AUTORIDE

Piestne krúžky: Kde sa nachádzajú a na čo slúžia?

Piestne krúžky
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin   — Aktualizované 

Piestne krúžky sú súčasťou piestového spaľovacieho motora a slúžia na oddelenie spaľovacieho priestoru od priestoru kľukovej skrine. Okrem toho tiež na vymedzenie vôle medzi piestom a valcom.

V tomto článku si v rýchlosti posvietime na funkciu piestnych krúžkov, ich rozdelenie a na to, čo môže spôsobiť opotrebovaný piestny krúžok.

Obsah

Na čo slúžia piestne krúžky?

Piestne krúžky sa nachádzajú v drážkach na stene piestu. Tieto krúžky sú vyrobené z tvrdej vysokolegovanej ocele. Legovaná oceľ vzniká pridaním iných kovov, najčastejšie je to nikel, chrom, vanad, kremík, molybden a podobne. Táto oceľ sa rozlišuje na nízkolegovanú a vysokolegovanú ocel.

Piestne krúžky sú v podstate kovové kruhy, ktoré sú v jednom bode prerušené. Miestu, kde je piestny krúžok rozdelený, sa hovorí zámok piestneho krúžku. Zámok piestneho krúžku slúži na roztiahnutie krúžku pri vkladaní do drážky na pieste.

Podľa zámku piestneho krúžku je tiež možné zistiť opotrebenie piestnych krúžkov, pretože pri novom piestnom krúžku pri zapadnutí do drážky medzera zámku zmizne, no pri opotrebovaných krúžkoch zostane v mieste zámku malá medzera.

Typy piestnych krúžkov

Piesty, krúžky, kľukový hriadeľ

Zvyčajne sú na jeden piest namontované dva až tri piestne krúžky. Horné dva krúžky (iba prvý v prípade, že piest má len dva krúžky) utesňujú spaľovací priestor, a to tak, že tlačia na stenu valca. Tieto krúžky sú známe ako tesniace krúžky.

Spodný krúžok, známy ako sierací piestny krúžok, maže plášť piestu a odvádza prebytočný olej z povrchu valca.

1. Tesniaci piestny krúžok

Medzi piestom a valcom spaľovacieho motora musí byť vôľa, a to práve kvôli tepelnej rozťažnosti materiálu, z ktorého je piest vyrobený. Znamená to, že piest je oproti valcu o niekoľko stotín milimetra menší.

Práve vďaka tomuto rozdielu v rozmeroch sa piest môže pohybovať vo valci tak ľahko. Tesniaci piestny krúžok má za úlohu vymedziť vôlu medzi piestom a valcom a zabezpečiť tak tesnosť spaľovacieho priestoru.

Pre lepšie utesnenie spaľovacieho priestoru od priestoru kľukovej skrine sa na piest ukladá niekoľko tesniacich krúžkov po sebe, najčastejšie dva. Prenikanie spalín do priestoru kľukovej skrine by totiž nepriaznivo pôsobilo na kvalitu motorového oleja.

2. Stierací piestny krúžok

Pri mazaní prostredníctvom olejových kanálov v ojnici a pieste dochádza k mazaniu povrchu piesta olejom. Funkciou stieracieho piestného krúžka je odviesť tento olej z povrchu valca preč, keď piest vykonáva pohyb smerom dole.

Olej v spaľovacom priestore je počas spaľovania nežiadúci, pretože zvyšuje emisie, dymivosť motora, ale môže poškodiť aj katalyzátor. Práve z tohoto dôvodu má drážka pre stierací krúžok dierky, ktorými odteká prebytočný zotretý olej do priestoru pod piestom.

Piest: A - Chladiaca dutina; B - Kanál prívodu oleja

Záver

Piestné krúžky sú namáhané tepelne, ale aj trením, pretože sú neustále v styku so stenou valca. Toto trenie spôsobuje ubúdanie materiálu piestneho krúžka. Opotrebovaný krúžok má veľké vôle a stráca tesniace, no aj stieracie schopnosti.

Takýto krúžok spôsobuje nadmernú spotrebu oleja, no može vplyvom záťaže aj prasknúť. Prasknutý piestny krúžok dokáže narobiť veľa škody, môže poškriabať stenu valca, ktorú by si musel dať vybrúsiť a jeho úlomky sa môžu dostať do priestoru kľukovej skrine a do motorového oleja.