AUTORIDE

Vysoká spotreba paliva? Toto sú najčastejšie poruchy, ktoré ju spôsobujú

Uzatvorená nádrž auta
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Spotreba paliva patrí medzi najdôležitejšie faktory pri kúpe automobilu, a to obzvlášť pre ľudí, ktorí so svojím autom najazdia tisícky kilometrov mesačne.

Sú však aj takí, ktorí so svojím autom nenajazdia veľké množstvo kilometrov, no aj tak je spotreba paliva práve to, čo ich na vlastnostiach automobilu zaujíma najviac.

Obsah

Úvod

Vodičov automobilov môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej môžeme zaradiť šoférov, ktorí si takmer po každej jazde skontrolujú, akú vysokú, respektíve nízku spotrebu paliva počas svojej jazdy dosiahli a do druhého tábora môžeme zas zaradiť ľudí, ktorým je spotreba paliva ukradnutá a zaujíma ich predovšetkým výkon, jazdné vlastnosti a pôžitok z jazdy.

Keďže sa však nachádzame vo východnej Európe, priemerné platy nepatria práve k tým najvyšším (v porovnaní s EÚ) a cena pohonných hmôt nie je ani najnižšia, takže je takmer jasné, ktorá skupina vodičov je početnejšia. Spotreba paliva však nie je nemenná a ovplyvňuje ju celý rad faktorov, a to od rôznych porúch, cez štýl jazdy, poveternostné podmienky či starobu automobilu, motora a jeho komponentov.

Spotreba paliva však nemusí ani zďaleka zodpovedať hodnotám zapísaným v technickom preukaze, ktoré udáva výrobca automobilu aj v prípade, že je motor v poriadku a že je dodržaný štýl jazdy, ktorý by mal zodpovedať spotrebe udávanej výrobcom.

S týmto faktorom sa stretávame pomerne často, a to najmä pri nových downsizingových motoroch. Tieto moderné, najčastejšie trojvalcové motory totiž nemajú radi ak im niekto šliape na krk. V opačnom prípade sa ich spotreba paliva rovná spotrebe motorov s dvojnásobne väčším zdvihovým objemom.

Ak však pravidelne sleduješ spotrebu svojho TDI a všimol si si jej značný nárast, takmer určite to bude znamenať jeden z nižšie spomenutých problémov. Poďme sa teda pozrieť na tie najčastejšie poruchy a problémy, ktoré stoja za zvýšenou spotrebou paliva.

1. Nevhodný štýl jazdy:

Medzi najčastejšie problémy, ktoré môžu stať za zvýšenou spotrebou paliva môžeme zaradiť "poruchu" medzikusu a teda zlého šoféra alebo nevhodný štýl jazdy. Áno, za zvýšenou spotrebou paliva často stojí nevhodný štýl jazdy šoféra. Koľkých ľudí si už videl jazdiť po meste so zaradenou trojkou, aj keď mohli pokojne preradiť na vyšší prevodový stupeň?

Rovnako tak jazda typu brzda-plyn pomedzi semaformi nie je príliš dobrým spôsobom ako ušetriť na pohonných hmotách. Ak si si však istý, že štýl tvojej jazdy sa nezmenil, no spotreba paliva narástla je potrebné hľadať problém niekde inde.

2. Odpor vzduchu:

Na spotrebu paliva výrazne vplýva aerodynamický odpor, ktorý sa výrazne zvyšuje prepravou batožiny, bicyklov, lyží či iných nepotrebných vecí k jazde na streche automobilu.

Za zvýšeným aerodynamickým odporom však stoja aj stiahnuté okná či šíber. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim aerodynamický odpor a tým aj spotrebu paliva sú uvoľnené podbehy či spodný kryt motora.

3. Podhustené pneumatiky:

Pneumatika

Správne nahustenie pneumatík výrazne ovplyvňuje spotrebu paliva. Ak je totiž tlak v pneumatikách nižší, zvyšuje sa valivý odpor a tým aj spotreba paliva. Práve preto je veľmi dôležité pravidelne kontrolovať tlak v pneumatikách a v prípade potreby dofúknuť pneumatiky na predpísaný tlak.

Nesprávny tlak v pneumatikách totiž nezvyšuje len spotrebu paliva, ale taktiež zhoršuje jazdné vlastnosti automobilu a v neposlednom rade tiež prispieva k rýchlejšiemu opotrebeniu pneumatík.

