AUTORIDE

Rozvod DOHC: Aká je jeho konštrukcia?

XE SV Project 8
Publikoval Denis  

Rozvod DOHC (Double OverHead Camshaft), označuje typ ventilového rozvodu, pri ktorom sú v jednej hlave valcov umiestnené dva vačkové hriadele. Pri tomto type rozvodu sú sacie ventily usporiadané v jednej rade a výfukové ventily zasa v druhej rade. Jeden vačkový hriadeľ teda ovláda sacie ventily a druhý vačkový hriadeľ zasa výfukové ventily.

Tento typ ventilového rozvodu sa využíva v prípade väčšieho počtu ventilov na jeden valec (3, 4, 5, 6 a tak ďalej). Rozvod DOHC, je tiež niekedy označený aj ako 2xOHC.

Ventilový rozvod DOHC je dnes najviac využívaným typom rozvodu a používa sa napríklad v koncepcii motorov ako:

  • 4-valcový motor, 12 ventilov – 2 sacie ventily a 1 výfukový

  • 4-valcový motor, 16 ventilov – 2 sacie ventily a 2 výfukové

  • 4-valcový motor, 20 ventilov – 3 sacie ventily a 2 výfukové

  • 4-valcový motor, 24 ventilov – 3 sacie ventily a 3 výfukové

  • 3-valcový motor, 12 ventilov – 2 sacie ventily a 2 výfukové