AUTORIDE

Nepravidelný chod motora: Toto je 10 najčastejších príčin

Otáčkomer
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Nepravidelný chod motora trápi mnohých šoférov ako starých, tak aj nových automobilov. Niektorí vodiči však tento problém ignorujú a pritom si ani neuvedomujú, akú veľkú chybu robia.

Zanedbávanie tohoto problému totiž môže spôsobiť celú radu ďalších, oveľa nákladnejších problémov. Aká porucha však môže spôsobovať nepravidelný chod motora? Čo skontrolovať a na čo si dať pozor? Poďme sa na to pozrieť.

Obsah

Úvod

Na začiatok však treba dodať, že za nepravidelným chodom motora nemusí stáť len jedna porucha. Niekedy sa za týmto problémom skrýva viacero porúch a tak je veľmi obtiažne zistiť, ktoré komponenty sú vadné.

Nepravidelný chod motora je často sprevádzaný obtiažnými štartami, kolísaním otáčok na voľnobehu či vynechávaním motora počas jazdy, ale aj stratou výkonu motora a zvýšenou spotrebou paliva.

Nepravidelný chod motora najčastejšie spôsobujú:

1. Zapaľovacie sviečky

Zapaľovacie sviečky

Nesprávne a teda nedostatočné zapálenie zmesi môže byť jednou z príčin nepravidelného chodu motora. Pri tomto probléme je potrebné skontrolovať stav zapaľovacích sviečok.

Elektródy zapaľovacích sviečok sa totiž časom opotrebúvajú, no okrem toho môžu byť zanesené rôznymi usadeninami. Tieto nečistoty je možné odstrániť, no keďže zapaľovacie sviečky nepatria medzi drahé súčiastky, odporúča sa ich výmena.

Ak sú totiž zapaľovacie sviečky nadmerne opotrebované či zanesené, nie je spaľovanie palivovej zmesi optimálne, pretože sviečka nefunguje alebo funguje prerušovanie. V takomto prípade pracuje motor na menej valcov, čo má za následok trhanie, nepravidelný chod celého motora a tým pádom aj zníženie výkonu motora a zvýšenie spotreby paliva.

2. Zapaľovacie cievky

Porucha zapaľovacích cievok sa prejavuje rovnakým spôsobom ako nefunkčná zapaľovacia sviečka. Výsledkom je teda opäť trhavý, nepravidelný chod motora a pokles výkonu.

V tomto prípade je však riešenie problému veľmi jednoduché. Stačí len vymeniť vadnú cievku a motor bude opäť šlapať tak, ako má. Okrem toho ťa na túto poruchu upozorní svietiaca kontrolka motora.

3. Škrtiaca klapka

Škrtiaca klapka

Problém so škrtiacou klapkou spočíva v jej zanesení rôznymi nečistotami. Zanesená škrtiaca klapka sa prejavuje niekoľkými spôsobmi, ako napríklad nepravidelným chodom motora, kolísaním otáčok na voľnobehu, zhasínaním motora, ale aj zlými štartami. Na niektoré z týchto problémov ťa však môže, no nemusí upozorniť svietiaca kontrolka motora.

Ani v tomto prípade nie je ťažké odstrániť poruchu. Škrtiacu klapku stačí len jednoducho demontovať a následne vyčistiť pomocou vhodných čistiacich prostriedkov. Škrtiacu klapku však môžeš vyčistiť aj bez demontáže, a to tak, že pri naštartovanom motore aplikuješ čistiaci prostriedok na teleso klapky.

4. Váha vzduchu

Váha vzduchu

Porucha váhy vzduchu môže taktiež stáť za nepravidelným chodom motora a ostatnými problémami, ktoré tento jav sprevádzajú. K poruche váhy vzduchu môže dôjsť v prípade jej nadmerného znečistenia či poškodenia. Poškodená či nadmerne znečistená váha vzduchu síce môže fungovať aj naďalej, no zmeny v chode motora sú značné a všimne si ich aj úplný laik.

Medzi najčastejšie príznaky poškodenia váhy vzduchu patria obtiažne štarty motora, vysoké alebo nízke voľnobežné otáčky motora, nerovnomerný chod motora, cukanie pri akcelerácii či zhasínanie motora. Tento problém je možné odstrániť veľmi jednoducho, no nie vždy lacno, a to výmenou váhy vzduchu.

5. Lambda sonda

Lambda sonda

Lambda sonda je senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora a na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál. Tento signál je odoslaný riadiacej jednotke motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore.

Typickým prejavom poškodenej či nefunkčnej lambda sondy sú zlé štarty a zápach benzínu z výfuku, respektíve pre pravých autíčkarov sa jedná skôr o vôňu. Porucha sa však môže prejavovať aj zvýšenou spotrebou paliva, nepravidelným chodom motora či kolísaním otáčok.

