Logo Autoride.sk

Ventilový rozvod CIH: O aký typ ventilového rozvodu ide?

Publikoval Denis -

Ventilový rozvod CIH označuje Camshaft In Head, čo v preklade znamená, že je vačkový hriadeľ umiestnený v hlave valcov. Okrem vačkového hriadeľa sú v hlave valcov umiestnené aj ventily. Tento typ konštrukcie ventilového rozvodu je veľmi podobný konštrukcii OHV, pri ktorej je však vačkový hriadeľ umiestnený v bloku motora.

Obsah

Ventilový rozvod CIH a jeho konštrukcia:


Ako som už spomínal, konštrukcia ventilového rozvodu CIH je veľmi podobná konštrukcii ventilového rozvodu OHV. Laicky teda môžeme považovať rozvod CIH za rozvod OHV s vačkovým hriadeľom umiestneným nie v bloku motora, ale v hlave valcov. Ventilový rozvod CIH však nie je vybavený zdvíhacími tyčkami ako rozvod OHV a tak ovláda vačkový hriadeľ ventily spaľovacieho motora len pomocou zdvihatiek a vahadiel.

Výhody a nevýhody ventilového rozvodu CIH:


Medzi výhody ventilového rozvodu CIH môžeme zaradiť nižšiu hmotnosť pohybujúcich sa súčiastok v porovnaní s rozvodom OHV. Ďalšou výhodou je taktiež veľmi ľahká realizácia hydraulického vymedzovania ventilovej vôle a nižšia výška motora. Medzi nevýhody tejto konštrukcie môžeme zas zaradiť veľkú vzdialenosť vačkového hriadeľa od kľukového hriadeľa.

Ventilový rozvod CIH bol najčastejšie využívaný nemeckými automobilkami Opel a BMW.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Ventilový rozvod CIH: O aký typ ventilového rozvodu ide?
G