logo autoride automagazin auta vsetko o autach
arrow_upward

Výfukový systém: Vedel si z ktorých komponentov sa skladá?


Výfukový systém auta odvádza z motora výfukové plyny, ktoré vznikajú pri spaľovaní a stará sa o to, aby neprenikali do kabíny. Ďalšou jeho úlohou je zníženie hluku, ale aj zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia, preto je navrhnutý presne na konkrétny typ motora.

Výfukový systém sa skladá z týchto dielov:

1. Výfukové zvody

Je to potrubie, ktoré odvádza plyny z hlavy valcov priamo do výfukového potrubia. Výfukové zvody sú zložené zo skupiny potrubí, ktoré sa na konci spájajú do jedného potrubia. Rýchlosť pohybu plynov ovplyvňuje dĺžka a tvar výfukových zvodov, ak sú zvody krátke, plyny rýchlo stratia svoju rýchlosť potom, ako opustia hlavu valcov. Ak sú však zvody dlhé, rýchlosť zostáva zachovaná a plyny sa dostanú rýchlejšie do výfukového potrubia.

2. Katalyzátor

Znižuje množstvo škodlivých látok vo výfukových plynoch tak, že vytvára chemickú reakciu, vďaka ktorej redukuje množstvo CO2 a NOx, čiže oxidu uhličitého a oxidu dusíka.

3. Lambda sonda

Je snímač, ktorý sa nachádza pred katalyzátorom alebo priamo vňom. Niektoré automobily sú vybavené dokonca dvoma lambda sondami, pričom prvá sa nachádza pred katalyzátorom a vyhodnocuje množstvo kyslíka, ktoré sa nachádza vo výfukových plynoch. Na základe toho môže riadiaca jednotka motora upraviť dávkovanie paliva. Druhá lambda sonda sa nachádza vo vnútri alebo za katalyzátorom a kontroluje, či funguje správne.

4. Tlmič výfuku

Je zložený z niekoľkých prepážok, cez ktoré vedú dierované trubky obalené v materiáloch absorbujúcich hluk.

5. Koncovka výfuku

Je to potrubie umiestnené v zadnej časti auta tak, aby odvádzalo výfukové plyny mimo auta.

Veľa autičkárov si zvyšuje výkon auta práve úpravou výfukovej časti, od ladených zvodov, vyhodením katalyzátora, vykuchaním tlmiča výfuku a ďalšími spôsobmi. Tieto úpravy však nie vždy spôsobia tak, že výkon auta porastie, najmä vtedy, ak sú spravené neprofesionálne. Tieto úpravy navyše značne zvyšujú hluk, ktorý môže byť problém nielen pri technickej kontrole, ale aj pri stretnutí sa s policajtami, ktorí ti napália poriadne vysokú pokutu.