadeľa a mnohé ďalšie. Niekedy sa môže kontrolka rozsvietiť spolu s ďalšou, no taktiež sa môže objaviť v prípade náhodnej chyby. Bez diagnostiky sa však nedá povedať, či ide o závažný problém alebo náhodnú chybu.

V niektorých prípadoch môže motor dokonca upadnúť do núdzového režimu a jeho výkon môže byť obmedzený. Pokiaľ sa tak stane, odporúčame urýchlenú návštevu servisu. Čítať viac


Kontrolka nefunkčnej žiarovky

Kontrolka nefunkčnej žiarovky

Informuje o nefungujúcej žiarovke, ktorú treba vymeniť.


Kontrolka opotrebenia brzdových platničiek

Kontrolka opotrebenia brzdových platničiek

Kontrolka sa rozsvieti pri nadmerne opotrebovaných brzdových platničkách. Odporúčame čo najrýchlejšiu výmenu, pretože môže byť znížení účinok bŕzd. Čítať viac


Kontrolka paliva

Kontrolka palivaKontrolka paliva


Po rozsvietení tejto kontrolky býva dojazd približne 50 až 100 km v závislosti od veľkosti nádrže. Mal by si teda čím skôr dotankovať.


Kontrolka ťažného zariadenia

Kontrolka ťažného zariadenia

V prípade rozsvietenia tejto kontrolky došlo k uvoľneniu ťažného zariadenia. Treba čím skôr zastaviť, odpojiť a opätovne zapojiť ťažné zariadenie.


Kontrolka tlaku v pneumatikách

Kontrolka tlaku v pneumatikách

Táto kontrolka signalizuje nesprávny tlak v pneumatikách (ak je tlak menší alebo väčší ako požadovaná hodnota - tá závisí od typu auta, pneumatík a ďalších faktorov). Pokiaľ si pneumatiky menil a ich rozmery sú odlišné od tých predošlých, kontrolka sa môže takisto rozsvietiť. V tom prípade stačí nastaviť novú hodnotu a kontrolka následne zhasne.


Kontrolka viečka palivovej nádrže

Kontrolka viečka palivovej nádržeKontrolka viečka palivovej nádrže


Táto kontrolka varuje vodiča, že viečko palivovej nádrže nie je správne zatvorené či dotiahnuté, prípadne je poškodené alebo chýba. Čím skôr zastav vozidlo a skontroluj viečko. Ak je v poriadku, kontrolka môže znamenať, že do palivového priestoru preniká vzduch. V takomto prípade je potrebné bezodkladne navštíviť servis.


Kontrolka vzduchového pruženia

Kontrolka vzduchového pruženia

Kontrolka signalizuje poruchu systému vzduchového pruženia. Tak ako aj pri tlmičoch pruženia, odporúča sa jazdiť opatrne a zájsť do servisu.


Kontrolka zadného spojlera

Kontrolka zadného spojlera

Kontrolka sa môže rozsvietiť v prípade poruchy systému ovládania zadného spojlera. S takto nefunkčným ovládaním spojlera sa neodporúča jazdiť na diaľnici a treba urýchlene navštíviť servis.


Kontrolka zadných hmlových svetiel

Kontrolka zadných hmlových svetiel

Rozsvieti sa v prípade, že sú zapnuté zadné hmlové svetlá.


Kontrolka zatvárania a otvárania strechy

Kontrolka zatvárania a otvárania strechy

Kontrolka svieti počas toho, ako sa strecha otvára alebo zatvára. Mala by zhasnúť hneď ako dôjde k otvoreniu/zatvoreniu, no ak neprestáva svietiť, strecha buď nie je úplne otvorená/zatvorená alebo mohlo dôjsť k poruche.


Kontrolka žhavenia

Kontrolka žhavenia

Kontrolka zasvieti po otočení kľúčika do druhej polohy. Signalizuje predhrev a teda žhaviacu činnosť sviečok. Po zhasnutí by si mal naštartovať motor. Pokiaľ ti kontrolka svieti aj počas jazdy, najčastejšia chyba môže byť v žhavičoch a okruhu žhavenia.


Kontrolka zošliapnutia spojkového pedálu

Kontrolka zošliapnutia spojkového pedálu

Táto kontrolka informuje o tom, že je potrebné stlačiť a podržať spojkový pedál pri štartovaní motora. Upozorňujeme, že táto kontrolka má podobný tvar ako kontrolka zošliapnutia brzdového pedálu.