4. Upchatý vzduchový filter:

Vzduchový filter

Vzduchový filter má výrazný vplyv na činnosť motora. Práve z tohoto dôvodu by človek nemal zabúdať na jeho pravidelnú výmenu. Ak je totiž vzduchový filter nadmerne zanesený, spôsobí to, že do valcov sa nedostane dostatočné množstvo vzduchu. Tento problém je však možné veľmi rýchlo a lacno odstrániť.

Zanesený vzduchový filter sa prejavuje citeľným poklesom výkonu a zvýšenou spotrebou paliva. Ak teda zaregistruješ, že motor tvojho auta nemá výkon ako kedysi a spotreba paliva narástla, mal by si sa v prvom rade zamerať na kontrolu a v prípade potreby na výmenu vzduchového filtra.

5. Homokinetický kĺb a ložiská:

Homokinetický kĺb

Nárast spotreby zvýšeným odporom však môže spôsobiť aj poškodený či opotrebovaný homokinetický kĺb, či zlé ložiská. Pokiaľ je niektorý z týchto komponentov opotrebovaný či poškodený, môže vplyvom zvýšeného odporu dochádzať k strate energie motora prenášanej na kolesá automobilu, čo samozrejme vedie k zvýšenej spotrebe paliva.

Tieto poruchy však dokážeš jednoducho rozpoznať pomocou sluchu. Ak sú totiž ložiská kolies na pokraji svojej životnosti ohlasujú sa zvýšenou hlučnosťou počas jazdy. Opotrebovaný či zničený homokinetický kĺb sa zas ohlasuje buchotaním pri prejazde nerovnosťami alebo praskaním pri otočení volantom.

6. Visiace brzdy:

Kotúčové brzdy

Ďalším problémom pri zvýšenej spotrebe paliva môžu byť visiace brzdy, ktoré sa nevrátia do pôvodnej polohy, ale neustále zostávajú v kontakte s kotúčom či bubnom.

Tento problém však nemusí byť citeľný počas jazdy. Najlepšou možnosťou ako skontrolovať či brzdy nevisia, je ponechať automobil dobehnúť zotrvačnosťou pri nízkej rýchlosti. Náhle zastavenie automobilu ťa totiž upozorní práve na tento problém.

7. Porucha váhy vzduchu:

Váha vzduchu

Porucha váhy vzduchu môže taktiež stáť za zvýšenou spotrebou paliva. K poruche váhy vzduchu môže dôjsť v prípade jej nadmerného znečistenia či poškodenia. Poškodená či nadmerne znečistená váha vzduchu síce môže fungovať aj naďalej, no zmeny v chode motora sú značné a všimne si ich aj úplný laik.

Medzi najčastejšie príznaky poškodenia váhy vzduchu patria obtiažné štarty motora, vysoké alebo nízke voľnobežné otáčky motora, nerovnomerný chod motora, cukanie pri akcelerácii či zhasínanie motora. Tento problém je možné jednoducho odstrániť, a to výmenou váhy vzduchu.

8. Porucha lambda sondy:

Lambda sonda

Lambda sonda je častým vinníkom zvýšenej spotreby paliva pri zážihových motoroch. Lambda sonda je senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora a na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál.

Tento signál je odoslaný riadiacej jednotke motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore. Jednoducho a v skratke zhrnuté, lambda sonda slúži vo vozidle na to, aby motor pracoval hospodárne.

V niektorých prípadoch je možné poruchu lambda sondy identifikovať fyzicky tak, že je zanesená veľkým množstvom sadzí. Nie vždy však poruchu lambda sondy odhalí jej fyzická kontrola a tak je najlepším riešením zájsť do servisu, napojiť automobil na diagnostiku a ak sa zistí, že sa jedná o poruchu práve tohoto komponentu, je potrebné poškodený senzor vymeniť.

9. Zapaľovacie sviečky:

Zapaľovacie sviečky

Ak sú zapaľovacie sviečky nadmerne opotrebované, nie je spaľovanie palivovej zmesi optimálne. To vedie k zvýšenej spotrebe paliva a poklesu výkonu. Výmena zapaľovacích sviečok je však veľmi jednoduchá a lacná záležitosť a tak by ju nikto nemal zanedbávať.

10. Motor:

Mustang motor

Za zvýšenou spotrebou paliva sa však môže skrývať aj poškodenie samotného motora. Opotrebované valce, prasknutá hlava valcov, tesnenie pod hlavou alebo opotrebované piestne krúžky či poškodený ventil, pružina ventilu a sedlo ventilu spôsobujú netesnosti spaľovacieho priestoru, čo vedie k nižším kompresným tlakom.

