Rozvod OHC: Vedel si o aký typ ventilového rozvodu ide?

Motor
Pod kapotou
Publikoval Denis

Rozvod OHC je typ ventilového rozvodu piestového spaľovacieho motora, pri ktorom je okrem ventilov v hlave valcov umiestnený aj vačkový hriadeľ. Označenie tohoto typu rozvodu je odvodené z anglického názvu OverHead Camshaft.

Medzi vačkovým hriadeľom (vačkami) a ventilom je zvyčajne vložené iba vahadlo. Rozvod OHC teda obsahuje malý počet súčiastok čo znižuje zotrvačné sily. Nevýhodou tohoto typu rozvodu je len komplikovanejšia konštrukcia hlavy valcov. Výhody ventilového rozvodu OHC však prevažujú nad jeho nevýhodami a práve preto je v súčasnosti táto konštrukcia najviac využívaným typom rozvodu pre moderné piestové spaľovacie motory.

Obsah

Základným konceptom tohoto typu rozvodu je jeden vačkový hriadeľ na hlavu valcov. Pri vidlicových motoroch sú však hlavy valcov dve a tak sa využívajú dva vačkové hriadele (na každú hlavu jeden). Motor s rozvodom OHC má minimálne dva ventily na každý jeden valec, ktoré sú umiestnené v rade a nad ktorými je umiestnený vačkový hriadeľ.

Rozvod OHC môže byť poháňaný niekoľkými spôsobmi, a to buď:

  • ozubeným remeňom

  • reťazou

  • ozubeným prevodom

Pohon rozvodu je riešený tak, aby umožnil presné nastavenie vzájomnej pozície kľukového a vačkového hriadeľa, ktoré sa počas prevádzky motora nemení. Pohon ozubeným prevodom je veľmi zriedkavý a v súčasnosti je najčastejším pohonom rozvodu ozubený remeň alebo rozvodová reťaz.

Rozvod OHC sa používa najmä pri štvortaktných motoroch. To znamená, že vačkový hriadeľ sa otáča 2x pomalšie ako kľukový hriadeľ, pretože štvortaktný motor vykoná jeden pracovný cyklus počas dvoch otáčok kľukového hriadeľa.

Rozvod OHC môžeme rozdeliť podľa konštrukcie na:

Rozvod SOHC (Single OverHead Camshaft):

Označuje jeden vačkový hriadeľ na hlavu valcov. Je to teda rovnaký typ rozvodu ako rozvod OHC. Takýto ventilový rozvod využíva väčšina motorov typu:

  • 4-valcový motor, 8 ventilov

  • 3valcový motor, 6 ventilov

Rozvod DOHC (Double OverHead Camshaft):

Označuje typ ventilového rozvodu, pri ktorom sú v jednej hlave valcov umiestnené dva vačkové hriadele. Pri tomto type rozvodu sú sacie ventily usporiadané v jednej rade a výfukové ventily zasa v druhej rade. Jeden vačkový hriadeľ teda ovláda sacie ventily a druhý vačkový hriadeľ zasa výfukové ventily.

Tento typ ventilového rozvodu sa využíva v prípade väčšieho počtu ventilov na jeden valec (3, 4, 5, 6 a tak ďalej). Rozvod DOHC, je tiež niekedy označený aj ako 2xOHC.

Ventilový rozvod DOHC je dnes najviac využívaným typom rozvodu a používa sa napríklad v koncepcii motorov ako:

  • 4-valcový motor, 12 ventilov – 2 sacie ventily a 1 výfukový

  • 4-valcový motor, 16 ventilov – 2 sacie ventily a 2 výfukové

  • 4-valcový motor, 20 ventilov – 3 sacie ventily a 2 výfukové

  • 4-valcový motor, 24 ventilov – 3 sacie ventily a 3 výfukové

  • 3-valcový motor, 12 ventilov – 2 sacie ventily a 2 výfukové