Veľké rozdelenie motorov: Aké piestové spaľovacie motory existujú?

VMAX prierez motora
Pod kapotou
Publikoval Denis

Piestové spaľovacie motory sa rozdeľujú podľa rôznych kritérií a kategórií. Jednotlivé kategórie sú však vzájomne nezávislé a tak sa v tomto prípade nedá vytvoriť jednoduchá stromová štruktúra.

Keďže je piestových spaľovacích motorov a ich konfigurácií nespočetne veľa, prinášame ti toto prehľadné, základné rozdelenie motorov, ktoré by mal ovládať snáď každý milovník automobilov či inej techniky.

Obsah

Rozdelenie piestových spaľovacích motorov:

Podľa spôsobu spaľovania:

Podľa použitého paliva:

 • benzínový motor

 • naftový motor

 • plynový motor

 • hybridný motor (kombinácia elektromotora a spaľovacieho motora)

 • rôznokvapalinové motory (môžu prejsť na spaľovanie iného paliva)

 • dvojpalivové motory (spaľujúce viac druhov paliva)

 • motor na tuhé palivo (napríklad na práškové uhlie)

Podľa spôsobu plnenia valcov:

Atmosférický motor - Nepreplňovaný motor, či inak motor s atmosférickým plnením, je motor, pri ktorom je nasávanie zabezpečené len podtlakom vyvolaným pohybom piesta vo valci.

Preplňovaný motor - Prídavné zariadenie plní valce vyšším tlakom ako je atmosférický. Motor môže byť preplňovaný buď kompresorom alebo turbodúchadlom.

Podľa pracovného obehu:

Podľa spôsobu zapaľovania zmesi:

Zážihový motor - Zmes je zapálená elektrickou iskrou zo zapaľovacej sviečky.

Vznetový motor - Zmes je zapálená pomocou kompresného tlaku/tepla.

Žiarový motor - Zmes je zapálená od rozžhaveného telesa, ktoré sa počas chodu motora udržiava rozžhavené teplom so spaľovania či iným vonkajším tepelným zdrojom.

Podľa miesta prípravy zmesi:

 • s tvorbou zmesi mimo pracovného priestoru (napríklad v karburátore či sacom potrubí)

 • s tvorbou zmesi v pracovnom priestore (vznetové motory a motory s priamym vstrekovaním paliva)

Podľa spôsobu prípravy zmesi:

Podľa spôsobu chladenia:

Podľa konštrukčnej úpravy (účelu motora):

 • ventilový motor

 • piestorozvodový

 • poloventilový

 • šupátkový

 • pološupátkový

Podľa rozvodu:

 • s kanálovým rozvodom (dvojtaktný motor)

 • s posúvačovým rozvodom

 • s ventilovým rozvodom

Motory s ventilovým rozvodom ďalej rozdeľujeme:

Podľa zdvihového objemu:

Od zdvihového objemu niekoľkých cm3 až po niekoľko litrové motory

Podľa pohybu piesta:

Podľa počtu kľukových hriadeľov:

Jednohriadeľové motory:

Jednoradové motory:

Dvojradové motory:

Trojradové motory:

Štvorradový motor:

Viacradové motory:

Viachriadeľové motory:

Podľa polohy valcov:

 • stojatý

 • ležatý (BOXER)

 • šikmý

Podľa počtu valcov:

 • jednovalcový

 • dvojvalcový

 • trojvalcový

 • štvorvalcový

 • päťvalcový

 • šesťvalcový

 • osemvalcový

 • desaťvalcový

 • dvanásťvalcový

 • viacvalcový motor

Podľa vzájomného usporiadania valcov: