logo autoride automagazin auta vsetko o autach
arrow_upward

Lambda sonda: Vedel si, na čo slúži toto zariadenie?


Lambda sonda sa používa pri všetkých zážihových motoroch s elektronickým vstrekovaním benzínu, no používajú ju aj moderné vznetové motory. Lambda sonda je v podstate senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora a na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál. Tento signál je odoslaný riadiacej jednotke motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore.

Jednoducho a v skratke zhrnuté, lambda sonda slúži vo vozidle na to, aby motor pracoval hospodárne a produkoval minimálne množstvo škodlivých emisií. Lambda sonda má podobný tvar ako zapaľovacia sviečka a je vyrobená z platiny a keramických materiálov.

Dve lambda sondy:

Moderné automobily obsahujú dve lambda sondy vo výfukovom potrubí. Prvá sa nachádza pred katalyzátorom a plní si svoju klasickú funkciu. Druhá lambda sonda sa nachádza za katalyzátorom a jej úlohou je kontrolovať účinnosť katalyzátora. Pokiaľ je katalyzátor nefunkčný, nedochádza v ňom k rozkladu škodlivých látok. Takže pokiaľ druhá lambda sonda namerá rovnaké hodnoty ako ta prvá, znamená to, že je katalyzátor nefunkčný a lambda sonda zareaguje tak, že prepne motor do núdzového režimu alebo zasvieti kontrolku motora.

Rozdelenie lambda sondy podľa teploty prevádzky:

1. Jednoduchá lambda sonda

Je najstarším vyrábaným typom, aby však snímala neskreslené dáta, musí sa zohriať na prevádzkovú teplotu pomocou výfukových plynov, čo môže trvať aj niekoľko minút.

2. Vyhrievaná lambda sonda

elektrické vyhrievanie, takže sa dostane na prevádzkovú teplotu za niekoľko sekúnd.

3. Planárna lambda sonda

Skladá sa z keramických fólií, v ktorých je zabudované vyhrievanie. Táto sonda sa zohreje na prevádzkovú teplotu behom 10 sekúnd.

Ak má sonda jeden alebo dva drôty, je nevyhrievaná, pokiaľ má však tri alebo štyri drôty, táto sonda je vyhrievaná. Podľa farby drôtov je možné určiť o akú sondu sa jedná. Ak je fialový, čierny, šedý alebo biely jedná sa o sondu s oxidom zirkoničitým, ak je červený tak s oxidom titaničitým.

Životnosť lambda sondy:

Životnosť lambda sondy je ovplyvnená okrem iného aj jej konštrukciou. Zatiaľ čo nevyhrievané lambda sondy obvykle vypovedajú svoju životnosť približne po 50 000 až 80 000 kilometrov, vyhrievané lambda sondy vydržia podstatne dlhšie a bez problémov zvládajú nájazd 150 000 až 200 000 kilometrov. Životnosť lambda sondy sa však výrazne znižuje v prípade, ak motor spaľuje nekvalitné palivo alebo ak spaľuje motorový olej.

Poruchy lambda sondy:

Typickým prejavom poškodenej či nefunkčnej lambda sondy zlé štarty a zápach benzínu z výfuku, respektíve pre pravých autíčkarov sa môže jednať skôr o vôňu. Porucha sa však môže prejavovať aj zvýšenou spotrebou paliva, rozsvietenou kontrolkou motora či kolísaním otáčok. Na pamäti treba mať aj to, že pri nefunkčnej lambda sonde sa životnosť katalyzátora výrazne znižuje.

Foto: Wikimedia, Wikimedia, Wikimedia, Wikimedia