Lambda sonda: Vedel si, na čo slúži toto zariadenie?

Lambda sonda
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Lambda sonda je zariadenie, ktoré sa používa pri všetkých zážihových motoroch s elektronickým vstrekovaním benzínu, no používajú ju tiež moderné vznetové motory.

Na čo však lambda sonda slúži, aké sú jej typy a čo jej živnostosť? Na to si posvietime v dnešnom článku.

Obsah

Na čo lambda sonda slúži?

Lambda sonda je v podstate senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora a na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál.

Tento signál je odoslaný riadiacej jednotke motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore.

Lambda sonda:

Jednoducho a v skratke zhrnuté, lambda sonda slúži vo vozidle na to, aby motor pracoval hospodárne a produkoval minimálne množstvo škodlivých emisií. Lambda sonda má podobný tvar ako zapaľovacia sviečka a je vyrobená z platiny a keramických materiálov.

Lambda sonda

Sonda sa nachádza vo výfukovom potrubí, pred alebo za kaltalyzátorom, pričom z tejto sondy vedie kabeláž, pomocou ktorej ju ľahko nájdete. Niektoré automobily sú však namiesto jednej lambda sondy vybavené hneď dvoma lambda sondami, čo znamená, že ich úloha je o niečo odlišnejšia, ako úloha samotnej lambda sondy.

Dve lambda sondy:

Moderné automobily obsahujú dve lambda sondy vo výfukovom potrubí. Prvá sa nachádza pred katalyzátorom a plní si svoju klasickú funkciu, ktorú sme spomenuli na začiatku tohto článku. Druhá lambda sonda sa nachádza za katalyzátorom a jej úlohou je kontrolovať činnosť katalyzátora.

Pokiaľ je katalyzátor nefunkčný, nedochádza v ňom k rozkladu škodlivých látok. Na tento problém ale upozorňuje druhá lambda sonda, ktorá odošle signál riadiacej jednotke v prípade, ak namerá rovnaké hodnoty ako prvá sonda.

Aby sme si to zhrnuli, ak obe sondy namerajú rovnaké hodnoty, znamená to, že je katalyzátor nefunkčný. Riadiaca jednotka tak prepne motor do núdzového režimu alebo sa na prístrojovej doske objaví kontrolka motora.

Rozdelenie lambda sondy podľa teploty prevádzky:

Jednoduchá lambda sonda

Je najstarším vyrábaným typom. Aby však snímala neskreslené dáta, musí sa zohriať na prevádzkovú teplotu pomocou výfukových plynov, čo môže trvať aj niekoľko minút.

Vyhrievaná lambda sonda

Táto sonda má elektrické vyhrievanie a dostane sa na prevádzkovú teplotu za niekoľko sekúnd. To znamená, že na dosiahnutie svojej prevádzkovej teploty nepotrebuje absorbovať teplo výfukových plynov.

Planárna lambda sonda

Skladá sa z keramických fólií, v ktorých je zabudované vyhrievanie. Táto sonda sa zohreje na prevádzkovú teplotu behom 10 sekúnd.

Ako spoznať o akú lambda sondu ide?

Je to veľmi jednoduché, typ lambda sondy spoznáte nasledovne:Ak má sonda jeden alebo dva drôty, je nevyhrievaná, pokiaľ má však tri alebo štyri drôty, táto sonda je vyhrievaná. Podľa farby drôtov je tiež možné určiť, o akú sondu sa jedná.

Ak je fialový, čierny, šedý alebo biely jedná sa o sondu s oxidom zirkoničitým, ak je červený, sa jedná o sondu s oxidom titaničitým.

Životnosť lambda sondy:

Životnosť lambda sondy je ovplyvnená okrem iného aj jej konštrukciou. Zatiaľ čo nevyhrievané lambda sondy obvykle vypovedajú svoju životnosť približne po 50 000 až 80 000 kilometrov.

Vyhrievané lambda sondy vydržia podstatne dlhšie a bez problémov zvládajú nájazd 150 000 až 200 000 kilometrov. Životnosť lambda sondy sa však výrazne znižuje v prípade, ak motor spaľuje nekvalitné palivo alebo ak spaľuje motorový olej.

Poruchy lambda sondy:

Typickým prejavom poškodenej či nefunkčnej lambda sondy sú zlé štarty a zápach benzínu z výfuku, respektíve pre pravých autíčkarov sa môže jednať skôr o vôňu.

Porucha sa však môže prejavovať aj zvýšenou spotrebou paliva, rozsvietenou kontrolkou motora či kolísaním otáčok. Na pamäti treba mať aj to, že pri nefunkčnej lambda sonde sa životnosť katalyzátora výrazne znižuje.

Krátka ukážka ako funguje lambda sonda: