logo autoride automagazin auta vsetko o autach
arrow_upward

Vedel si akú funkciu majú piestne krúžky?


Piestne krúžky sú súčasťou piestového spaľovacieho motora. Slúžia na oddelenie spaľovacieho priestoru od priestoru kľukovej skrine a na vymedzenie vôle medzi piestom a valcom.

Piestne krúžky sa nachádzajú v drážkach na stene piestu. Tieto krúžky sú vyrobené z tvrdej vysokolegovanej ocele. Legovaná ocel vzniká pridaním iných kovov, najčastejšie je to nikel, chrom, vanad, kremík, molybden a podobne. Táto oceľ sa rozlišuje na nízkolegovanú a vysokolegovanú ocel.

Piestne krúžky sú v podstate kovové kruhy, ktoré sú v jednom bode prerušené. Miestu, kde je piestny krúžok rozdelený, sa hovorí zámok piestneho krúžku. Zámok piestneho krúžku slúži na roztiahnutie krúžku pri vkladaní do drážky na pieste. Taktiež je podľa neho možné zistiť opotrebovanie piestnych krúžkov, pretože pri novom piestnom krúžku pri zapadnutí do drážky medzera zámku zmizne, no pri opotrebovaných krúžkoch ostane v mieste zámku malá medzera.

Na jeden piest sa zvyčajne montujú 2 až 3 pietne krúžky. Ak sú krúžky 2, jeden je tesniaci a druhý stieraci, ak sú krúžky 3, dva sú tesniace a jeden je stieraci.

1. Tesniaci piestny krúžok

Medzi piestom a valcom spaľovacieho motora musí byť vôľa, a to práve kvôli tepelnej rozťažnosti materiálu, z ktorého je piest vyrobený. Znamená to, že piest je oproti valcu o niekoľko stotín miniletra menší. Práve vďaka tomuto rozdielu v rozmeroch sa piest môže pohybovať vo valci tak ľahko. Tesniaci piestny krúžok má za úlohu vymedziť vôlu medzi piestom a valcom a zabezpečiť tak tesnosť spaľovacieho priestoru. Pre lepšie utesnenie spaľovacieho priestoru od priestoru kľukovej skrine sa na piest ukladá niekoľko tesniacich krúžkov po sebe, najčastejšie dva. Prenikanie spalín do priestoru kľukovej skrine by totiž nepriaznivo pôsobilo na kvalitu motorového oleja.

2. Stierací piestny krúžok

Pri mazaní prostredníctvom olejových kanálov v ojnici a pieste dochádza k mazaniu povrchu piesta olejom. Funkciou stieracieho piestného krúžka je odviesť tento olej z povrchu valca preč, keď piest vykonáva pohyb smerom dole. Olej v spaľovacom priestore je počas spaľovania nežiadúci, pretože zvyšuje emisie, dymivosť motora, ale môže poškodiť aj katalyzátor. Práve z tohoto dôvodu má drážka pre stierací krúžok dierky, ktorými odteká prebytočný zotretý olej do priestoru pod piestom.

Piestné krúžky sú namáhané tepelne, ale aj trením, pretože sú neustále v styku so stenou valca. Toto trenie spôsobuje ubúdanie materiálu piestneho krúžka. Opotrebovaný krúžok má veľké vôle a stráca tesniace, no aj stieracie schopnosti. Takýto krúžok spôsobuje nadmernú spotrebu oleja, no može vplyvom záťaže aj prasknúť. Prasknutý piestny krúžok dokáže narobiť veľa škody, môže poškriabať stenu valca, ktorú by si musel dať vybrúsiť a jeho úlomky sa môžu dostať do priestoru kľukovej skrine a do motorového oleja.

Foto: Wikimedia, Wikimedia, Wikimedia, Wikimedia, Wikimedia, Wikimedia