AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Strata výkonu: Prečo motor časom stráca výkon?

Publikoval Denis— Aktualizované

Strata výkonu začne postupom času trápiť každý jeden spaľovací motor. Aká je však príčina straty výkonu?

Na túto otázku sme pripravili článok, v ktorom sa pozrieme na možné príčiny straty výkonu, ale aj na to, ako ich možno odstrániť.

Obsah

Úvod

Náhla strata výkonu motora môže byť spôsobená poruchou niektorej súčiastky motora. Pokiaľ sa však závada odstráni, výkon motora sa vráti naspäť a ty môžeš spokojne jazdiť ďalej.

Nás však bude zaujímať skôr postupná strata výkonu motora, ktorá býva zvyčajne spôsobená nepravidelnou či nedostatočnou údržbou alebo opotrebovaním niektorých komponentov motora. Neexistuje však spôsob, ako určiť, koľko konských síl motor stratí za určitý čas, ale platí jedno pravidlo - čím lepšiu starostlivosť motoru dopraješ, tým bude stata výkonu menšia.

Konská sila: Čo predstavuje a prečo je dôležitá?

Súvisiaci článok - Konská sila: Čo predstavuje a prečo je dôležitá?

Motor je totiž ako živý organizmus a na správnu funkciu potrebuje štyri veci, a to palivo, vzduch, kompresiu a iskru (benzín) alebo zapálenie zmesi (diesel). Ak niektorá z týchto vecí nie je optimálna, motor stráca výkon. Poďme sa teda pozrieť presnejšie na príčiny straty výkonu.

1. Vzduchový filter

Každý spaľovací motor musí nasávať do valcov určité množstvo vzduchu, aby mohol správne fungovať. Pokiaľ sa však do valcov dostane menej vzduchu ako je potrebné, spôsobí to zníženie výkonu motora. Tento problém môže spôsobiť zanesený vzduchový filter.

Oprava tohoto problému je veľmi jednoduchá a lacná záležitosť a zvládne ju snáď každý, takže s výmenou vzduchového filtra by si nemal zbytočne otáľať. Vzduchový filter sa odporúča meniť raz za rok alebo približne každých 10 až 20 tisíc kilometrov, v závislosti od prašnosti prostredia, v ktorom jazdíš.

Vzduchový filter: Na čo slúži a z čoho všetkého môže byť vyrobený?

Súvisiaci článok - Vzduchový filter: Na čo slúži a z čoho všetkého môže byť vyrobený?

Tento problém však nemusí byť spôsobený len zaneseným vzduchovým filtrom, ale aj zanesenými a zarakbónovanými sacími kanálmi či ďalšími podobnými problémami.

2. Zapaľovacie sviečky

Nesprávne a teda nedostatočné zapálenie zmesi môže byť ďalšou príčinou straty výkonu motora. Pri tomto probléme je potrebné skontrolovať stav zapaľovacích sviečok. Elektródy zapaľovacích sviečok sa totiž časom opotrebúvajú a okrem toho môžu byť zanesené rôznými usadeninami.

Tieto nečistoty je možné odstrániť, no keďže zapaľovacie sviečky nepatria medzi drahé súčiastky, odporúča sa ich výmena. Životnosť bežnej zapaľovacej sviečky sa pohybuje medzi 30 až 90 tisíckami kilometrov a tak by si nemal zabúdať na ich pravidelnú výmenu.

Zapaľovacie sviečky: Ako vôbec fungujú a čo ich životnosť?

Súvisiaci článok - Zapaľovacie sviečky: Ako vôbec fungujú a čo ich životnosť?

Pokiaľ totiž sviečka nefunguje alebo funguje prerušovanie, motor pracuje na menej valcov, čo má za následok trhanie, nepravidelný chod celého motora a tým pádom aj zníženie výkonu motora a ďalšie problémy.

3. Výfukový systém

Čo ide dnu, to musí ísť aj von. Na odvod výfukových plynov z valcov slúži výfukový systém, ktorý si však tiež vyžaduje určitú údržbu. Medzi najčastejšie problémy výfukového systému, ktoré spôsobujú stratu výkonu môžeme zaradiť poškodený, zanesený katalyzátor či tlmič výfuku alebo poškodené, respektíve deravé výfukové potrubie.

Problém s deravým výfukovým potrubím je možné vyriešiť len dvoma spôsobmi, a to zvarením trhlín alebo výmenou poškodenej časti výfukového potrubia. Tento problém však na seba rýchlo upozorní zvýšenou hlučnosťou a tak ho nie je možné len tak ľahko prehliadnuť. Problémy s katalyzátorom a tlmičom výfuku však na seba tak rýchlo upozorniť nemusia.

Výfukový systém: Vedel si z ktorých komponentov sa skladá?

Súvisiaci článok - Výfukový systém: Vedel si z ktorých komponentov sa skladá?

Katalyzátor trpí najmä vtedy, ak s autom jazdíš len krátke trasy, behom ktorých sa motor nestihne zohriať a tak dlhú dobu spaľuje bohatú zmes, ale aj v prípade, ak motor z dôvodu nejakého poškodenia či opotrebenia určitej súčiastky spaľuje motorový olej.

Katalyzátor: Aká je jeho funkcia a ako sa môže poškodiť?

Súvisiaci článok - Katalyzátor: Aká je jeho funkcia a ako sa môže poškodiť?