Kompresný tlak valcov sa meria pomocou kompresiometra. Pred meraním kompresného tlaku sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu, aby sa vymedzili vôle medzi piestom a valcom. Kompresiometer sa zaskrutkuje do hlavy valca namiesto zapaľovacej sviečky.

Následne sa motor pretáča pomocou štartéru, pričom škrtiaca klapka je naplno otvorená (naplno stlačený plynový pedál). Kompresný tlak sa ukazuje na ručičke kompresiometra, ktorá zaznamenáva najvyššie dosiahnutý tlak. Je veľmi dôležité, aby bol kompresný tlak vo všetkých valcoch rovnaký.

11. Filter pevných častíc:

DPF filter

Upchatý filter pevných častíc môže taktiež niesť svoju vinu na zvýšenej spotrebe paliva. Filter pevných častíc je zariadenie, ktoré odstraňuje karcinogénne a veľmi jemné prachové častice z výfukových plynov u áut s dieselovým motorom.

Filter zachytáva pevné častice, ktoré nakoniec spáli, aby sa vyčistil. Tento veľmi problematický komponent sa však rád zanáša, a to najmä vtedy, ak so svojím autom jazdíš len krátke trasy.

Upchatý filter pevných častíc sa prejavuje výrazným znížením výkonu, ale aj nárastom spotreby paliva. Výmena či čistenie tohoto filtra však nepatrí medzi najlacnejšie záležitosti a môže sa vyšplhať na stovky eur, v tom horšom prípade až na štvorciferné sumy.

12. Riadiaca jednotka motora a snímače:

Riadiaca jednotka motora

Ďalšou z tohoto nespočetne veľkého množstva príčin zvýšenej spotreby paliva môže byť práve riadiaca jednotka motora či rôzne snímače, ktoré jej posielajú údaje. Medzi najdôležitejšie snímače patrí lambda sonda, váha vzduchu, snímač polohy kľukového hriadeľa, snímač klepania, snímač teploty chladiacej kvapaliny či snímač vačkového hriadeľa.

Všetky tieto snímače posielajú riadiacej jednotke motora rôzne informácie, na základe ktorých je riadiaca jednotka schopná riadiť chod motora, podľa aktuálnych požiadaviek. Vďaka týmto snímačom je riadené napríklad načasovanie vstreknutia paliva, dĺžka vstreku paliva, predstih zapálenia zmesi a množstvo ďalšieho.

Ak niektorý zo snímačov nefunguje správne, riadiaca jednotka motora dostáva chybné údaje, kvôli čomu môže do valcov vstrekovať nesprávne množstvo paliva či chybne načasovať predstih zapálenia zmesi.

V oboch prípadoch však motor nepracuje správne, čo má za následok nielen zvýšenú spotrebu paliva, ale aj nižší výkon.

13. Palivový systém:

Problémy s netesnými hadičkami palivového systému sa prejavujú najmä na starších automobiloch. Gumové hadičky palivového systému totiž časom sprhnú (popraskajú), čo vedie k priesaku a úniku paliva. Tento problém môžeš veľmi ľahko odhaliť, pretože sa prejavuje "zápachom" paliva v interiéri automobilu, ale aj v jeho blízkosti.

Únik paliva si však môžeš všimnúť aj tak, že skontroluješ, či sa na zemi kde parkuješ nenachádzajú škvrny od paliva. Ďalším prejavom netesnosti palivového systému sú obtiažnejšie štarty, a to práve kvôli tomu, že sa do palivového systému dostáva vzduch.

14. Kompresor klimatizácie:

Kompresor klimatizácie je ovládaný magnetickou spojkou. Táto spojka sa však môže poškodiť a ponechať kompresor neustále pracovať. Zapnutá klimatizácia dokáže zvýšiť spotrebu paliva až o niekoľko litrov v závislosti od typu motora.

Trvale zapnutý kompresor klimatizácie tak môže spôsobiť značný nárast spotreby paliva bez toho, aby si majiteľ vozidla vôbec všimol, že s automobilom niečo nie je v poriadku.

Záver

Samozrejme existuje nespočetne veľa ďalších problémov a porúch, ktoré môžu stáť za zvýšenou spotrebou paliva. V tomto článku sme sa však zamerali na tie najčastejšie problémy, ktoré trápia nielen majiteľov automobilov zaťažených práve na spotrebu paliva.

Ak sa ti teda zdá, že tvoje auto si pýta viac ako by malo, prejdi si tento zoznam porúch a problémov, ktoré môžu byť príčinou nadmerného apetítu tvojho auta.

Zároveň ti však prajem, aby riešenie tvojho problému bolo čo najjednoduchšie a najlacnejšie.