AUTORIDE

Motor chladený kvapalinou: Ako funguje chladenie kvapalinou?

Chladiaca kvapalina
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Motor chladený kvapalinou je typ spaľovacieho motora, ktorý využíva na odvod tepla z ochladzovaných plôch chladiacu kvapalinu, ktorá toto teplo následne odvádza do vzduchu.

Kvapalinové chladenie motora je nepriame, pretože kvapalina je len prostredníkom prenosu teploty z motora do vzduchu. Ako chladiaca kvapalina sa používa destilovaná voda alebo nemrznúca zmes.

Obsah

Ako funguje motor chladený kvapalinou?

Motor chladený kvapalinou je skonštruovaný tak, že hlava a blok valcov majú dvojitú stenu, ktorá tvorí plášť. Tento plášť je vyplnený chladiacou kvapalinou, ktorá po ohriatí prúdi do chladiča, kde sa následne ochladí prúdiacim vzduchom. Ochladená kvapalina sa potom vracia naspäť do motora a tento dej sa stále opakuje.

Pri studenom motore je chladiaci okruh uzavretý a chladiaca kvapalina sa nachádza len v bloku motora a hlave valcov. Až po tom, ako sa motor zohreje na teplotu približne 80 stupňov Celzia, otvorí sa termostat, čím umožní prúdiť chladiacej kvapaline smerom do chladiča, aby odovzdala svoju teplotu vzduchu.

Komponenty chladiaceho systému kvapalinou chladeného motora

1. Čerpadlo chladiacej kvapaliny (vodná pumpa)

Čerpadlo chladiacej kvapaliny je často označované ako vodná pumpa. V čerpadle sa otáča rotor s lopatkami, ktorý tlačí kvapalinu požadovaným smerom. Čerpadlo je poháňané elektronicky, alebo pomocou klínového remeňa a chladiaca kvapalina sa doň privádza buď to z chladiča alebo priamo z komory termostatu.

2. Chladič

Úlohou chladiča je odvádzať do vzduchu teplo prijaté chladiacou kvapalinou z motora. Chladič sa skladá z hornej a dolnej komory pre chladiacu kvapalinu, medzi ktorými je umiestnený výmenník tepla, ktorý je tvorený dierovanými priečkami, vlnovitými rebrami a trubkami chladiacej kvapaliny.

3. Termostat

Termostat je zariadenie, ktoré ovláda prúdenie chladiacej kvapaliny v chladiacom okruhu motora. Termostat má za úlohu riadiť chladiaci okruh a čo najrýchlejšie dosiahnuť a udržiavať optimálnu prevádzkovú teplotu motora, ktorá má veľký vplyv na spotrebu paliva, opotrebovanie motora a zloženie výfukových plynov.

4. Ventilátor

Úlohou ventilátoru je zásobovať chladič a motor dostatočným množstvom chladiaceho vzduchu.

5. Snímač teploty chladiacej kvapaliny

Snímač teploty chladiacej kvapaliny zaznamenáva údaje o teplote chladiacej kvapaliny, ktoré následne posiela do riadiacej jednotky motora. Údaje zo snímača patria k dôležitým informáciám, pomocou ktorých riadiaca jednotka motora zisťuje, v akom stave sa motor nachádza a podľa toho mení pracovný režim motora.

6. Radiátor kúrenia

Radiátor kúrenia slúži na ohrev vzduchu prúdiaceho do kabíny vodiča.

7. Vyrovnávacia nádobka

Slúži na vyrovnanie tlaku chladiacej kvapaliny pri studenom a teplom motore.