Výkon a krútiaci moment motora: Ktorý z týchto parametrov je dôležitejší?

Motor
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Výkon a krútiaci moment sú základné technické parametre spaľovacieho motora. Od týchto parametrov závisí nielen maximálna rýchlosť a akcelerácia automobilu, ale aj spotreba paliva či schopnosť zdolávať stúpania a podobne.

Výkon motora sa oficiálne udáva v kilowattoch (kW), no bežne sa preferuje konská sila (PS, HP, ks). Jednotkou krútiaceho momentu je Newtonmeter (Nm).

Obsah

Pri dvoch konštrukčne identických motoroch platí pravidlo, že motor, ktorý má väčší zdvihový objem, má väčší výkon, ale aj krútiaci moment. Maximálny výkon a maximálny krútiaci moment však dosahuje motor pri rozdielnych otáčkach.

Najväčší výkon má motor vo vyšších otáčkach a najväčší krútiaci moment zasa pri nižších otáčkach.

Výkon a krútiaci moment: Čo je dôležitejšie?

Otáčkomer

Pri závodných či športových automobiloch, ktoré neustále jazdia naplno, je najdôležitejším parametrom motora maximálny výkon. Od maximálneho výkonu zavisí maximálna rýchlosť automobilu, ale aj rýchlosť akcelerácie. Prevodovka takéhoto automobilu je teda odstupňovaná tak, aby auto čo najrýchlejšie akcelerovalo a dosahovalo čo najvyššiu rýchlosť.

Pri motoroch osobných automobilov sú okrem maximálneho výkonu a maximálnej rýchlosti veľmi dôležité aj iné parametre. Osobné automobily totiž nejazdia neustále naplno. Práve naopak, motor osobných automobilov pracuje prevažne v rôznych režimoch, a preto je potrebné, aby mal dostatočný krútiaci moment v čo najširšom spektre otáčok.

Odstupňovanie prevodovky je teda iné a neprispôsobuje sa len na maximálnu rýchlosť a akceleráciu, ale aj na zníženie spotreby paliva. Okrem toho musí mať motor osobného automobilu oveľa väčšiu životnosť ako motor závodného auta. Všetky tieto parametre sú však protichodné a tak musia výrobcovia pri konštruovaní motorov zvoliť ten správny kompromis.

Najvyšší prevodový stupeň je teda nastavený tak, aby stabilizoval maximálnu rýchlosť automobilu skôr ako dosiahne motor maximálne otáčky.

Otáčkomer

Vďaka tomuto nastaveniu je možné, aby mohol automobil trvalo udržiavať svoju maximálnu rýchlosť, a to bez rizika, že sa motor poškodí. Nižšie prevody sú na druhú stranu nastavené tak, aby automobil dosahoval potrebné zrýchlenie, mal prijateľnú spotrebu, nízke emisie a aby pasažierov neotravoval nadmerný hluk motora.

Veľmi dôležitou vlastnosťou osobného automobilu je okrem spotreby aj jeho pružnosť. Čím väčší krútiaci moment motor má, tým pružnejší je. Šofér osobného automobilu pri bežnej jazde tak viac využíva maximálny krútiaci moment ako maximálny výkon motora. Práve preto sa výrobcovia automobilov sústreďujú viac na zvyšovanie maximálneho krútiaceho momentu a jeho posunutiu do nižších otáčok než na zvyšovanie maximálneho výkonu.

Pri bežnej jazde totiž šofér automobilu využíva prevažne oblasť nízkych a stredných otáčok motora. Čím vyšší je teda krútiaci moment a čím nižšie je v spektre otáčok položený, tým bude automobil pružnejší a bude ľahšie prekonávať stúpania, bez využívania maximálneho výkonu motora.

Nie sú kone ako kone:

Mitsubishi Evo

Ako som už spomínal, výkon motora sa udáva v kilowatoch (kW) ale aj v konských silách. Tieto dve jednotky vyjadrujú rovnakú veličinu, avšak nie sú zhodné. Aby si sa dopracoval k výkonu automobilu v konskej sile (PS, HP, ks), stačí jednoducho vynásobiť počet kilowatov číslom 1,36 alebo v opačnom prípade týmto číslom vydeliť počet koní, čím získaš počet kW. Alebo jednoducho použi našu kalkulačku prevod kW na kone.

Pri amerických autách to však neplatí, pretože Američania používajú odlišnú normu na meranie konských síl. Aby si sa teda dopracoval ku kW amerických automobilov, musíš vydeliť počet koní číslom 1,34. Jeden americký kôň má teda silu 1,015 európskeho koňa.

Výkon udávaný v amerických konských silách je označený skratkou HP a výkon udávaný v európskych konských silách je zas označený skratkou PS.

Nie je kruťák ako kruťák:

Okrem vyššie spomínanej odlišnosti, môžeš naraziť aj na iné zvláštnosti. Anglický a americký krútiaci moment sa neudáva v Newtonmetroch (Nm), ale v librách na stopu (ft-lbs). Taktiež ako v predošlom prípade, aj tieto dve jednotky udávajú rovnakú veličinu, no nie sú zhodné.

Anglický a americký točivý moment je silnejší než európsky a 1 ft-lbs sa rovná 1,356 Nm. Americké a anglické automobily sú teda papierovo silnejšie než tie európske. Škoda však, že väčší výkon je len na papieri a nie pod kapotou.

Ako sa meria výkon motora?

Na meranie výkonu sa používa dynamometer, taktiež známy aj ako výkonová brzda. Dynamometer merá výkon motora prevodom na elektrickú energiu.

Výkon a krútiaci moment motora teda vštepujú automobilu jeho vlastnosti.

Dá sa prepočítať konská sila na ľudskú?

Len pre zaujímavosť konská sila (PS, HP, ks) je oproti ľudskej sile takmer desaťnásobná 1 kôň = 9,863 človeka.