Váha vzduchu: Na čo slúži a ako sa prejavuje jej porucha?

Váha vzduchu
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Váha vzduchu je medzi motoristami pomenovanie pre merač množstva vzduchu. Váha vzduchu, meria množstvo vzduchu, ktoré prúdi sacím potrubím do spaľovacieho motora.

Obvykle ho môžeme nájsť v saciom potrubí, za vzduchovým filtrom a pred škrtiacou klapkou. Ak snímač meria tlak vzduchu v sacom potrubí, označuje sa skratkou MAP (Manifold Air Pressure), ale ak meria hmotnosť spotrebovaného vzduchu, označuje sa sratkou MAF (Mass Air Flow).

Obsah

1. MAP: Snímač tlaku v sacom potrubí

MAP sleduje veľkosť tlaku v sacom potrubí, ktorý kolíše podľa zaťaženia motora a na základe tohoto merania poskytuje informácie riadiacej jednotke motora, ktorá upraví dávkovanie paliva, pre čo najlepšie spaľovanie.

Problém v presnosti nastáva ak sa zmení tlak alebo teplota vzduchu. Preto sa využíva druhý MAP snímač alebo kombinácia MAP a MAF snímača.

2. MAF: Snímač hmotnosti vzduchu

Na rozdiel od MAP snímača, MAF snímač meria množstvo a teda hmotnosť spotrebovaného vzduchu. Je menej odolný voči poškodeniu ako MAP snímač, ale má množstvo výhod ako napríklad:

 • presné meranie hmotnosti, množstva vzduchu

 • zmena tlaku vzduchu nespôsobí chybné meranie

 • rýchla reakcia snímača na zmenu prietoku vzduchu

 • zmena teploty vzduchu nespôsobí chybné meranie

 • pôsobí veľmi malý odpor na prietok vzduchu

Najčastejšie používané merače hmotnosti vzduchu:

1. Meranie množstva vzduchu pomocou vyhrievaného drôtika

Je to drôtik, cez ktorý prechádza elektrický prúd a vyhrieva ho na konštantnú teplotu, ktorá býva vyššia (cca o 100 stupňov celzia) ako teplota nasávaného vzduchu. Ak motor nasáva menej alebo viac vzduchu, mení sa aj teplota drôtu.

Tento merač množstva vzduchu je schopný reagovať veľmi rýchlo na zmenu prietoku vzduchu v saciom potrubí, no je veľmi náchylný na znečistenie vyhrievaného drôtiku, preto sa po každom vypnutí motora ohreje na teplotu 1000 stupňov celzia po dobu jednej sekundy. Ak sa drôtik poškodí, riadiaca jednotka prepne motor do núdzového režimu.

2. Meranie množstva vzduchu vyhrievanou vrstvou

Funguje na podobnom princípe ako predošlý snímač, no namiesto drôtika je použitá vyhrievaná vrstva, ktorá sa zohrieva na teplotu o 120 až 180 stupňov vyššiu ako je teplota nasávaného vzduchu. Nasávaný vzduch prúdi snímačom množstva vzduchu a ovplyvňuje tak teplotu vyhrievanej vrstvy.

Obtokový kanál je tvarovaný tak aby sa obmezil počet nečistot dopadajúcich na merajúce prvky, preto si nevyžaduje opakované čistenie krátkym ohrevom ako v prípade vyhrievaného drôtiku, čo znamená že je odolnejší voči poškodeniu.

Najčastejšie príčiny poruchy váhy vzduchu:

K najčastejším príčinám poruchy váhy vzduchu dochádza v dôsledku znečistenia vzduchového filtra.

Poškodená či nadmerne znečistená váha vzduchu však môže fungovať aj naďalej, no zmeny v chode motora sú značné a všimne si ich aj úplný laik.

Medzi najčastejšie príznaky poškodenia váhy vzduchu patria:

 • obtiažné štarty motora

 • vysoké alebo nízke voľnobežné otáčky motora

 • nerovnomerný chod motora

 • cukanie pri akcelerácii

 • zhasínanie motora

 • zvýšená dymivosť

Záver

Porucha váhy vzduchu môže, no aj nemusí na seba upozorniť rozsvietenou kontrolkou motora. Ak je váha vzduchu len znečistená, je možné tento problém vyriešiť jednoduchým vyčistením snímača.

Pri čistení by si však mal byť veľmi opatrný, aby si snímač nepoškodil. Pokiaľ je však váha vzduchu poškodená, je najlepším riešením jej výmena, ktorá nemusí byť práve najlacnejšia, no je veľmi jednoduchá.