Škrtiaca klapka: Ako funguje a jej možné poruchy

Škrtiaca klapka
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin  —  Aktualizované

Škrtiaca klapka má na starosti riadenie prívodu vzduchu do motora. Používajú ju zážihové motory, ale aj niektoré nové vznetové motory. Nachádza sa v sacom systéme a je mechanicky alebo elektronicky napojená na plynový pedál.

Pri zošliapnutí plynového pedálu sa škrtiaca klapka otvára. V prípade mechanického systému ovládania klapka reaguje okamžite. Naproti tomu elektronické ovládanie má na starosť riadiaca jednotka motora, ktorá ovláda škrtiacu klapku na základe polohy plynového pedálu.

Obsah

Pokiaľ sa toto zariadenie nachádza v tvojom aute, je dobré o ňom vedieť viac, nakoľko môže byť hlavný dôvod, prečo na prístrojovej doske svieti EPC kontrolka. Aký význam má teda škrtiaca klapka?

Škrtiaca klapka v prípade zážihových motorov

Ako už bolo povedané, škrtiaca klapka zabezpečuje prívod vzduchu do motora a otvára sa pri zošliapnutí plynového pedálu. Môže byť ovládaná dvomi spôsobmi, a to:

  • Mechanicky

  • Elektronicky

Mechanicky ovládaná škrtiaca klapka

Škrtiaca klapka je ovládaná lankom z plynového pedálu, ktoré je napojené na pohyblivý mechanizmus klapky. Mechanická varianta ovládania škrtiacej klapky je efektívnejšia, pretože reakcia na plyn je okamžitá.

Elektronicky ovládaná škrtiaca klapka

Signál z elektrického akcelerátora spracuje riadiaca jednotka, ktorá povie klapke o koľko stupňov sa má otočiť. Čím viac je plynový pedál stlačený, tým viac sa škrtiaca klapka otvorí.

Ak sa však plynový pedál nestláča, aktivuje sa voľnobežná pozícia klapky a riadiaca jednotka motora udržuje motor vo voľnobežných otáčkach.

Nahradenie škrtiacej klapky variabilným časovaním ventilov

BMW Vanos

Pri niektorých motoroch je škrtiaca klapka nahradená systémom variabilného časovania ventilov, ako napríklad BMW Valvetronic, Honda i-VTEC, Toyota VVTC-i a ďalšie.

Nahradenie škrtiacej klapky systémom variabilného časovania ventilov má niekoľko výhod, ako napríklad zníženie prietokového odporu v sacom potrubí pri menšom zaťažení motora, zníženie spotreby paliva a väčší výkon motora.

Škrtiaca klapka zážihového motora sa skladá z:

  • otáčajúca sa prepážka riadená mechanicky alebo elektronicky

  • potenciometer, ktorý informuje riadiacu jednotku o polohe klapky

  • spínač voľnobežných otáčok

  • krokový motorček (len pri elektronicky ovládanej klapke)

  • pružinový mechanizmus, ktorý po odpojení nastaví škrtiacu klapku do pôvodnej polohy

Škrtiaca klapka nie je bezproblémová súčiastka, a preto sa občas vyskytnú problémy a poruchy. Najčastejším problémom je jej zanesenie karbónom a rôznymi nečistotami alebo môže ísť o poruchu elektroniky škrtiacej klapky.

Škrtiaca klapka

Porucha škrtiacej klapky sa prejavuje nasledovne:

Odstrániť poruchu je možné demontážou a následným vyčistením klapky pomocou vhodného čistiaceho prostriedku alebo jej výmenou. Škrtiacu klapku však môžeš vyčistiť aj bez demontáže, a to tak, že pri naštartovanom motore aplikuješ čistiaci prostriedok na teleso klapky.

Ako predísť problémom so škrtiacou klapkou?

Účinným spôsobom, ako môžeš predĺžiť životnosť škrtiacej klapky je jej pravidelná údržba. Okrem chyby elektroniky tejto súčiastky sa môže tiež zaniesť nečistotami – v takomto prípade pomôže pravidelné čistenie škrtiacej klapky.

Škrtiaca klapka (Rover K series)

Ak už vyčistenie nepomôže, je potrebná výmena škrtiacej klapky. Môžeš si ju nechať vymeniť vo svojom servise, no ak patríš medzi skúsenejších a odvážnejších vodičov, škrtiacu klapku si môžeš objednať alebo kúpiť a výmenu previesť sám.

Škrtiaca klapka v prípade vznetových motorov

Pri vznetových motoroch sa škrtiaca klapka využíva hlavne pre jemnejšie vypnutie motora. Pred vypnutím motora sa klapka uzavrie a zabráni tak prívodu vzduchu do valcov, čo spôsobí, že motorom po vypnutí netrhne.

Poruchy šktriacej klapky sa pri vznetovom motore prejavujú:

  • svietiacou kontrolkou motora

  • samozápalom po vypnutí motora

Pri odstraňovaní problému škrtiacej klapky vo vznetovom motore platí rovnaké pravidlo ako pri škrtiacej klapke nachádzajúcej sa v zážihovom motore, a to buď vyčistenie klapky alebo jej výmena.

Pozri si názornú ukážku od Engineering Explained, ako pracuje škrtiaca klapka: