Najzvláštnejšie motory na svete: Keď sa inžinieri zbláznia

Wankelov rotačný motor
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Takmer každý motorista, znalý či menej znalý pozná klasické piestové spaľovacie motory, ktoré poháňajú bežné automobily. Medzi tieto motory môžeme zaradiť napríklad najviac využívaný radový motor či hneď po ňom nasledujúci vidlicový motor.

Okrem toho však aj motor boxer, ktorý sa používa predovšetkým v športových automobiloch, no využíva ho aj automobilka Subaru vo svojich bežných automobiloch.

Obsah

Úvod

Konštrukcia týchto motorov však nie je pre automobilových nadšencov ničím zvláštnym. Na svete však existujú aj také motory, ktoré sa dajú považovať za skutočné konštruktérske šialenstva.

Všetky z týchto zvláštnych motorov, ktoré si v dnešnom článku spomenieme sa už niekedy objavili v automobiloch, niektoré v sériovej výrobe, iné zas len ako pokus skúsených domácich kutilov alebo sa aspoň počítalo s ich nasadením do automobilov.

Na niektoré motory sa však časom zabudlo a ostávajú tu len ako pamiatka, no na iných sa neustále pracuje. Poďme sa teda bez ďalších zbytočných rečí pozrieť na tie najzvláštnejšie motory na svete, inak povedané pozrime sa na to, čo sa stane "keď sa inžinieri zbláznia".

Krížový motor alebo aj motor s valcami do X

Krížový motor

Krížový motor alebo tiež motor s valcami do X je štvorvalcový alebo štvorradový jednohriadeľový piestový spaľovací motor. Priečny rez krížového motora tvorí tvar písmena X. Krížový motor je špeciálny typ hviezdicového motora, no ak má motor len štyri valce ide zároveň aj o plochý motor.

Krížový motor (X) vznikol spojením dvoch vidlicových motorov dohromady, respektíve je z nich odvodený. Tento typ motora využíva len jeden kľukový hriadeľ, ku ktorému sú piesty prichytené pomocou ojníc rovnako ako pri hviezdicovom motore.

Jeden piest je teda pripojený ku kľukovému hriadeľu priamo hlavnou ojnicou, ktorá má závesné oko. K tomu sú pripevnené ojnice ostatných piestov pomocou čapov.

Väčšina motorov s valcami do X je z obdobia druhej svetovej vojny. Tieto motory boli totiž navrhnuté na pohon väčších vojenských lietadiel ako napríklad bombardérov.

Krížové motory však mali svoje využitie okrem lietadiel nájsť aj pod kapotou automobilov, bohužiaľ k tomu nikdy nedošlo. Pôvodne to plánoval Henry Ford so svojím prototypom motoru X8, ktorý bol nakoniec nahradený motorom V8.

Hviezdicový motor

Hviezdicový motor

Hviezdicový motor je typ piestového spaľovacieho motora s jedným kľukovým hriadeľom, ktorý má valce usporiadané v kruhu (v jednej alebo viacerých radách) kolmo na os kľukového hriadeľa tak, že všetky valce medzi sebou zvierajú rovnaký uhol.

Hviezdicový motor musí mať najmenej 3 valce (inak by išlo o motor BOXER) a taktiež má zvyčajne v jednej rade nepárny počet valcov. Ak má hviezdicový motor valce usporiadané len v jednej rade, jedná sa zároveň o plochý motor.

Ak sú však valce usporiadané vo viacerých rovinách, potom sa hviezdicový motor nazýva podľa počtu radov ako dvojhviezdicový, trojhviezdicový, štvorhviezdicový, päťhviezdicový a tak ďalej.

Tento typ motora sa využíva prevažne v letectve, no počas druhej svetovej vojny sa používal aj v tankoch. Existuje však niekoľko šialencov, ktorí namontovali hviezdicový motor pod kapotu automobilu.

Motor s valcami do U

Len málo motoristov pozná usporiadanie motora do U a teda do dvoch radov. Ide o motor, ktorý vznikol na základe spojenia dvoch jednoradových motorov, respektíve dvoch radových motorov. Motor s valcami usporiadanými do U je tiež nazývaný aj ako motor s rovnobežnými valcami.

