Logo Autoride.sk

Piesty motora: Čo všetko musia vydržať a aká je ich funkcia?

Publikoval Denis -

Piesty sú základná súčasť piestového spaľovacieho motora. Piesty sprostredkujú prenos energie medzi spaľovacím priestorom a pohyblivým mechanizmom spojeným s piestami.

Obsah

Piesty spaľovaciaho motora patria k jednej z najnamáhanejších súčiatok, ktorú môžeme v motore nájsť. Musia znášať veľké namáhanie, ktoré je spôsobené veľmi vysokou teplotou (cca 2000 stupňov Celsia) a veľkým tlakom, ktorý je pri vznetových motoroch ešte vyšší ako pri zážihových. Znamená to, že piesty sú namáhané najmä tlakom a teplotou.

Okrem toho musia piesty spaľovacieho motora roztáčať kľukový hriadeľ pomocou ojníc a zachytávať svojou plochou expanzný tlak plynov. Ďalšou úlohou piestov je oddeliť spaľovací priestor od priestoru kľukového hriadeľa. Aby však dokázali tento priestor vo valci oddeliť, musia dobre tesniť, no nesmú tesniť až príliš, pretože by mohlo dôjsť k ich zadretiu alebo prasknutiu, a to práve kvôli tepelnej rozťažnosti materiálov.

Piest spaľovacieho motora sa skladá z troch častí - hornej plochy, na ktorú tlačí expanzný tlak, plášťa, na ktorom sa nachádzajú drážky pre piestne krúžky a na spodnej časti sú boky piestu s otvorom pre piestny čap, ktorý spája piest s ojnicou. Najčastejšie sú piesty zložené zo zliatiny hliníka, kremíka, medi, niklu, horčíka, no použité môžu byť aj iné materiály.

Horná plocha piestu má rozličné tvary, všetko závisí od typu motora:

Vznetový motor

Horná plocha piestu vznetového motora býva často tvorená dvoma priehlbeninami.

Zážihový motor

Horná plocha piestu zážihového motora je tvarovaná zložitejšie. Často sa však najvyšší bod plochy piestu nachádza v strede a boky sa zvažujú k okrajom valcov.

Aby však piest vo valci tesnil a nedochádzalo tak k strate kompresie a k úniku oleja, je vybavený piestnymi krúžkami, ktoré sú uložené v drážkach s určitou vôľou, aby bolo zaistené správne mazanie stien valcov. Na jeden piest sa obvykle montujú 2 až 3 piestne krúžky, v prípade troch piestnych krúžkov sú 2 tesniace a jeden stierací.

  • Tesniaci krúžok ma za úlohu vymedziť netesnosť spaľovacieho priestoru.

  • Stierací krúžok ma za úlohu odviesť olej z povrchu valca preč, keď sa piest pohybuje smerom dole.

Výška piestov:


Piesty sú okrem iného rozdelené aj podľa výšky. Vysoký piest je ťažší než nižší. Pri vysokootáčkových točivých motoroch sa používajú oveľa kratšie piesty ako pri bežných motoroch, práve kvôli ich nižšej hmotnosi. Nevýhodou veľmi krátkych piestov je však zvýšena spotreba oleja motora, pretože takýto piest nedokáže dokonale tesniť spaľovací priestor.


Tvar piestov:


Takmer všetky piestové spaľovacie motory majú okrúhly tvar piestu, no existuje aj niekoľko vzácnych motorov, ktoré mali piesty ovalného tvaru.

Na plnenie svojej funkcie však piest potrebuje aj ďalšie súčasti, ktoré sú ním spojené. Celý tento celok sa nazýva piestová skupina.

Pre lepšiu predstavu ako to celé funguje si pozri nasledujúce video:


motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Piesty motora: Čo všetko musia vydržať a aká je ich funkcia?
G