AUTORIDE

Kontrolka motora: Na akú poruchu môže upozorňovať?

Kontrolka motora
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Rozsvietená kontrolka motora na palubnej doske je postrachom takmer každého šoféra. Čo znamená a na akú poruchu však môže upozorňovať?

Na túto veľmi často kladenú otázku si odpovieme v dnešnom článku.

Obsah

Kontrolka motora - Ide o vážny problém?

Kontrolka motora (v angličtine Check engine warning light) je indikátor, ktorý zobrazuje poruchu motora alebo riadiacej jednotky motora. V normálnom stave, keď sú všetky systémy v poriadku, zvykne táto kontrolka blikať pri otočení kľúčom v zapaľovaní a zhasnúť by mala po naštartovaní motora.

Pokiaľ však kontrolka motora svieti aj po naštartovaní motora, signalizuje to najčastejšie poruchu vstrekovania paliva, zapaľovania, lambda sondy či vačkového alebo kľukového hriadeľa.

Ak motor neupadne do núdzového režimu, teda ak nestratí svoj výkon a vozidlo sa správa rovnako ako pri bežnej prevádzke, je možné s ním jazdiť aj naďalej, pretože sa môže jednať len o náhodnú chybu, ktorá zmizne po niekoľkých štartoch vozidla alebo po reštarte riadiacej jednotky motora.

Ak však na druhú stranu kontrolka motora svieti neustále a motor upadne do núdzového režimu, odporúčame urýchlenú návštevu servisu, diagnostiku motora a prípadnú výmenu poškodených komponentov za kvalitné autodiely.

Prečo kontrolka motora svieti?

Porucha lambda sondy:

Lambda sonda

Medzi najčastejšie príčiny svietiacej kontrolky motora môžeme zaradiť poruchu lambda sondy. V niektorých prípadoch je možné poruchu lambda sondy identifikovať fyzicky tak, že je zanesená veľkým množstvom sadzí.

Nie vždy však poruchu lambda sondy odhalí jej fyzická kontrola a tak je najlepším riešením zájsť do servisu, napojiť automobil na diagnostiku a ak sa zistí, že sa jedná o poruchu práve tohoto komponentu, je potrebné poškodený senzor vymeniť.

Porucha zapaľovania:

Porucha zapaľovania alebo zlyhanie zapaľovania v jednom z valcov môže signalizovať problém so snímačom kľukového hriadeľa, riadiacou jednotkou motora, zapaľovacími cievkami alebo zapaľovacími sviečkami.

Porucha zapaľovacích sviečok:

Zapaľovacie sviečky

Poruchu zapaľovacích sviečok alebo zapaľovacích cievok môžeš odhaliť tak, že vymontuješ zapaľovacie sviečky a skontroluješ ich stav.

Ak sa v oblasti elektród zapaľovacej sviečky nachádzajú usadeniny, značí to poruchu jedného z týchto komponentov.

Nekvalitné / nízkooktánové palivo:

Používanie nekvalitného paliva alebo paliva s nižším oktánovým číslom než je pre motor predpísané môže taktiež spôsobiť rozsvietenie kontrolky motora.

Ak kontrolka motora začne svietiť takmer ihneď po natankovaní a prejdení niekoľkých kilometrov, je takmer stopercentne isté, že sa problém skrýva práve v palive. V takomto prípade sa odporúča prejsť na kvalitnejšie palivo alebo na palivo, ktoré je pre daný motor odporúčané.

Porucha palivového čerpadla:

Pri poruche palivového čerpadla je potrebné zmerať tlak v rozdeľovači paliva pomocou tlakomera. Ak je tlak nižší ako by mal, je potrebné vymeniť poškodené komponenty palivového systému.

Zanesený palivový filter:

Olejový a palivový filter

Aj takáto drobnosť dokáže spôsobiť rozsvietenie kontrolky motora. Ak je totiž palivový filter nadmerne zanesený či dokonca upchatý, palivový systém nedokáže dostať do valcov dostatočné množstvo paliva, čo je práve príčinou, prečo začne kontrolka motora svietiť.

