AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Snímač klepania motora: Vedel si, na čo slúži tento snímač?

Publikoval Denis

Snímač klepania je piezokeramický snímač, ktorý je umiestnený v bloku zážihového motora. Tento snímač má za úlohu merať hluk motora počas jeho práce (spaľovania). Snímač klepania zaznamenáva vznik detonačného spaľovania, ktoré je charakterizované nárastom tlaku a hluku motora (klepania), od čoho je odvodený aj názov tohoto javu.

Detonačné spaľovanie:

Obsah

Detonačné spaľovanie alebo taktiež neodborne povedané „klepanie motora“ je negatívny jav pri spaľovaní v zážihových spaľovacích motoroch, ktorý sa akusticky prejavuje klepotavým zvukom. O čo však ide? V podstate ide o nesprávne horenie zmesi v nesprávnom momente.

Od chvíle, kedy sa zmes paliva a vzduchu dostane do valca, dochádza k jej zahrievaniu prostredníctvom kompresie. V okamihu, kedy má dôjsť k zapáleniu zmesi, je jej teplota na hranici samovznietenia. V tejto chvíli sa zmes zapáli pomocou iskry zapaľovacej sviečky.

Súvisiaci článok - Detonačné spaľovanie: Čo to je a čo ho spôsobuje?

Pokiaľ sa však zmes zapáli sama od seba, bez pomoci iskry zapaľovacej sviečky, je jej prehorenie nehomogénne a teda nekvalitné. V takomto prípade sa v priestore valca začnú šíriť rázové vlny, ktoré sa odrážajú od vnútorných stien spaľovacieho priestoru, čo sa akusticky prejavuje už spomínaným klepotavým zvukom. Práve kvôli tomuto prejavu detonačného spaľovania sa tento jav často neodborne nazýva klepanie motora.

Snímač klepania motora:

Snímač klepania motora teda slúži na detekciu detonačného spaľovania, pri ktorom môže (pri dlhotrvajúcom pôsobení) dôjsť k poškodeniu motora. Snímač klepania je spojený s riadiacou jednotkou motora, ktorá v prípade zistenia detonačného horenia upraví predstih zážihu, čím mu zabráni. Motor, ktorý je vybavený snímačom klepania je schopný spaľovať aj palivo s nižším oktánovým čislom, aké je preň určené. Takýto motor dokáže svoj predstih zapaľovania prispôsobiť pre palivo s nižším oktánovým číslom natrvalo, čo však bude viesť k poklesu jeho výkonu. Zároveň je však motor vybavený snímačom klepania schopný využiť aj výhody vysokooktánových palív.

Pri použití viacerých snímačov klepania (pre každý valec jeden) je možné dosiahnúť selektívnu reguláciu zapaľovania každého jedného valca, podľa pracovných podmienok, v akých sa daný valec práve nachádza.

Snímač klepania napomáha motoru dosiahnuť efektívne spaľovanie zmesi tým, že zníži predstih zapaľovanie, čím sa priblíži k hranici vzniku detonačného spaľovania. Takýmto spôsobom sa optimalizuje výkon motora, no znižuje sa aj spotreba paliva a emisie výfukových plynov. Tento snímač slúži taktiež k ochrane komponentov motora, ktoré sa podieľajú na spaľovacom procese (hlava valcov, piesty, piestne krúžky, ventily, valce, vložky valcov, tesnenie pod hlavou valcov a tak ďalej).

Porucha snímaču klepania sa najčastejšie prejavuje:

  • stratou výkonu motora

  • hlukom motora (klepaním)

  • prehrievaním motora

  • zvýšenou spotrebou paliva