Logo Autoride.sk

Rozdelenie motorov: Ako rozdeľujeme piestové spaľovacie motory?

Publikoval Denis -

Piestové spaľovacie motory sa rozdeľujú podľa rôznych kritérií a kategórií. Jednotlivé kategórie sú však vzájomne nezávislé a tak sa v tomto prípade nedá vytvoriť jednoduchá stromová štruktúra. Keďže je však piestových spaľovacích motorov a ich konfigurácií nespočetne veľa, prinášame ti toto prehľadné, základné rozdelenie motorov, ktoré by mal ovládať snáď každý jeden milovník automobilov či inej techniky.

Obsah

Rozdelenie piestových spaľovacích motorov:


Podľa spôsobu spaľovania:

Podľa použitého paliva:


 • benzínový motor

 • naftový motor

 • plynový motor

 • hybridný motor (kombinácia elektromotora a spaľovacieho motora)

 • rôznokvapalinové motory (môžu prejsť na spaľovanie iného paliva)

 • dvojpalivové motory (spaľujúce viac druhov paliva)

 • motor na tuhé palivo (napríklad na práškové uhlie)

Podľa spôsobu plnenia valcov:


Atmosférický motor - Nepreplňovaný motor, či inak motor s atmosférickým plnením, je motor, pri ktorom je nasávanie zabezpečené len podtlakom vyvolaným pohybom piesta vo valci.

Preplňovaný motor - Prídavné zariadenie plní valce vyšším tlakom ako je atmosférický. Motor môže byť preplňovaný buď kompresorom alebo turbodúchadlom.

Podľa pracovného obehu:

Podľa spôsobu zapaľovania zmesi:


Zážihový motor - Zmes je zapálená elektrickou iskrou zo zapaľovacej sviečky.

Vznetový motor - Zmes je zapálená pomocou kompresného tlaku/tepla.

Žiarový motor - Zmes je zapálená od rozžhaveného telesa, ktoré sa počas chodu motora udržiava rozžhavené teplom so spaľovania či iným vonkajším tepelným zdrojom.

Podľa miesta prípravy zmesi:


 • s tvorbou zmesi mimo pracovného priestoru (napríklad v karburátore či sacom potrubí)

 • s tvorbou zmesi v pracovnom priestore (vznetové motory a motory s priamym vstrekovaním paliva)

Podľa spôsobu prípravy zmesi:

Podľa spôsobu chladenia:

Podľa konštrukčnej úpravy (účelu motora):


 • ventilový motor

 • piestorozvodový

 • poloventilový

 • šupátkový

 • pološupátkový

Podľa rozvodu:


 • s kanálovým rozvodom (dvojtaktný motor)

 • s posúvačovým rozvodom

 • s ventilovým rozvodom

Motory s ventilovým rozvodom ďalej rozdeľujeme:

Podľa zdvihového objemu:


Od zdvihového objemu niekoľkých cm3 až po niekoľko litrové motory

Podľa pohybu piesta:

Podľa počtu kľukových hriadeľov:


Jednohriadeľové motory:

Jednoradové motory:

Dvojradové motory:

Trojradové motory:

Štvorradový motor:

Viacradové motory:

Viachriadeľové motory:

Podľa polohy valcov:


 • stojatý

 • ležatý (BOXER)

 • šikmý

Podľa počtu valcov:


 • jednovalcový

 • dvojvalcový

 • trojvalcový

 • štvorvalcový

 • päťvalcový

 • šesťvalcový

 • osemvalcový

 • desaťvalcový

 • dvanásťvalcový

 • viacvalcový motor

Podľa vzájomného usporiadania valcov:

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Rozdelenie motorov: Ako rozdeľujeme piestové spaľovacie motory?
G