AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (ďakej ako "Zásady") sú súčasťou Podmienok používania webstránky autoride.sk. Podmienky používania obsahujú pravidlá spracúvania osobných údajov Používateľov webstránky Autoride.sk, ktorých prevádzkovateľom je právnická osoba, podnikateľ MILOMEDIA OÜ, so sídlom Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estónsko (ďalej len „Prevádzkovateľ“, Autoride).

Tento dokument Vám vysvetlí a oboznámi Vás s konkrétnym využitím Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete pri návšteve a používaní webstránky autoride.sk a taktiež Vám vysvetlí prečo ich zbierame a aké sú Vaše možnosti. Súčasťou tohto dokumentu sú informácie a pravidlá Cookies.

Pri každom použití, to znamená navštívení a prehliadaní webstránky Autoride.sk, nám potvrdzujete, že týmto Zásadám ochrany osobných údajov rozumiete a vyhlasujete, že ste nimi viazaný.

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Pokiaľ sa rozhodnete o vytvorenie účtu prostredníctvom registrácie/prihlásenia na našej webovej stránke, je potrebné zadať Vašu emailovú adresu prípadne sa prihlásiť cez tretiu stranu (Facebook / Google), prostredníctvom ktorej nám udelíte alebo zamietnete prístup k Vašim údajom. V niektorých prípadoch (registrácia dodatočných služieb poskytovaných na Autoride.sk) od Vás budeme požadovať telefónne číslo za účelom overenia Vašej identity, lokalitu za účelom zaslania výhry v súťaži, číslo účtu, na ktorý budeme môcť zaslať peňažnú výhru. Poskytnutie dodatočných údajov, to znamená telefónne číslo, lokalita a číslo účtu nie je pri registrácií zahrnuté a týka sa iba dodatočných služieb. Pokiaľ sa však rozhodnete využívať aj tieto služby, poskytnutie vyššie spomenutých údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie služieb na webstránke Autoride.sk.

Pri používaní webstránky máte možnosť vyplniť si vo svojom osobnom profile ďalšie informácie, ktoré však nie sú povinné. K týmto údajom patrí popis profilu, fotografia, odkaz na Váš profil na sociálnych sieťach. Ďalšie údaje môžete ale nemusíte poskytnúť v príspevkoch, diskusiách, komentároch, atď. Tieto údaje, spolu s údajmi vo Vašom profile, môžu mať charakter osobného a pre Vás citlivého údaju. Nakoľko Váš profil je verejne dostupný, berte na vedomie riziko zneužitia týchto údajov inou osobou a zvážte, ktoré údaje sa rozhodnete zverejniť.

Pri využití inzertnej služby, respektíve vytvorením inzerátu a jeho publikáciou do systému nám poskytujete dodatočné informácie, ako napríklad Vaše meno (priezvisko), bydlisko, fotografie a ďalšie údaje.

Povinné údaje, ktoré od Vás požadujeme, sú uložené v systéme a nie sú poskytované tretím stranám na účely marketingu pokiaľ k tomu nebol vyjadrený Váš súhlas. Vzhľadom na internet a jeho povahu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu údajov, ktoré sa rozhodnete sami a dobrovoľne zverejniť alebo poskytnúť osobám prostredníctvom príspevkov, inzertátov, komentárov, emailových správ a taktiež nezodpovedáme za kontrolu a spôsob ich používania.

V prípade, že nemáte záujem zaregistrovať sa a naplno využívať naše služby, nebudete mať možnosť využívať služby pre registrovaných používateľov, nakoľko pre registráciu je potrebný Váš email.

Ďalšie údaje, ktoré spracúvame

Rovnako ako drvivá väčšina internetových stránok a služieb, aj webstránka Autoride.sk zhromažďuje rôzne technické informácie od návštevníkov a používateľov našej webstránky, ktoré sa automaticky zaznamenávajú pomocou nástrojov. Viac o cookies nižšie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webstránky Autoride.sk zahŕňajú predovšetkým:

 • internetový prehliadač, ktorý používate

 • internetovú adresu, z ktorej ste sa pripojili na webstránku Autoride.sk

 • operačný systém Vášho zariadenia

 • časť verejnej IP adresy, ktorú ste použili na prístup na webstránku Autoride.sk

Prečo tieto údaje zbierame a ako ich používame

Údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame hlavne za účelom skvalitňovania našich služieb a Vášho komfortu pri prehliadaní samotnej webstránky Autoride.sk. Konkrétne sa jedná o:

založenie, vedenie, správa Vášho profilu, ktorý si vytvoríte registráciou vytvorenie a správa Vášho inzerátu, jeho úprava, vymazanie zo systému zaznamenávanie komentárov v diskusii zaznamenávanie Vašich výsledkov z kvízov, ich meranie, priemerovanie a porovnávanie určovania obtiažnosti kvízov na základe dosiahnutých výsledkov registrovaných používateľov

Tieto údaje zbierame za účelom uzatvorenia zmluvy, keďže dochádza k poskytnutiu našej služby. Akceptáciou týchto Zásad a taktiež Pravidiel prispievania dochádza k uzatvoreniu zmluvy a nám ako poskytovateľovi služieb v súlade s Občianskym zákonníkom a ochranou spotrebiteľa vzniká povinnosť k nevyhnutnému spracovaniu niektorých vašich osobných údajov, napríklad pre vybavenie reklamácií, z dôvodu účtovníctva, atď.

