logo autoride automagazin auta vsetko o autach
arrow_upward

Rozdelenie motorov: Ako rozdeľujeme piestové spaľovacie motory?


Piestové spaľovacie motory sa rozdeľujú podľa rôznych kritérií a kategórií. Jednotlivé kategórie sú však vzájomne nezávislé a tak sa v tomto prípade nedá vytvoriť jednoduchá stromová štruktúra. Keďže je však piestových spaľovacích motorov a ich konfigurácií nespočetne veľa, prinášame ti toto prehľadné, základné rozdelenie motorov, ktoré by mal ovládať snáď každý jeden milovník automobilov či inej techniky.

Rozdelenie piestových spaľovacích motorov:

Podľa spôsobu spaľovania:

- motory s vonkajším spaľovaním (Stirlingov motor)
- motory s vnútorným spaľovaním (väčšina piestových spaľovacích motorov)

Podľa použitého paliva:

- benzínový motor
- naftový motor
- plynový motor
- hybridný motor (kombinácia elektromotora a spaľovacieho motora)
- rôznokvapalinové motory (môžu prejsť na spaľovanie iného paliva)
- dvojpalivové motory (spaľujúce viac druhov paliva)
- motor na tuhé palivo (napríklad na práškové uhlie)

Podľa spôsobu plnenia valcov:

Atmosférický motor - Nepreplňovaný motor, či inak motor s atmosférickým plnením, je motor, pri ktorom je nasávanie zabezpečené len podtlakom vyvolaným pohybom piesta vo valci.

Preplňovaný motor - Prídavné zariadenie plní valce vyšším tlakom ako je atmosférický. Motor môže byť preplňovaný buď kompresorom alebo turbodúchadlom.

Podľa pracovného obehu:

- dvojtaktný motor
- štvortaktný motor

Podľa spôsobu zapaľovania zmesi:

Zážihový motor - Zmes je zapálená elektrickou iskrou zo zapaľovacej sviečky.

Vznetový motor - Zmes je zapálená pomocou kompresného tlaku/tepla.

Žiarový motor - Zmes je zapálená od rozžhaveného telesa, ktoré sa počas chodu motora udržiava rozžhavené teplom so spaľovania či iným vonkajším tepelným zdrojom.

Podľa miesta prípravy zmesi:

- s tvorbou zmesi mimo pracovného priestoru (napríklad v karburátore či sacom potrubí)
- s tvorbou zmesi v pracovnom priestore (vznetové motory a motory s priamym vstrekovaním paliva)

Podľa spôsobu prípravy zmesi:

- pomocou karburátora
- pomocou vstrekovacieho zariadenia

Podľa spôsobu chladenia:

- vzduchom chladené motory
- kvapalinou chladené motory
- motory so zmiešaným chladením

Podľa konštrukčnej úpravy (účelu motora):

- ventilový motor
- piestorozvodový
- poloventilový
- šupátkový
- pološupátkový

Podľa rozvodu:

- s kanálovým rozvodom (dvojtaktný motor)
- s posúvačovým rozvodom
- s ventilovým rozvodom

Motory s ventilovým rozvodom ďalej rozdeľujeme:

- s ventilovým rozvodom F (jedným ventilom na boku valca a druhým v hlave valcov)
- s ventilovým rozvodom SV (s ventilom na boku valca)
- s ventilovým rozvodom OHV (s ventilmi v hlave valcov)
- s ventilovým rozvodom SOHC/OHC (s ventilmi aj vačkovým hriadeľom v hlave valcov)
- s ventilovým rozvodom DOHC/2xOHC (s ventilmi a dvoma vačkovými hriadeľmi v hlave valcov)
- s ventilovým rozvodom CIH (s ventilmi a vačkovým hriadeľom v hlave valcov)
- s kombinovaným rozvodom (vstup zmesi je zvyčajne riešený kanálom a výstup ventilom)

Podľa zdvihového objemu:

- od zdvihového objemu niekoľkých cm3 až po niekoľko litrové motory

Podľa pohybu piesta:

- motory s priamočiarým vratným pohybom piesta
- motory s rotačným pohybom piesta, ako napríklad Wankelov motor či rotačný motor

Podľa počtu kľukových hriadeľov:

Jednohriadeľové motory:

- jednovalcové

Jednoradové motory:

- radový motor (všetky valce sú zoradené v jednej rade)

Dvojradové motory:

- vidlicový motor
- motor s valcami do A
- VR motor

Trojradové motory:

- W motor
- Vejárový motor

Štvorradový motor:

- motor s valcami do X

Viacradové motory:

- hviezdicové motory

Viachriadeľové motory:

- s protibežnými piestami
- s valcami do U
- trojuholníkový motor
- s valcami do Y
- s valcami do H
- štvoruholníkový motor

Podľa polohy valcov:

- stojatý
- ležatý (BOXER)
- šikmý

Podľa počtu valcov:

- jednovalcový
- dvojvalcový
- trojvalcový
- štvorvalcový
- päťvalcový
- šesťvalcový
- osemvalcový
- desaťvalcový
- dvanásťvalcový
- viacvalcový motor

Podľa vzájomného usporiadania valcov:

- radový motor
- motor s protiľahlými valcami
- hviezdicový motor
- vidlicový motor
- vejárový motor
- bubnový motor
- W motor
- motor s valcami do U
- motor s valcami do X
- motor s valcami do Y
- motor s valcami do H
- VR motory

Foto: PEXELS, Wikimedia