Voda v palivovej nádrži

Voda v palivovej nádrži

Táto kontrolka varuje pred veľkým percentom vody v nafte. Zníž rýchlosť a opatrne si to zamier rovno do autorizovaného servisu. Ak sa táto kontrolka rozsvieti hneď po tankovaní, okamžite vypni motor a zavolaj odťahovku. V takomto prípade je nafta kontaminovaná vodou a nádrž je potrebné vyprázdniť, v opačnom prípade hrozí poškodenie motora.


Výstražná kontrolka adaptívneho tempomatu

Výstražná kontrolka adaptívneho tempomatu

Adaptívny tempomat momentálne nie je funkčný. Pri najbližšej príležitosti zastav vozidlo, vypni motor a naštartuj. Ak kontrolka zostáva svietiť, radar, ktorý sníma okolie, môže mať na sebe nečistoty alebo dolšo k chybe v systéme. V jazde môžeš pokračovať aj naďalej, no adaptívny tempomat nebude fungovať.


Výstražná kontrolka pre sledovanie jazdných pruhov

Výstražná kontrolka pre sledovanie jazdných pruhov

Signalizuje aktívny systém Lane Assist, no vodorovné dopravné značenie nie je detekované. V prípade, že svieti aj so správou, je potrebné zájsť do servisu kvôli môžnej poruche v systéme. Čítať viac


Výstražná kontrolka riadenia

Výstražná kontrolka riadeniaVýstražná kontrolka riadenia


Táto kontrolka upozorňuje na chybu v posilňovači riadenia. Porucha môže byť v elektrike alebo servo čerpadle. Jazda s takýmto vozidlom je možná, avšak komplikovaná, nakoľko sa musíš zmieriť so zníženým alebo nulovým účinkom posilňovača riadenia. Pokiaľ nie si schopný vozidlo bezpečne dopraviť do servisu, radšej zavolaj odťahovku.

Na niektorých vozidlách sa táto kontrolka rozsvieti po odpojení batérie, prípadne nakopnutí motora cez káble. Ak sa tak stalo, vytoč volant plne doľava a potom plne doprava a prevez auto na krátku vzdialenosť pri rýchlosti 15-20 km/h. Kontrolka by mala zhasnúť.


Výstražná kontrolka servisu

Výstražná kontrolka servisuVýstražná kontrolka servisuVýstražná kontrolka servisuVýstražná kontrolka servisu


Táto kontrolka upozorňuje vodiča na potrebu navštíviť servis. Dôvodom môže byť pravidelná údržba, ako napríklad potreba vymeniť olej a filtre, no môže ísť aj o závažnú poruchu, ktorá vyžaduje kontrolu a prípadnú opravu. Špecifická porucha, na ktorú prípadne upozorňuje, sa môže pri rôznych autách líšiť. V každom prípade odporúčame bezodkladne navštíviť servis.


Výstražná kontrolka zámku riadenia

Výstražná kontrolka zámku riadenia

Táto kontrolka zasvieti ak nastalo zlyhanie elektronického zámku riadenia. V jazde síce môžeš v tomto prípade pokračovať, no je rozumné navštíviť servis. Kontrolka zámku riadenia má aj červenú variantu, pri ktorej je potrebné okamžite odstaviť vozidlo a zavolať odťahovku, keďže hrozí úplné zablokovanie riadenia počas jazdy.


Výstražná kontrolka zapaľovania

Výstražná kontrolka zapaľovania

Táto kontrolka poukazuje na chybu so spínačom zapaľovania. Hoci má najmä výstražnú funkciu, je rozumné naplánovať si návštevu servisu a predísť horšiemu problému.

Ak sa kontrolka zapaľovania rozsvieti v červenej farbe, nevypínaj zapaľovanie, pretože ho už zrejme nebudeš môcť zapnúť. V tomto prípade odporúčame okamžitú navštevu autorizovaného servisu.

Zelené a modré kontrolky

Zelené a modré kontrolky informujú vodiča o prevádzke jednotlivých systémov, modrá farba bola v minulosti vyhradená pre diaľkové svetlá, dnes ju však niektoré automobily využívajú napríklad ako náhradu za ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny.

Kontrolka diaľkových svetiel

Kontrolka diaľkových svetielKontrolka diaľkových svetiel


Táto kontrolka upozorňuje na zapnuté diaľkové svetlá.


