AUTORIDE

Vidlicový motor alebo tiež sen mnohých motoristov. Vieš o ňom všetko?

Vidlicový motor
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Vidlicový motor je spaľovací motor, ktorého valce a piesty sú usporiadané do dvoch oddelených rovín tak, že pri pohľade pozdĺž osi kľukového hriadeľa pripomína písmeno V. Takéto usporiadanie valcov znižuje celkovú dĺžku aj výšku v porovnaní s radovým motorom. Prvý vidlicový motor, postavil v roku 1889 Daimler podľa dizajnu Wilhelma Maybacha.

V roku 1903 vyrábala Spoločnosť Société Antoinette V8 motory na preteky motorových lodí. V roku 1904 dokončila spoločnosť Putney Motor Works prvý V12 motor, vyrábaný na akýkoľvek účel.

Obsah

Kontštrukcia a charakteristika vidlicového motora

Každá dvojica piestov zdieľa jednu spoločnú kľuku na kľukovom hriadeli pomocou ojníc, ktoré sú umiestnené vedľa seba. Vidlicové motory sú kompaktnejšie, čo znamená, že ich umiestnenie do automobilu je jednoduchšie. Okrem toho majú väčší točivý moment pri nižších otáčkach oproti radovým motorom s rovnakým počtom valcov a objemom.

Nevýhodou vidlicových motorov je väčšia hmotnosť a tiež fakt, že sú komplexnejšie a zložitejšie, čo zvyšuje ich cenu. Vidlicové motory majú valce umiestnené od seba v rôznych uhloch, pričom každé umiestnenie má iné výhody a nevýhody, niektoré fungujú lepšie ako ostatné. Pokiaľ je uhol V úzky, tento motor nesie niektoré výhody vidlicového ale aj radového motora, no rovnako tak aj ich nevýhody.

Tento koncept je veľmi starý, vyvinula ho Lancia so svojím V4 motorom v roku 1920, ale nedávno ho prepracoval Volkswagen Group so svojimi VR motormi. VR motor je v skutočnosti kombinácia radového a vidlicového motora.

Niektoré konfigurácie vidlicového motora sú veľmi dobre vyvážené a majú hladký chod, no iné sú na druhú stranu ich presným opakom, napríklad:

  1. Vidlicový motor V8 s kľukovým hriadeľom Crossplane

  2. Vidlicový motor V8 s kľukovým hriadeľom Flatplane

1. Vidlicový motor V8 s kľukovým hriadeľom Crossplane

V8, ktoré využívajú tento typ kľukového hriadeľa majú hrubý, bublavý zvuk, s akým sa môžeš stretnúť pri Amerických autách, no aj pri vozidlách značky Mercedes-Benz AMG.

Tento typ kľukového hriadeľa potrebuje množstvo závaží, na to aby bol dobre vyvážený, čo však zhoršuje schopnosť motora akcelerovať. Práve preto sa tieto V8 označujú ako lenivé.

2. Vidlicový motor V8 s kľukovým hriadeľom Flatplane

Jedná sa o dva radové štvorvalce, ktoré sú spojené do jedného vidlicového motora. Kľukový hriadeľ tohoto motora je podobný ako pri radovom štvorvalci. Tento motor je oveľa lepšie vyvážený, ide ľahšie do otáčok, má vyšší výkon a nižšiu hmotnosť v porovnaní s V8, ktorá využíva kľukový hriadeľ Crossplane. Tento typ motora používa Ferrari.

Najvyváženejším vidlicovým motorom je V12, pri ktorej sa dá hovoriť o takmer dokonalom vyvážení. Ostatné vidlicové motory vykazujú zvýšené vibrácie a potrebujú vyvažovacie alebo rozdelené kľukové hriadele.

Vidlicové motory sa označujú písmenom V a číslicou podľa počtu valcov

  • V2 - Dvojvalcový V motor, jeden valec je na jednej strane a druhý na druhej. Používa sa v motocykloch, kosačkách a malých traktoroch.

  • V3 - Trojvalcový V motor s dvoma valcami na jednej strane a jedným na druhej strane. Používal sa len pre dvojtaktné závodné motocykle.

  • V4 - Štvorvalcový V motor má štyri valce č. 1 a 3 na jednej strane, č. 2 a 4 na druhej strane.

  • V5 - Päťvalcový V motor s dvoma valcami na jednej a troma na druhej strane. Je známy svojim zvukom a nárastom otáčok a je veľmi obĺúbený u automobilových nadšencov. Tento motor bol vyrobený z V6, z ktorej Volkswagen odstranil jeden valec, čím vytvoril prvý výrobný blok, ktorý použil päť valcov v dizajne

  • V6 - Šesťvalcový V motor s tromi valcami po oboch stranách. V6 je jedným z najkompaktnejších konfigurácií motorov, je kratší ako radový štvorvalec a kompaktnejší ako V8. Motor V6 sa stal široko používaným pre stredne veľké automobily, v ktorých býva ako voliteľný motor pri štandardom radovom štvorvalci alebo ako štandardný motor pri V8.

  • V8 - Osemvalcový V motor má štyri valce po oboch stranách, pričom všetkých osem piestov poháňa spoločný kľukový hriadeľ. Výsledkom je motor, ktorý je hladší ako V6, zatiaľ čo je podstatne lacnejší ako V12.

  • V10 - Desaťvalcový V motor s piatimi valcami na jednej a piatimi na druhej strane. Je dlhší ako motor V8 ale kratší ako radový desaťvalec.

  • V12 - Dvanásťvalcový V motor je motor s 12 valcami namontovaným na kľukovej skrini na dvoch stranách so šiestimi valcami. V12 je perfektne vyvážený, a preto nepotrebuje žiadne vyvažovacie hriadele.