AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Atmosférický motor: Aké sú jeho výhody a nevýhody?

Publikoval Denis— Aktualizované

Atmosférický motor, taktiež nazývaný aj ako nepreplňovaný motor, či motor s atmosférickým plnením, je piestový spaľovací motor, ktorý premieňa tepelnú energiu na mechanickú prácu. Tepelná energia sa v motore získava premenou paliva na teplo pomocou spaľovania.

Pri spaľovaní paliva sa v motore zvyšuje teplota a tlak. Zvýšený tlak pracovnej látky pôsobí na piesty motora, ktoré premieňajú túto energiu na mechanickú prácu.

Obsah

Ako funguje atmosférický motor?

Atmosférický motor funguje tak, že pri pohybe piestu smerom nadol otvorí sacie ventily, ktoré umožnia piestu nasať potrebné množstvo vzduchu do svojej spaľovacej komory.

Atmosférický motor pracuje za rovnakého atmosférického tlaku ako v mieste, kde sa práve nachádza, čo znamená, že pri saní do valca nasaje toľko vzduchu, aký veľký má svoj obsah v cm3. Inými slovami, valec o objeme 500 cm3 nasaje len taký objem vzduchu, ktorý následne zmieša s palivom, aký veľký je jeho objem.

Piesty motora: Čo všetko musia vydržať a aká je ich funkcia?

Súvisiaci článok - Piesty motora: Čo všetko musia vydržať a aká je ich funkcia?

V skutočnosti sa však do valca nikdy nedostane presne 500 cm3 vzduchu, ale o niečo menej, pretože časť priestoru zaplní palivo, výfukové plyny z predošlého cyklu, no a zabúdať nesmieme ani na čerpacie straty.

Objemová účinnosť

Schopnosť motora napĺňať valce čerstvou zmesou vyjadruje objemová účinnosť. Je to vlastne pomer medzi množstvom zmesi nasatej do valca a teoretickým množstvom zmesi nasatej do valca bez strát.

Zdvihový objem: Čo to je a čo určuje?

Súvisiaci článok - Zdvihový objem: Čo to je a čo určuje?

Inak povedané objemová účinnosť je pomer skutočného množstva čerstvej náplne, ktorá zostane vo valci v okamihu zatvorenia sacieho ventilu a teoreticky možného množstva naplnenia valca, zodpovedajúceho zdvihovému objemu valca.

Objemová účinnosť atmosférického motora sa v priemere pohybuje od 50% do 90%, pričom pri určitých otáčkach dosahuje maximum a pri ďalšom zvyšovaní alebo znižovaní otáčok sa plniaca účinnosť motora znižuje. Objemová účinnosť motora je daná taktiež tým, na akú dlhú dobu je sací ventil otvorený.

Výhody motora s atmosférickým plnením

  • Technická jednoduchosť – tento motor sa skladá z menšieho počtu súčiastok, ktoré by sa prípadne mohli pokaziť.

  • Lacnejšia údržba – lacnejšie náhradné diely ako napríklad zapaľovacie sviečky, olej, filtre, no taktiež absencia veľkého množstva súčiastok, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou preplňovaného motora

Nevýhody motora s atmosférickým plnením

  • Pre vyšší výkon je potrebné motor hnať do vysokých otáčok, čím rastie spotreba paliva

  • Pri zachovaní rovnakého zdvihového objemu a použitých technológií dosahuje atmosférický motor nižší výkon ako preplňovaný motor.

  • S rastúcou nadmorskou výškou klesá výkon motora kvôli nižšej hustote vzduchu.