AUTORIDE

Ako sa prejavuje prasknuté tesnenie pod hlavou valcov?

Tesnenie hlavy valcov
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Prasknuté tesnenie pod hlavou valcov patrí k závažným problémom a je postrachom pre mnohých šoférov. Ako však zistíš, že staré tesnenie hlavy valcov už doslúžilo a je potrebné vymeniť ho za nové? V tomto článku si to objasníme.

Aj napriek tomu, že by tesnenie pod hlavou valcov malo vydržať po celú životnosť motora, je situácia trochu iná. Ovplyvňujúcim faktorom životnosti tohoto tesnenia je totiž štýl jazdy pri rôznych režimoch motora, ale aj ignorovanie porúch iných komponentov, ktoré životnosť tesnenia pod hlavou valcov priamo ovplyvňujú.

Obsah

Prasknuté tesnenie pod hlavou valcov a jeho vplyv na motor

Podľa typu poškodenia, môže prasknuté tesnenie pod hlavou valcov ovplyvniť mazanie či chladenie motora, alebo oboje. Všetky tieto faktory však výrazne ovplyvňujú životnosť motora a tak je tento problém vhodné riešiť urýchlene a čo najskôr aj napriek tomu, že výmena tesnenia pod hlavou nie je najlacnejšia záležitosť.

Ignorovanie tohoto problému by totiž vyšlo oveľa drahšie, pretože hrozí fatálne a nezvratné poškodenie motora. Vedenie motorového oleja a chladiacej kvapaliny v bloku valcov sa totiž nachádza veľmi blízko pri sebe.

Blok motora

Tieto kanáliky pre motorový olej a chladiacu kvapalinu vedú okolo spaľovacích komôr z bloku valcov cez tesnenie až do hlavy valcov.

V prípade, že dôjde k poškodeniu v oblasti tesnenia, môže dôjsť k tomu, že tieto kanáliky nebudú dostatočne oddelené, vplyvom čoho sa začne motorový olej miešať s chladiacou kvapalinou.

Ako sa prasknuté tesnenie pod hlavou prejavuje?

Prasknuté tesnenie pod hlavou valcov sa hlási hneď niekoľkými spôsobmi. Asi najtypickejším znakom poškodeného tesnenia sú škvrny motorového oleja v chladiacej kvapaline (pripomínajúce mastné oká v polievke) alebo emulzia (maz bielej až kapučínovej farby) na spodnej strane viečka, cez ktoré sa nalieva motorový olej.

Motorový olej

Medzi ďalšie symptómy však môžeme zaradiť aj náhle zvýšenie spotreby motorového oleja či chladiacej kvapaliny. Miešanie motorového oleja s chladiacou kvapalinou totiž spôsobuje rýchlu degradáciu oleja, čím prichádza o svoje vlastnosti (stráca svoju mazaciu schopnosť).

Na kontaktných plochách sa taktiež stráca olejový film, čo vedie k nadmernému opotrebovaniu motora, poškodeniu ložísk kľukového hriadeľa, či poškodeniu vačkového hriadeľa a ostatných komponentov motora. V prípade, že sa motorový olej dostáva do chladiaceho okruhu, hrozí riziko upchania kanálikov, cez ktoré prúdi chladiaca kvapalina, čoho výsledkom je zapečenie motora.

Okrem toho však hrozí aj riziko prehriatia motora v dôsledku úbytku chladiacej kvapaliny alebo naopak zadretiu motora v dôsledku nedostatočnej hladiny motorového oleja a teda nedostatočného mazania.

Prasknuté tesnenie pod hlavou valcov sa však nemusí prejavovať len zmiešaním motorového oleja s chladiacou kvapalinou. Za určitých okolností totiž môže dochádzať k úniku týchto dvoch prevádzkových kvapalín von z motora alebo naopak dnu do spaľovacieho priestoru. Pokiaľ dochádza k úniku niektorej z týchto kvapalín von z motora, rozpoznáš to veľmi jednoducho podľa priesaku vlhkosti alebo oleja cez tesnenie.

Ak však dochádza k prieniku motorového oleja do priestoru valcov, začne z výfuku vychádzať modrý dym.

Modrý dym z výfuku

Ak sa do priestoru valcov dostáva chladiaca kvapalina, z výfuku začne vychádzať biely dym. Odlišné sfarbenie výfukových plynov sa však pri poškodenom tesnení hlavy valcov môže prejaviť až pri vyššom zaťažení motora.

V zásade platí, že zdravý motor prakticky nespotrebúva žiadnu chladiacu kvapalinu.

Chladiaca kvapalina

Akonáhle sa však začne chladiaca kvapalina strácať a ty neodhalíš jej únik z motora, hadíc ani chladiča, je načase skontrolovať, či sa kvapalina nedostala do olejového okruhu.

Ako sa môže tesnenie pod hlavou poškodiť?

Ako som už spomínal, tesnenie pod hlavou valcov by malo vydržať po celú životnosť motora. Realita je však iná a tak toto tesnenie zvykne vypovedať službu oveľa skôr, ako by malo. Poškodenie tesnenia vzniká najčastejšie pri výraznom tepelnom zaťažení motora v dôsledku nefunkčného termostatu, ventilátora alebo samotnej vodnej pumpy.

Medzi ďalšie dôvody však môžeme zaradiť aj jazdu s nízkou hladinou chladiacej kvapaliny, nesprávne zvolenú nemrznúcu zmes alebo zaťažovanie a vytáčanie motora vtedy, keď ešte nedosiahol svoju správnu prevádzkovú teplotu.

Poškodené tesnenie hlavy valcov a jeho výmena

Tesnenie pod hlavou valcov nie je komponentom, ktorý by sa dal opraviť či repasovať. A keby aj áno, načo by to niekto robil. Samotné tesnenie totiž nie je drahé, no nákladná je hlavne práca, respektíve pracovný čas.

Po demontáži hlavy valcov sa totiž odporúča okrem nového tesnenia vymeniť aj olej a chladiacu kvapalinu. V prípade, že sa motorový olej dostal chladiaceho systému alebo naopak chladiaca kvapalina do olejového systému, je potrebné prečistiť aj chladiaci a mazací okruh motora.

Hlava valcov

Keď už je hlava valcov dolu, oplatí sa skontrolovať aj vôľu ventilov, prípadne ju nastaviť a vymeniť tesnenia.

V závislosti od typu motora trvá výmena tesnenia hlavy valcov niekoľko hodín a celkové náklady tejto opravy dosahujú niekoľko stoviek eur v závislosti od servisu. Náklady sa však zvýšia, ak sú dotykové plochy bloku valcov a hlavy valcov deformované. V takomto prípade je totiž potrebné tieto plochy hladko vybrúsiť. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rôznym netesnostiam a tak by celá výmena tesnenia pod hlavou valcov vyšla nazmar.

Výmenu tesnenia pod hlavou valcov by mal vykonávať odborník, pretože chybná demontáž či montáž hlavy valcov by mohla narobiť viac škody ako úžitku. Hlava valcov by sa mala demontovať výrobcom stanoveným spôsobom, a to tak, že skrutky sa musia uvoľňovať a uťahovať v presnom poradí a s presným momentom. Poradie uvoľňovania a uťahovania skrutiek, vrátane potrebného momentu na ich utiahnutie stanovuje výrobca a malo by sa dodržať.