Motor s valcami do U

Ide o typ dvojvalcového alebo dvojradového, dvojhriadeľového piestového spaľovacieho motora, pri ktorom sú roviny radov valcov rovnobežné a dva kľukové hriadele sú vzájomne prepojené.

Motor s valcami do U sa však potýkal z vážnym problémom prehrievania, ktorý vyplýval z veľmi tesného umiestnenia dvoch hláv valcov. Keďže bol tento motor využívaný najmä v letectve, išli problémy s prehrievaním mimo, no pri automobiloch to bol vážny problém.

Jeden motor s valcami do U sa však aj napriek tomu dostal pod kapotu automobilu, presnejšie do Martry Bagheera. Motor s valcami do U sa v automobiloch nepoužíva pretože oveľa lepšou variantou je použitie vidlicového motora.

Wankelov motor

Wankelov motor

Wankelov motor, niekedy nazývaný aj rotačný motor, je typ spaľovacieho motora s rotačným piestom, ktorý premieňa tlak na rotačný pohyb. Na rozdiel od klasického piestového spaľovacieho motora sa všetky diely Wankelovho motora sa otáčajú v jednom smere.

Štvortaktný cyklus: nasávanie, kompresia, spaľovanie, výfuk, prebieha medzi vnútorným plášťom oválneho tvaru a rotačným piestom, ktorý má tvar trojuholníka.

Ako som už spomenul, vo Wankelovom motore prebiehajú všetky štyri cykly spaľovacieho procesu v priestore medzi rotorom a vnútrom krytu motora. V miestach, kde sa stretáva rotujúci piest s vnútorným plášťom krytu motora sa nachádza tesnenie, ktoré zabezpečuje, že medzi rotorom a plášťom vzniknú tri izolované priestory.

Tieto priestory sa rotáciou piestu nielen posúvajú v smere rotácie, ale zároveň zväčšujú a zmenšujú svoj objem. Každý rotor Wankelovho motora obklopuje oválny plášť.

Piesty rotujú (krúžia) okolo hriadeľa, ktorý je označovaný ako excentrický hriadeľ a prechádza stredom rotora. Krúživý pohyb piestu zabezpečuje veľké ozubené koleso s vnútorným ozubením, ktoré je umiestnené v strede rotora. Malé ozubené koleso, o ktoré zaberá ozubené koleso rotora, je pevne pripevnené k hriadeľu.

Tri otočenia excentrického hriadeľa sa rovnajú jednému otočeniu rotora. Ako otáčky sa udávajú otáčky hriadeľa. Wankelové motory preto majú vyššie maximálne otáčky (cca 9000 ot/min) ako piestové motory podobného výkonu.

Motor s protibežnými piestami

Motor s protibežnými piestami je piestový spaľovací motor, pri ktorom sa v každom valci nachádzajú dva piesty pohybujúce sa proti sebe. Pri tomto type motora je kompresný priestor vytvorený v strede valca medzi dvoma piestami.

Konštrukcia motora nie je až tak zložitá ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dva bloky motora sú bez hlavy valcov zmontované proti sebe, čím vznikne motor s protibežnými piestami. Tento motor má minimálne dva valce, pričom každý jeumiestnený na opačnej strane kľukového hriadeľa.

Motor nemá hlavu valcov ani mechanický ventil. Každý valec obsahuje dva piesty, na oboch koncoch valca jeden.

Motor s protibežnými piestami môže byť vyhotovený ako:

  • jednoradový motor (s jedným radom valcov)

  • jednohriadeľový motor (s jedným kľukovým hriadeľom, ktorý môže byť spojený ojnicou priamo s piestom na jednej strane motora a protibežný piest je k nemu pripojený pomocou ďalších vložených členov alebo umiestneným na boku valcov a oba piesty sú k nemu pripojené vloženými členmi)

  • dvojhriadeľový motor (s dvoma kľukovými hriadeľmi na protiľahlých stranách motora)

  • trojhriadeľový motor

  • trojuholníkový motor

  • štvoruholníkový motor