AUTORIDE

Radový motor podľa počtu valcov (Seriál o Motoroch – #4. diel)

Italian Colombo S.53 1930s 4-cylinder inline engine
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Seriál o Motoroch pokračuje a dnes si posvietime na radový motor. Tento typ piestoveho spaľovacieho motora má jeden kľukový hriadeľ a valce sú zoradené v jednom rade. Je to najpoužívanejší typ motora v automobilovom priemysle.

Radový motor rozdeľujeme podľa počtu valcov na:

Dvojvalcový radový motor alebo radový dvojvalec (R2)

Má dva valce v jednom rade uložené vertikálne alebo šikmo a býva odvodený od väčších motorov, napríklad štvorvalcov. Používajú sa v malých autách a v motocykloch.

Trojvalcový radový motor alebo radový trojvalec (R3)

Je to motor s troma valcami, ktoré sú usporiadané v rade, vertikálne alebo šikmo k zemi. Tento typ motora je často odvodený od vidlicového šesťvalca, alebo od radového štvorvalca. Jeho nevýhodou sú vibrácie a nižšia kultúra chodu motora. Trojvalec sa používa najmä v malých autách, hlavne kvôli jeho nižšej hmotnosti a nižších výrobných nákladov.

Štvorvalcový radový motor alebo radový štvorvalec (R4)

Motor má štyri valce, ktoré sú usporiadané v rade vertikálne alebo šikmo k zemi. Je to najjednoduchší systém motora, je dobre vyvážený a má dobrú kultúru chodu.

Bežný objem tohoto motora sa pohybuje od 1,2 do 2,4 litra. Štvorvalec je najrozšírenejší typ motora v automobilovom priemysle, používajú ho malé autá, autá nižšej stretnej triedy, strednej a vyššej triedy, ale aj dodávky a pracovné stroje.

Päťvalcový radový motor alebo radový päťvalec (R5)

Má päť valcov uložených v jednom rade, ktoré majú spoločný blok valcov a kľukový hriadeľ. Motor má vyvažovací hriadeľ, ktorý redukuje vibrácie. Päťvalec je akýmsi kompromisom medzi výkonom a spotrebou štvor a šesťválcového motora.

Šesťvalcový radový motor alebo radový šesťvalec (R6)

Šesť valcov umiestnených v jednom rade pozdĺž kľukového hriadeľa. Pri tomto type motora sa najjednoduchšie dosiahne kultúrny a rovnomerný chod, nie je potrebný žiadny vyvažovací hriadeľ. Motor je výborne vybalancovaný, nevytvára veľké množstvo vibrácií. Používa sa v autombiloch strednej a vyššej triedy, autobusoch, nákladných autách, kamiónoch, lodiach a podobne.

Osemvalcový radový motora alebo radový osemvalec (R8)

Má osem valcov usporiadaných v jednom rade, nepoužíva sa v automobiloch, pretože je veľmi dlhý. Používa sa v lodiach a lokomotívach.