Technické informácie, ktoré o Vás zhromažďujú nástroje, slúžia na:

 • zaistenie pohodlného prehliadania a využívania našich služieb

 • skvalitňovanie našich služieb a pochopenie ich využívania

 • Vašu bezpečnosť pri zadávaní údajov (napr. pri vyplňovaní emailovej adresy)

 • zobrazovanie relevantnejšieho obsahu

 • zobrazovanie relevantnejších reklám

 • meranie návštevnosti, na základe ktorých vieme lepšie posúdiť našich návštevníkov/používateľov a dodávať im lepší obsah

Náš oprávnený záujem o vylepšovaní našich služieb a o Vašej ochrane nás vedie k využívaniu Vašich údajov na nasledovné účely:

 • informovanie o našich novinkách, službách a produktoch

 • informovanie o zmenách samotnej Služby, Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok týkajúcich sa webstránky autoride.sk

 • informovanie o obsahu a dianí v službe prostredníctvom notifikácií

 • zlepšovanie dizajnu, obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytujeme,

 • odhaľovanie porušení Pravidiel a podmienok používania, ich presadzovanie

 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu, pokiaľ došlo k protiprávnemu konaniu na našich službách, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi

Využívaním našich služieb tak môžeme zasielať notifikácie ohľadom obsahu, noviniek, fungovania a aktualizácií webstránky Autoride.sk, ako aj oznámenia súvisiace s Vašim používaním tejto webovej služby.

Neoddeliteľnou súčasťou webstránky Autoride.sk je aj reklamný obsah tretích strán. Keďže máme záujem zobrazovať Vám reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné a vhodné, Vaše údaje využívame aj na nasledujúce účely:

 • prieskum a analýza správania sa na webstránke autoride.sk a jej používania

 • zobrazovanie relevantnej a cielenej reklamy a inej marketingovej komunikácie

 • monitorovanie aktivity počas používania a následné vyhodnocovanie

 • analýza návštevnosti

 • vyhodnocovanie efektivity reklamy

Vašu emailovú adresu využívame výhradne len s Vašim súhlasom na nasledovné účely:

 • zasielanie newsletterov o novinkách, obsahu a dodatočnej marketingovej komunikácie s možnosťou kedykoľvek sa odhlásiť z odberu

Ako dlho si uchovávame Vaše údaje

Vaše údaje uvedené vo Vašom profile spolu s Vami poskytnutou emailovou adresou budú uschované po dobu trvania Vašej registrácie na webstránke Autoride.sk. Berte prosím na vedomie, že na prípadné dôkazné účely si musíme uschovať aj zálohovanú kópiu Vašich údajov v systéme po dobu 2 rokov od zrušenia a vymazania Vášho účtu. Svoje právo na zabudnutie môžete kedykoľvek využiť požiadaním o zrušenie a likvidáciu Vami založeného účtu.

Poskytovanie a zdieľanie údajov a naša zodpovednosť

Vami poskytnuté údaje, ktoré sme od Vás požadovali (napr. emailová adresa), neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Pokiaľ ste sa zaregistrovali do súťaže či dodatočnej služby, v ktorej sme od Vás požadovali telefónne číslo, adresu alebo číslo účtu, tieto údaje ostávajú taktiež ukryté v systéme a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.

V prípade dobrovoľne vyplnených dodatočných údajov, akými sú napríklad fotografia, detail profilu, popis, príspevky, komentáre a iná forma obsahu, za tieto údaje nenesieme žiadnu zodpovednosť ani za ich zhromažďovanie treťou stranou, nakoľko ide o verejne dostupné údaje, ku ktorým má prístup akýkoľvek návštevník a používateľ našich služieb. Ochrana podľa našich Zásad ochrany osobných údajov sa na tieto údaje nevzťahuje, pretože nad nimi nemáme žiadnu kontrolu a rovnako tak ani kontrolu nad skutočnosťou, ako môže tieto verejne dostupné údaje využívať tretia strana. Je teda Vašou zodpovednosťou, aké ďalšie údaje sa rozhodnete zdieľať a verejne sprístupniť.