V niektorých prípadoch je možné poruchu lambda sondy identifikovať fyzicky tak, že je zanesená veľkým množstvom sadzí. Nie vždy však poruchu lambda sondy odhalí jej fyzická kontrola a tak je najlepším riešením zájsť do servisu, napojiť automobil na diagnostiku a ak sa zistí, že sa jedná o poruchu práve tohoto komponentu, je potrebné poškodený senzor vymeniť. Na poruchu lambda sondy ťa však zvyčajne upozorní svietiaca kontrolka motora.

6. Strata kompresie

Strata kompresie je vážny problém, ktorý sa síce dá vyriešiť, ale len za nemalé peniaze. Stratu kompresie spôsobujú netesnosti v spaľovacom priestore. Tieto netesnosti môžu byť spôsobené:

Všetky tieto problémy spôsobujú netesnosť spaľovacieho priestoru, čo vedie k vytláčaniu zmesi počas kompresie a následnému zníženiu výkonu motora, ktoré môže byť doprevádzané nepravidelným chodom motora či kolísaním otáčok.

Vytláčaním zmesi sa totiž znižuje tlak v spaľovacom priestore, ktorý by inak pôsobil na piesty. Treba tiež dodať, že oprava akéhokoľvek z týchto problémov je pomerne pracná a hlavne drahá záležitosť.

7. Vzduchový filter

Vzduchový filter

Vzduchový filter má výrazný vplyv na činnosť motora. Ak je vzduchový filter nadmerne zanesený, spôsobí to, že do valcov sa nedostane dostatočné množstvo vzduchu, čo sa prejavuje citeľným poklesom výkonu, zvýšenou spotrebou paliva a niekedy aj nerovnomerným chodom motora či kolísaním otáčok motora.

Ak teda zaregistruješ, že motor tvojho auta nemá výkon ako kedysi a spotreba paliva narástla, mal by si sa v prvom rade zamerať na kontrolu a v prípade potreby na výmenu vzduchového filtra. Cena vzduchového filtra je veľmi nízka a výmenu zvládne snáď aj opica.

8. Palivový filter

Olejový a palivový filter

Problém s dodávkou paliva výrazne ovplyvňuje celý chod motora. Za týmto problémom sa môže často krát skrývať úplná maličkosť, a tou je práve zanesený palivový filter.

Ak je totiž palivový filter nadmerne zanesený, neprepustí dostatočné množstvo paliva. Výmena palivového filtra je však veľmi jednoduchá a lacná záležitosť.

9. Vstrekovače

Nepravidelný chod motora môžu spôsobovať taktiež pretekajúce či zanesené vstrekovače. Okrem nepravidelného chodu motora doprevádzaného kolísaním otáčok sa však tento problém prejavuje citeľným poklesom výkonu.

Riešenie tohoto problému je však pomerne náročné a hlavne nákladné. Existujú totiž len dve možnosti, a to buď drahá oprava alebo ešte drahšia výmena vstrekovačov.

10. Riadiaca jednotka a rôzne snímače

Riadiaca jednotka motora

Ďalšou z tohoto nespočetne veľkého množstva príčin nepravidelného chodu motora môže byť práve riadiaca jednotka motora či rôzne snímače, ktoré jej posielajú údaje. Medzi najdôležitejšie snímače patrí lambda sonda, váha vzduchu, snímač polohy kľukového hriadeľa, snímač klepania, snímač teploty chladiacej kvapaliny či snímač vačkového hriadeľa.

Všetky tieto snímače posielajú riadiacej jednotke motora rôzne informácie, na základe ktorých je riadiaca jednotka schopná riadiť chod motora podľa aktuálnych požiadaviek. Vďaka týmto snímačom je riadené napríklad načasovanie vstreknutia paliva, dĺžka vstreku paliva, predstih zapálenia zmesi a množstvo ďalšieho.

Ak niektorý snímač nefunguje správne, riadiaca jednotka motora dostáva chybné údaje, kvôli čomu môže do valcov vstrekovať nesprávne množstvo paliva či chybne načasovať predstih zapálenia zmesi.

V oboch prípadoch však motor nepracuje správne, čo má za následok nielen zvýšenú spotrebu paliva a nižší výkon, ale aj nepravidelný chod motora a kolísanie otáčok.

Záver

Samozrejme existuje nespočetne veľa ďalších problémov a porúch, ktoré môžu spôsobovať nepravidelný chod motora. V tomto článku sme sa však zamerali na tie najčastejšie problémy, ktoré stoja za týmto problémom.

Na záver by som ešte dodal, že najjednoduchším spôsobom riešenia nepravidelného chodu motora, je diagnostika riadiacej jednotky motora.

Pokiaľ sa však chyba na diagnostike neukáže, je potrebné ísť na to starým zaručeným, no za to pracným spôsobom, a to tak, že postupne prekontroluješ každú jednu súčiastku, ktorá by mohla stáť za týmto problémom.