Porucha katalyzátora:

Katalyzátor

Porucha katalyzátora môže znamenať napríklad poškodenie jeho vnútorných častí alebo jeho zanesenie. V oboch prípadoch je však možné skontrolovať jeho stav pomocou tlakomera, a to presnejšie odmeraním protitlaku vo výfukovom potrubí.

Zanesený vzduchový filter:

Vzduchový filter

Zanesený vzduchový filter môže taktiež spôsobiť rozsvietenie kontrolky motora. Ak je totiž vzduchový filter nadmerne zanesený, spôsobí to, že do valcov sa nedostane dostatočné množstvo vzduchu. Tento problém je však možné veľmi rýchlo a lacno odstrániť.

Zanesený vzduchový filter sa prejavuje citeľným poklesom výkonu. Ak teda zaregistruješ, že motor tvojho nemá výkon ako kedysi, mal by si sa v prvom rade zamerať na kontrolu a v prípade potreby na výmenu vzduchového filtra.

Porucha váhy vzduchu:

Váha vzduchu

Svietiaca kontrolka motora sa však môže rozsvietiť aj v prípade poruchy váhy vzduchu. K poruche váhy vzduchu môže dôjsť v prípade jej nadmerného znečistenia či poškodenia. Poškodená či nadmerne znečistená váha vzduchu síce môže fungovať aj naďalej, no zmeny v chode motora sú značné a všimne si ich aj úplný laik.

Medzi najčastejšie príznaky poškodenia váhy vzduchu patria obtiažné štarty motora, vysoké alebo nízke voľnobežné otáčky motora, nerovnomerný chod motora, cukanie pri akcelerácii či zhasínanie motora. Tento problém je možné jednoducho odstrániť, a to výmenou váhy vzduchu.

Zanesený systém vstrekovania paliva:

Zanesenie prvkov systému vstrekovania paliva, presnejšie vstrekovačov, má negatívny dopad na výkon motora. Práve toto je ten dôvod, prečo sa v takomto prípade rozsvieti kontrolka motora. Riešením tohoto problému je vyčistenie vstrekovačov.

Pokles hladiny motorového oleja:

Motorový olej

Pokles hladiny motorového oleja môže taktiež spôsobiť rozsvietenie kontrolky motora. V takomto prípade je potrebné zistiť, kde sa motorový olej stráca, pričom sa neodporúča automobil používať, dokým tento problém nebude vyriešený.

Ak je však úbytok motorového oleja len veľmi malý, je potrebné motorový olej najskôr doliať a až potom vyraziť s autom rovno do servisu.

Kedy je kvôli kontrolke motora potrebné jazdu prerušiť?

Ak sa kontrolka motora rozsvieti na palubnej doske tvojho automobilu, nie vždy to bezodkladne musí znamenať prerušenie jazdy. Avšak v niektorých prípadoch je odstavenie vozidla na krajnici nevyhnutné a pokiaľ k tomu dôjde, mal by si to vykonať bezodkladne.

Vozidlo by si mal zastaviť ak:

  • motor začne nadmerne vibrovať

  • je v interiéri cítiť zápach (vôňu) paliva

  • motor upadne do núdzového režimu

  • svieti okrem kontrolky motora aj kontrolka prehrievania motora

  • svieti okrem kontrolky motora aj kontrolka hladiny chladiacej kvapaliny motora

  • svieti okrem kontrolky motora aj hladiny motorového oleja

Záver

Svietiaca kontrolka motora by sa nemala brať na ľahkú váhu. Je to nielen nebezpečné, no postupom času môže ignorovanie svietiacej kontrolky motora spôsobiť oveľa väčšie škody ako bol dôvod prečo začala svietiť.

Je teda veľmi dôležité vyriešiť tento problém čím skôr. Ocení to nielen tvoje auto, ale taktiež aj ty, pretože sa za volantom nebudeš cítiť akoby si sedel v blízkosti vianočného stromčeku.