Zdvihový objem: Čo to je a čo určuje?

Prierez dieselového V8 motora
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Zdvihový objem je časť pracovného priestoru valca v piestovom spaľovacom motore, ktorý je vymedzený dolnou a hornou úvraťou piestu. Jednoducho povedané, zdvihový objem je objem, ktorý vyplní piest pri svojom zdvihu.

Zdvihový objem však neznamená celkový objem motora, ako si mnohí ľudia mylne myslia, ale udáva len objem pracovného priestoru valca vymedzený dolnou a hornou úvraťou piestu. Nad hornou úvraťou piestu sa totiž nachádza priestor nazývaný ako kompresný priestor či kompresný objem.

Obsah

Aký je rozdiel medzi zdvihovým objemom valca a zdvihovým objemom motora?

Výpočet kompresného pomeru
  • VK - Kompresný priestor

  • VZ - Zdvihový objem valca

  • HÚ - Horná úvrať piestu

  • DÚ - Dolná úvrať piestu

Zdvihový objem valca je označovaný ako VZ a závisí od vzdialenosti medzi úvraťami piestu. VZ sa udáva v jednotkách objemu, presnejšie v litroch alebo centimetroch kubických.

Zdvihový objem motora je zas označovaný ako VM a je to vlastne súčet VZ všetkých valcov motora. VM je taktiež ako VZ udávaný v jednotkách objemu, a to buď v litroch alebo centimetroch kubických.

V technickom preukaze sa uvádza zdvihový objem celého motora, ktorý je označený v centimetroch kubických. Na kryte motora či zadnej časti automobilu zas môžeš nájsť VM uvedený v litroch (nemusí byť takto označený na každom automobile).

Na čo vôbec slúži zdvihový objem?

Zdvihový objem sa používa na porovnávanie veľkosti piestových spaľovacích motorov. Je to totiž veličina od ktorej závisia výkonové parametre motora.

Ak sa totiž niektoré parametre motora vydelia zdvihovým objemom, získame tak porovnávacie parametre, pomocou ktorých môžeme navzájom porovnať aj motory rôznych veľkostí. Veľmi dobrým príkladom je napríklad parameter ako litrový výkon, ktorý slúži ako porovnávacia veličina. Litrový výkon je vlastne podiel výkonu motora na objem jedného litra.

To znamená, že ak má motor o zdvihovom objeme 2000 cm3 výkon 200 kW, jeho litrový výkon bude 100 kW. Takýmto spôsobom je teda možné porovnať aj dva objemovo odlišné motory.