Snímač teploty chladiacej kvapaliny: Vedel si na čo slúži?

Snímač teploty chladiacej kvapaliny
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Snímač teploty chladiacej kvapaliny je veľmi dôležitý komponent, pomocou ktorého sa riadi celý chod motora. Keďže však snímač teploty chladiacej kvapaliny zasahuje takmer do všetkého, čo sa chodu motora týka, môže byť aj príčinou rôznych problémov, a to od zlého štartu motora až po kolísanie otáčok či vysokú spotrebu paliva.

Ako funguje snímač teploty chladiacej kvapaliny:

Obsah

Snímač teploty chladiacej kvapaliny zaznamenáva údaje o teplote chladiacej kvapaliny a následne tieto údaje posiela do riadiacej jednotky motora. Údaje zo snímača patria k dôležitým informáciám, pomocou ktorých riadiaca jednotka motora zisťuje, v akom stave sa motor nachádza a podľa toho mení pracovný režim motora.

Pomocou údajov zo snímača teploty chladiacej kvapaliny totiž riadiaca jednotka ovplyvňuje dávku paliva, okamih zapálenia, vstrekovací čas, voľnobežné otáčky, no a v závislosti od teploty je riadená aj kontrola klepania či doba žhavenia.

Snímač teploty chladiacej kvapaliny je teplotne závislý odpor s charakteristickým správaním. Za studena je odpor snímača vysoký a pri zvyšovaní teploty odpor výrazne klesá. Vďaka jednoduchosti tohoto snímača je veľmi jednoduché skontrolovať jeho činnosť zmeraním odporu. Pri meraní odporu a teda aj kontrole funkčnosti tohoto snímača je ideálne odmerať a porovnať odpor pri zohriatom a studenom motore. Kontrolu napätia snímača vykonáš pomocou voltmetra. Hodnota napätia pri studenom motore musí byť v priemere 3V. Pri zvýšení teploty sa musí táto hodnota znížiť na priemerne 0,5V.

Pokiaľ snímač teploty chladiacej kvapaliny vypojíš z konektoru, riadiaca jednotka zaregistruje prerušený signál, pre ktorý má vo svojej pamäti uloženú náhradnú hodnotu, ktorá zodpovedá odporu pri zohriatom motore. V takomto prípade teda riadiaca jednotka prepne motor do takého režimu, akoby bol zohriaty na svoju prevádzkovú teplotu bez ohľadu na to, či je to pravda alebo nie.

Niektoré motory však požívajú zdvojené snímače, pričom jeden snímač informuje riadiacu jednotku o stave motora a druhý snímač slúži ako ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny na palubnej doske. Zdvojené snímače sú štvorvývodové, dva vývody sú pre jeden snímač a ďalšie dve pre druhý. Pri meraní odporu je teda potrebné nájsť správnu dvojicu. Ak nájdeš dvojicu ktorá vykazuje odpor a druhá dvojica vývodov je nemerateľná, znamená to, že je tento snímač zlý. Sú však aj také prípady, kedy zlyhajú oba snímače v jednom puzdre.

Súvisiaci článok - Chladiaca kvapalina zabezpečuje optimálnu teplotu motora, dozvi sa viac o nej viac

Snímače sú často umiestnené blízko seba a pre správne rozoznanie bývajú farebne rozlíšené. Výmena snímaču teploty chladiacej kvapaliny nie je žiadna veda a bez väčších problémov ju zvládne každý šikovný domáci kutil. Netreba však zabudnúť na to, že po každej výmene snímača treba doliať chýbajúce množstvo chladiacej kvapaliny, ktorá vytiekla pri výmene.

Ako sa prejavuje zlý snímač teploty chladiacej kvapaliny:

Poruchu snímača teploty chladiacej kvapaliny môžeš odhaliť napríklad pomocou zvýšenej spotreby paliva, ktorá je spôsobená zlými informáciami o teplote motora (riadiaca jednotka dáva väčšiu dávku paliva, akoby bol motor studený), obtiažným štartom, nestabilným chodom motora, zvýšenými otáčkami na voľnobehu či nesprávne fungujúcemu ukazovateľu teploty chladiacej kvapaliny, ktorého ručička neustále skáče od dolnej hranice až po hornú hranicu.