Vzhľadom na to, že na webovej stránke umožňujeme tretím stranám inzerovať svoje služby či produkty na základe niektorých Vašich osobných údajov (cielená reklama), sú poskytované ďalším subjektom. Dbáme však na to, aby každá tretia strana, ktorá pracuje s Vašimi osobnými údajmi, dodržiavala ochranu osobných údajov a bola overená.

Zoznam subjektov, ktoré prijímajú a spracúvajú Vaše osobné údaje:

 • Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

 • Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States

 • SimilarWeb Ltd., 23 Menachem Begin Street, Tel Aviv, 6618356, Israel

 • YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States

 • R2B2 s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

 • FatChilli Advertising s.r.o., Galandova 1795/1, 811 06, Bratislava, Slovakia

 • ETARGET SE, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa uschovávať všetky nami požadované osobné údaje v súlade s najvyššími možnými bezpečnostnými štandardmi. Prehlasujeme, že s danými osobnými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách.

Aj napriek všetkým opatreniam žiaden systém nie je imúnny proti napadnutiu a zneužitiu osobných a iných údajov. Používaním našich služieb rozumiete tomuto riziku a ste ochotný ho prijať.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Môžete nás požiadať o potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame a máte právo získať prístup k týmto údajom a informáciam o podmienkach ich spracovania. Ak Vaše osobné údaje naozaj spracúvame, poskytneme Vám bližšie informácie maximálne do jedného mesiaca odo dňa Vášho požiadania.

V prípade registrácie a vytvorenia účtu a verejného profilu môžete kedykoľvek svoje údaje aktualizovať, doplniť či vymazať v nastaveniach Vášho účtu a profilu. Pokiaľ máte problém údaje zmeniť podľa svojej vôle alebo nastanú technické problémy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Pokiaľ ste odsúhlasili s používaním emailu na účely newslettera a zároveň priameho marketingu, môžete požiadať o zrušenie alebo poupravenie využívania Vašich osobných údajov. Reklamné ponuky a iné formy Vám však budeme zasielať výhradne v prípade, ak ste nám poskytli súhlas a zároveň máte kedykoľvek možnosť ich zrušiť.

Právo na zabudnutie

Máte plné právo na to, aby sme o Vás osobné údaje naďalej nespracúvali. Kedykoľvek nás môžete požiadať o vymazanie používateľského konta, pokiaľ došlo k jeho vytvoreniu, prípadne odstrániť cookies zo svojho zariadenia.

Cookies

Pravidlá cookies, v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách, je potrebné vyložiť tak, aby ste pochopili ich účel a taktiež Vás oboznámiť o tom, aké informácie sa ukladajú do Vášho zariadenia pri používaní webstránky autoride.sk. Ak chcete využívať naplno naše služby, je potrebné mať povolené cookies, nakoľko niektoré služby a funkcie je možné poskytovať iba pri nastavení povolených cookies.

Vďaka súborom cookies si webstránka pamätá Vašu návštevu a niektoré nastavenia (napr. Vami schovaný panel, ktorý Vás informuje o Zásadách ochrany osobných údajov). Pokiaľ cookies zakážete prostredníctvom nastavenia v prehliadači, všetky nastavenia súvisiace s webstránkou autoride.sk budú zabudnuté a pri každej návšteve ich budete musieť vykonať znova. Používaním webstránky autoride.sk prehlasujete, že rozumiete účelu ich používania a súhlasíte s používaním cookies.

Ako nastaviť a vymazať cookies?

Väčšina internetových prehliadačov ponúka nastavenia, ktorými možno vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať cookies alebo Vás varovať pred tým, ako sú cookies uložené na Vašom zariadení. Berte však prosím na vedomie, že pri zablokovaní všetkých súborov cookies nebude naša webová stránka fungovať tak, ako by štandardne mala a na aký účel bola vytvorená. Pokiaľ chcete zablokovať, nastaviť či odblokovať cookies, môžete tak učiniť vo Vašom prehliadači.

Viac o nastaveniach Vášho prehliadača sa dozviete na webstránke daného prehliadača.

Ako nás kontaktovať?

Kontaktovať nás v súvislosti s otázkami, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov, môžete na emailovej adrese autoride@milomedia.eu Radi Vám odpovieme na akýkoľvek relevantný dotaz.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať a meniť, najmä v prípade právnych zmien, prípadne technologických zmien z našej strany. O zmene Zásad ťa budeme informovať zaslaním notifikácie alebo oznámenia prostredníctvom emailu v prípade, ak máte na webstráne autoride.sk vytvorený účet.

Používaním webstránky Autoride.sk súhlasite s aktuálnou verziou, platnou v čase používania tejto webovej stránky. Ak máte akékoľvek dodatočné otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne otázky súvisiace s osobnými údajmi v súvislosti s používaním tejto webovej stránky, kontaktujte nás na autoride@milomedia.eu

Dátum poslednej revízie: 01.01.2023