V takomto prípade hrozí zanesenie katalyzátora nečistotami, čo spôsobí zníženú priechodnosť výfukového potrubia a teda aj zníženie výkonu motora. Zanesený katalyzátor je možné vyčistiť pomocou rôznych špeciálnych čistiacich prostriedkov, no v prípade, ak je katalyzátor zanesený až príliš, je nutná jeho výmena, čo nie je práve najlacnejšia záležitosť. Okrem zanesenia sa však katalyzátor môže poškodiť aj mechanicky, najčastejšie vtedy, ak v ňom dochádza k horeniu nespáleného paliva.

Poškodený katalyzátor spôsobí chybné hlásenia lambda sondy, na základe ktorých nebude riadiaca jednotka schopná určiť správny pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore. Tlmič výfuku môžu trápiť podobné problémy ako katalyzátor.

Tlmič sa totiž môže zaniesť, čo spôsobí zhoršenú priechodnosť výfukových plynov, ale taktiež môže skorodovať zvnútra a rozpadnúť sa, čo by viedlo k ďalším problémom a samozrejme tým pádom aj k zníženiu výkonu motora.

4. Palivový systém

Ide najmä o palivové čerpadlo, vstrekovacie zariadenie a palivový filter. Pokiaľ sa do valca nedostáva požadované množstvo paliva, je zrejme každému jasné, že výsledkom bude opäť zníženie výkonu motora. Palivové čerpadlo je zvyčajne umiestnené v palivovej nádrži.

Čerpadlo sa však môže časom opotrebovať, čo spôsobí, že bude mať problém dodávať dostatočné množstvo paliva, najmä pri vyšších otáčkach alebo veľkej záťaži motora. Problém s dodávkou paliva však môže spôsobiť aj palivový filter, ktorý ak je zanesený, neprepustí dostatočné množstvo paliva. Pokles výkonu sa opäť prejaví pri vyšších otáčkach alebo väčšom zaťažení motora.

Palivový filter: Prečo by si nemal zabúdať na jeho výmenu?

Súvisiaci článok - Palivový filter: Prečo by si nemal zabúdať na jeho výmenu?

Výmena palivového filtra je však veľmi jednoduchá a lacná záležitosť, oveľa horšie je to s výmenou, respektíve cenou nového palivového čerpadla. Okrem problému s opotrebovaným palivovým čerpadlom a zaneseným palivovým filtrom sa môže vyskytnúť aj problém so vstrekovačmi, ktoré sa vplyvom nekvalitného paliva zvyknú zaniesť nečistotami. Podobne ako pri predchádzajúcich dvoch problémoch, aj tu je pokles výkonu citeľný len vo vyšších otáčkach alebo pri väčšej záťaži motora.

Riešenie tohoto problému je však náročnejšie ako riešenie oboch predošlých problémov dokopy. Existujú totiž len dve možnosti, a to buď drahá oprava alebo ešte drahšia výmena vstrekovačov.

5. Škrtiaca klapka

V dnešnej dobe sa ovládanie škrtiacej klapky pomocou lanka plynového pedálu viac-menej nepoužíva. Na našich cestách však ešte stále jazdí nespočetne veľa automobilov, ktoré majú škrtiacu klapku ovládanú mechanicky, pomocou spomínaného lanka. Toto lanko sa časom môže uvolniť a je teda potrebné opäť ho napnúť, aby bola väzba medzi plynovým pedálom a škrtiacou klapkou motora čo najtesnejšia.

Škrtiaca klapka: Ako funguje a jej možné poruchy

Súvisiaci článok - Škrtiaca klapka: Ako funguje a jej možné poruchy

Povolené lanko škrtiacej klapky a plynového pedálu totiž spôsobí, že pri miernom stlačení plynu sa klapka neotvorí a pri plnom stlačení plynu zas nebude úplne otvorená, čo znemožní vyžmýkať z motora maximálny výkon.

Ani samotná škrtiaca klapka však nie je bezúdržbové zariadenie a tak je vhodné pravidelne ju čistiť od rôznych nečistôt a usadenín špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.

6. Strata kompresie

Strata kompresie je vážny problém, ktorý sa síce dá vyriešiť, ale len za nemalé peniaze. Stratu kompresie spôsobujú netesnosti v spaľovacom priestore.

Netesnosti v spaľovacom priestore môžu byť spôsobené:

Všetky tieto problémy spôsobujú netesnosť spaľovacieho priestoru, čo vedie k vytláčaniu zmesi počas kompresie a následnému zníženiu výkonu motora. Vytláčaním zmesi totiž znižuje tlak v spaľovacom priestore, ktorý by inak pôsobil na piesty. Treba tiež dodať, že oprava akéhokoľvek z týchto problémov je pomerne pracná a hlavne drahá záležitosť.

Zhrnutie

Na záver by som dodal, že niektoré z príčin straty výkonu je možné odstrániť veľmi ľahko a lacno, no iné si zasa vyžadujú dávku odborných skúseností a poriadnu finančnú injekciu. Každopádne, ak sa o motor svojho auta pravidelne nestaráš, kone z pod kapoty sa ti skôr či neskôr rozutekajú.

Nakupuj kvalitné autodiely
Nakupuj kvalitné autodielyNezanedbaj údržbu svojho auta a dopraj mu starostlivosť, akú si zaslúži.