AUTORIDE

Rozvod OHV: Vedel si o aký typ ventilového rozvodu ide?

OHV
Pod kapotou
Publikoval Denis  

Rozvod OHV je typ ventilového rozvodu piestového spaľovacieho motora, pri ktorom sú ventily umiestnené v hlave valcov a vačkový hriadeľ je umiestnený v bloku motora. Označenie tohoto typu rozvodu je odvodené z anglického názvu Overhead Valve.

Pri tomto type rozvodu je medzi vačkovým hriadeľom a ventilmi relatívne veľká vzdialenosť. Pri rozvode OHV sú teda ventily ovládané pomocou kovových zdvíhadiel, zdvíhacích tyčiek, vahadiel a vačiek odspodu.

Obsah

Ako funguje rozvod OHV?

Rozvod OHV tak oproti iným typom rozvodov obsahuje veľký počet súčiastok, ktoré nepriaznivo vplývajú na celý agregát, čo sa prejavuje veľkými zotrvačnými silami.

Naopak výhodou OHV rozvodu je jednoduché konštrukčné riešenie pohonu vačkového hriadeľa. Pohon rozvodu je vzhľadom na výhodné umiestnenie vačkového hriadeľa blízko pri kľukovom hriadeli možné realizovať jednoduchým ozubeným súkolesím.

Pohon rozvodu však musí byť riešený tak, aby umožnil presné nastavenie vzájomnej pozície kľukového a vačkového hriadeľa, ktoré sa počas prevádzky motora nemení. Toto všetko však ozubené súkolesie spĺňa.

Kde sa využíva rozvod OHV?

Rozvod OHV sa používa najmä pri štvortaktných motoroch. To znamená, že vačkový hriadeľ sa otáča 2x pomalšie ako kľukový hriadeľ, pretože štvortaktný motor vykoná jeden pracovný cyklus počas dvoch otáčok kľukového hriadeľa.

Motory s týmto rozvodom boli montované napríklad do automobilov značky Škoda, presnejšie do modelov 105, 120, 130, Favorit 135, 136 či Fabia a Octavia.

Video animácia znázorňujúca rozvod OHV