Modrá kontrolka chladiacej kvapaliny

Modrá kontrolka chladiacej kvapaliny

Táto modrá kontrolka signalizuje nízku teplotu chladiacej kvapaliny. Po dosiahnutí požadovanej teploty by mala zhasnúť, no kým sa tak stane, nevytáčaj motor do vysokých otáčok. Čítať viac

Elektronická parkovacia brzda

Elektronická parkovacia brzda

Táto kontrolka informuje zapnutej funkcii Auto Hold, respektíve funkcii elektronickej parkovacej brzdy. Táto funkcia sa stará o čo najplynulejší rozjazd do kopca. V prípade potreby môžeš Auto Hold vypnúť manuálne, pričom tlačidlo sa obvykle nachádza hneď vedľa tlačidla elektronickej ručnej brzdy.


Kontrolka adaptívneho tempomatu

Kontrolka adaptívneho tempomatuKontrolka adaptívneho tempomatu


Rozsvieti sa v prípade, že je aktivovaný adaptívny tempomat. Ten ovláda rýchlosť, no taktiež veľkosť odstupu. Kontrolka začne blikať v prípade prekročenia maximálnej nastavenej rýchlosti. Ak neprestáva blikať ani po znížení rýchlosti, môže ísť o chybu a treba zájsť do servisu.


Kontrolka automatických diaľkových svetiel

Kontrolka automatických diaľkových svetielKontrolka automatických diaľkových svetiel


Táto kontrolka informuje o zapnutej funkcii automatického tlmenia diaľkových svetiel. V niektorých autách môže mať modrú (menej časté) alebo bielu farbu.


Kontrolka ECO režimu

Kontrolka ECO režimuKontrolka ECO režimuKontrolka ECO režimu


Signalizuje aktivovaný ECO (šetriaci) režim. Elektronika zabezpečuje, aby dosiahlo vozidlo čo najnižšiu spotrebu. Tento režim si však časom vyžiada svoju daň na vozidle v podobe slabšieho výkonu, akcelerácie, pomalších reakcií na akcelerátor alebo tiež zvýšenie rekuperácie.


Kontrolka parkovacích svetiel

Kontrolka parkovacích svetiel

Táto zelená kontrolka sa rozsvieti pri zapnutých parkovacích svetlách.


Kontrolka predných hmlových svetiel

Kontrolka predných hmlových svetiel

Signalizuje zapnuté predné hmlové svetlá.


Kontrolka pre sledovanie jazdných pruhov

Kontrolka pre sledovanie jazdných pruhov

Kontrolka informuje o aktívnom Lane Assist systéme, ktorý pomáha vodičovi udržiavať priamy smer jazdy, respektíve zotrvať v jazdnom pruhu podľa vodorového značenia.


Kontrolka stretávacích svetiel

Kontrolka stretávacích svetiel

Rozsvieti sa v prípade zapnutých stretávacích svetiel.


Kontrolka tempomatu

Kontrolka tempomatu

Táto kontrolka signalizuje stav aktívnej regulácie rýchlosti.


Kontrolka zošliapnutia brzdového pedálu

Kontrolka zošliapnutia brzdového pedálu

Signalizuje potrebu stlačenia brzdového pedálu pri posunutí radiacej páky z parkovacej polohy.

Biele kontrolky

Biele kontrolky majú najmä informatívnu funkciu. V starších autách sa kontrolky tejto farby nenachádzali, s príchodom čoraz väčšieho množstva rôznych funkcií sa ich počet neustále zvyšuje.

Kontrolka nízkej vonkajšej teploty

Kontrolka nízkej vonkajšej teplotyKontrolka nízkej vonkajšej teploty


Táto kontrolka informuje, respektíve upozorňuje vodiča na potenciálne zhoršené jazdné podmienky v dôsledku nízkych teplôt. Vodič má prispôsobiť jazdu chladnejším teplotám, ktoré môžu častokrát znamenať námrazu na ceste a podobne. Zvyčajne sa rozsvieti keď teplota klesne pod 4 °C, no táto hranica sa môže líšiť v závislosti od výrobcu auta. Čítať viac


Zapnuté automatické diaľkové svetlá

Zapnuté automatické diaľkové svetlá

Táto kontrolka informuje o zapnutej funkcii automatického tlmenia diaľkových svetiel. Podobne vyzerajúca kontrolka s rovnakým významom môže v niektorých autách svietiť v zelenej, alebo menej často v modrej farbe.