Zapaľovacie sviečky: Ako vôbec fungujú a čo ich životnosť?

Zapaľovacie sviečky
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin  —  Aktualizované

Zapaľovacie sviečky sú nevyhnutnou súčasťou každého zážihového motora. Bez týchto drobných zariadení by zážihový motor nemohol fungovať, preto by o nich každý majiteľ auta s týmto typom motora mal vedieť viac.

Zapaľovacie sviečky, v angličtine "spark plugs", sú elektrické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v hlave každého valca. Zapaľovacia sviečka zapaľuje stlačenú zmes paliva a vzduchu vo valci pomocou elektrickej iskry. Narozdiel od žhaviacej sviečky, zapaľovacia sviečka pracuje neustále.

Obsah

Z čoho sa skladá zapaľovacia sviečka?

Zapaľovaciu sviečku tvoria dve elektródy, a to stredná a vonkajšia. Strednú elektródu obklopuje izolátor, ktorého spodná časť je zalisovaná do plášťa sviečky. Tam sa nachádza závit, aby mohla byť sviečka upevnená do hlavy valca, pričom na spodnej časti závitu je vytvarovaná vonkajšia elektróda.

Veľmi dôležitým kritériom zapaľovacej sviečky je vzdialenosť medzi elektródami. Pri malej vzdialenosti je iskra sviečky slabá, pri veľkej zasa sviečka vynecháva. Vzdialenosť medzi týmito elektródami sa pohybuje medzi 0,5 mm až 1,2mm.

Životnosť zapaľovacej sviečky

Zapaľovacie sviečky

Zapaľovacie sviečky sú veľmi namáhané, pôsobia na ne veľmi vysoké teploty, a preto patria k súčiastkam, ktoré je potrebné častejšie kontrolovať alebo vymieňať.

Životnosť bežnej zapaľovacej sviečky sa pohybuje medzi 30 až 60 tisíc najazdených kilometrov, no existujú aj sviečky, ktorých interval výmeny je až 90 tisíc kilometrov. Platinové alebo irídiové zapaľovacie sviečky môžu vydržať 90 až 225 tisíc kilometrov.

Pokiaľ sviečka nefunguje alebo funguje prerušovanie, motor pracuje na menej valcov, čo má za následok trhanie a nepravidelný chod celého motora.

Ako skontrolovať či sú zapaľovacie sviečky funkčné:

Funkčnosť zapaľovacích sviečok možno otestovať rôznymi spôsobmi. Ak niektorá zo zapaľovacích sviečok nefunguje, motor pracuje na menej valcov, čo spôsobuje vibrácie a charakteristickú zvukovú kulisu. Nefunkčnosť zapaľovacej sviečky je teda možné zistiť pomocou sluchu.

Ďalším spôsobom ako otestovať funkčnosť sviečky je vyťahovať z jednotlivých zapaľovacích sviečok káblové koncovky pri naštartovanom motore na voľnobehu. Ak vytiahneš káblovú koncovku z funkčnej zapaľovacej sviečky otáčky motora klesnú. Ak však vytiahneš káblovú koncovku z nefunkčnej zapaľovacej sviečky, otáčky motora neklesnú.

Okrem toho môžeš zapaľovaciu sviečku skontrolovať aj tak, že sviečku vymontuješ z motora a pripojíš ju na zdroj elektrickej energie a priložíš ju na hmotu motora. Ak po spustení motora nezačnú medzi elektródami preskakovať iskry, znamená to, že sviečka je nefunkčná a je potrebné ju vymeniť.

Zhrnutie

Vzhľadom na to, že zapaľovacie sviečky nie sú položkou, ktorej suma by dosahovala astronomické rozmery, odporúčame ich meniť pravidelne a nepredlžovať ich výmenu.

Krátka videoukážka ako funguje zapaľovacia sviečka: