AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Škrtiaca klapka: Jej funkcia a možné poruchy

Publikoval Denis - Aktualizované

Škrtiaca klapka má na starosti riadenie prívodu vzduchu do motora. Používajú ju zážihové motory, ale aj niektoré nové vznetové motory. Pokiaľ sa toto zariadenie nachádza v tvojom aute, mal by si o ňom vedieť viac. Aký význam má teda škrtiaca klapka v spaľovacom motore?

Zážihové motory

Obsah

Škrtiaca klapka sa nachádza v sacom trakte motora a je mechanicky alebo elektronicky napojená na plynový pedál. Pri zošliapnutí plynového pedálu sa táto klapka otvorí. Pri niektorých motoroch je škrtiaca klapka nahradená systémom variabilného časovania ventilov, ako napríklad BMW Valvetronic, Honda i-VTEC, Toyota VVTC-i a tak podobne.

Nahradenie škrtiacej klapky systémom variabilného časovania ventilov má niekoľko výhod, ako napríklad zníženie prietokového odporu v sacom potrubí pri menšom zaťažení motora, zníženie spotreby paliva a zvýšenie výkonu motora.

Škrtiaca klapka môže byť ovládaná dvomi spôsobmi:

Mechanicky

Škrtiaca klapka je ovládaná lankom z plynového pedálu, ktoré je napojené na pohyblivý mechanizmus klapky. Mechanická varianta ovládania škrtiacej klapky je efektívnejšia, pretože reakcia na plyn je okamžitá.

Elektronicky

Signál z elektrického akcelerátora spracuje riadiaca jednotka, ktorá povie klapke o koľko stupňov sa má otočiť. Čím viac je plynový pedál stlačený, tým viac sa škrtiaca klapka otvorí. Ak sa však plynový pedál nestláča, aktivuje sa voľnobežná pozícia klapky a riadiaca jednotka motora udržuje motor vo voľnobežných otáčkach.

Škrtiaca klapka zážihového motora sa skladá z:

 • otáčajúca sa prepážka riadená mechanicky alebo elektronicky

 • potenciometer, ktorý informuje riadiacu jednotku o polohe klapky

 • spínač voľnobežných otáčok

 • krokový motorček (len pri elektronicky ovládanej klapke)

 • pružinový mechanizmus, ktorý po odpojení nastaví škrtiacu klapku do pôvodnej polohy

Škrtiaca klapka nie je bezproblémová súčiastka, a preto sa občas vyskytnú problémy a poruchy. Najčastejším problémom je jej zanesenie karbónom a rôznymi nečistotami alebo môže ísť o poruchu elektroniky škrtiacej klapky.

Porucha škrtiacej klapky sa prejavuje nasledovne:

 • nepravidelný chod, kolísanie otáčok

 • zhasínanie motora

 • kolísanie otáčok

 • zlé štarty

 • svietiaca kontrolka motora

Odstrániť poruchu je možné demontážou a následným vyčistením klapky pomocou vhodného čistiaceho prostriedku alebo jej výmenou. Škrtiacu klapku však môžeš vyčistiť aj bez demontáže, a to tak, že pri naštartovanom motore aplikuješ čistiaci prostriedok na teleso klapky.

Ako predísť vyššie spomenutým problémom?

Jediný spôsob, ako môžeš predísť problémom so škrtiacou klapkou z dôvodu zanesenia, je jej pravidelné čistenie. Bohužiaľ, ani pravidelným čistením sa však nedá zabrániť všetkým problémom so škrtiacou klapkou.

Vznetové motory

Pri vznetových motoroch sa využíva škrtiaca klapka hlavne pre jemnejšie vypnutie motora. Pred vypnutím motora sa klapka uzavrie a zabráni tak prívodu vzduchu do valcov, čo spôsobí, že motorom po vypnutí netrhne.

Poruchy šktriacej klapky sa pri vznetovom motore prejavujú:

 • svietiacou kontrolkou motora

 • samozápalom po vypnutí motora

Pri odstraňovaní problému škrtiacej klapky vo vznetovom motore platí rovnaké pravidlo ako pri škrtiacej klapke nachádzajúcej sa v zážihovom motore, a to buď vyčistenie klapky alebo jej výmena.

Pozri si názornú ukážku, ako pracuje škrtiaca klapka:

Anketa
skrtiaca klapka

Potrápil ťa už niekedy problém so škrtiacou klapkou?

89% - Áno
11% - Nie