Vzduchom chladený motor: Aké sú jeho výhody a nevýhody?

Honda RC174E motor
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Vzduchom chladený motor je typ spaľovacieho motora, pri ktorom sa chladenie a udržiavanie optimálnej teploty motora zabezpečuje pomocou prúdiaceho vzduchu.

V dnešnom článku si v skratke posvietime na vzduchom chladený motor, jeho rozdelenie, ako aj výhody a nevýhody tohto motora.

Obsah

Ako funguje vzduchom chladený motor?

Pri vzduchovom chladení sa teda teplo z horúcich časti motora odvádza prúdom vzduchu, no aby bol dosiahnutý dostatočný chladiaci účinok, musia mať chladené časti (hlava valcov, blok valcov či samostatné valce) čo najväčšiu dotykovú plochu so vzduchom. Práve z tohoto dôvodu sú spomínané komponenty vzduchom chladených motorov vybavené chladiacimi rebrami, ktoré zväčšujú dotykovú plochu so vzduchom.

Vzduchové chladenie motora sa využíva zväčša pri malých motoroch, pri kosačkách, motocykloch, no dostalo sa aj do automobilov a takmer všetkých vrtuľových lietadiel. Vo svete automobilov sa však už dnes prevažne používa chladenie kvapalinou, ktoré nahradilo chladenie vzduchom z dôvodu lepšej regulácie chladenia.

Pri mnohých motoroch chladených vzduchom je totiž veľký problém zabezpečiť dokonalú reguláciu tepla a práve preto sú tieto motory v zimnom období prechladzované a v letnom sa zas prehrievajú.

Na odstránenie tohoto problému sa vzduchom chladený motor opatruje samočinnou reguláciou chladenia, ktorá udržiava optimálnu teplotu valcov. Ani to však nedokáže zabezpečiť rovnomerné chladenie každej tepelne namáhanej časti motora.

Podľa spôsobu akým prúdi vzduch, rozdeľujeme chladenie vzduchom na:

 1. Náporové chladenie vzduchom

 2. Prirodzené chladenie vzduchom

 3. Nútené chladenie vzduchom

1. Náporové chladenie vzduchom

Náporové chladenie vzniká pri jazde a používa sa len pri motoroch s malým výkonom, napríklad pri motocykloch.

2. Prirodzené chladenie vzduchom

Prirodzené chladenie je realizované prirodzenou cirkuláciou vzduchu a využíva sa prevažne pri kosačkách.

3. Nútené chladenie vzduchom

Pri nútenom chladení sa využíva zariadenie na vytvorenie prúdu vzduchu. Najčastejšie sa prúd vzduchu vytvára ventilátorom, ktorý je poháňaný klínovým remeňom od kľukového hriadeľa motora. Tento typ chladenia vzduchom sa využíva prevažne pri automobilových motoroch.

Vzduchom chladený motor a jeho výhody:

 • jednoduchá konštrukcia, neobsahuje chladič, rozvod kvapaliny, vodnú pumpu, no ani zložité chladiace kanáliky v bloku valcov a hlave motora– nižšia hmotnosť motora

 • nenáročnosť na údržbu

 • vysoká spoľahlivosť

 • motor rýchlejšie dosiahne prevádzkovú teplotu

Vzduchom chladený motor a jeho nevýhody:

 • nerovnomerné tepelné zaťaženie jednotlivých častí motora

 • vyššia teplota motora a jeho komponentov

 • vyššia hlučnosť motora

 • nižší výkon motora spôsobený ventilátorom, ktorý je poháňaný cez klinový remeň