Preplňovaný motor: Poznáš jeho výhody a nevýhody?

Supercharger
Publikoval Denis

Preplňovaný motor dokáže zvýšiť tlak nasávaného vzduchu, ktorý smeruje do motora a tým zvýšiť jeho objemovú účinnosť. Vačšie množstvo vzduchu umožnuje totiž zapáliť aj väčšie množstvo paliva, vďaka čomu je motor výkonnejší.

Motor je možné prepĺňať dvoma spôsobmi, a to buď turbodúchadlom alebo kompresorom:

1. Kompresor

Kompresory sa na preplňovanie motora využívajú v oveľa menšiom množstve ako turbodúchadlá. Kompresor je totiž mechanicky poháňaný motorom, čo spôsobuje, že určité množstvo výkonu je využité len na jeho pohon, a to nepriaznivo pôsobí na spotrebu paliva.

Kompresor teda uberá motoru časť výkonu, no v konečnom dôsledku viac výkonu pridá ako uberie.

2. Turbodúchadlo

Turbodúchadlo je poháňané nevyužitou energiou z výfukových plynov a tak zbytočne nezaťažuje, no ani neuberá motor o výkon a nezvyšuje spotrebu paliva.

Turbodúchadlo nie je poháňané mechanicky, ako som už spomínal je poháňané výfukovými plynmi, a preto neodoberá energiu z motora, čo je v konečnom dôsledku oveľa efektívnejšie. Jeho nevýhodou je však takzvaný turbo LAG.

Okrem toho má motor s turbodúchadlom zložitejší sací a výfukový systém, čo znamená, že automobil s týmto motorom má aj vyšiu cenu.

Výhody preplňovania:

Nevýhody preplňovania:

  • Vyššia cena – preplňovaný motor je konštrukčne zložitejší a obsahuje oveľa väčšie množstvo súčiastok, ako nepreplňovaný motor, čo zvyšuje jeho cenu.

  • Nákladnejšia údržba