Viachriadeľový motor: Vedel si o aký typ motora ide?

Viachriadeľový motor
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Viachriadeľový motor je typ piestového spaľovacieho motora, ktorý je vybavený viacerými kľukovými hriadeľmi. Viachriadeľová konštrukcia umožňuje realizáciu jednopiestových, dvojpiestových (motor s protibežnými piestami) aj viacpiestových motorov.

Viachriadeľový motor je vždy vybavený viac ako jedným kľukovým hriadeľom. Podľa počtu hriadeľov sa potom tento motor presnejšie nazýva napríklad dvojhriadeľový motor, trojhriadeľový motor, štvorhriadeľový motor a tak ďalej.

Obsah

Dvojhriadeľový motor:

Dvojhriadeľový motor môže mať dva kľukové hriadele umiestnené pri sebe s valcami umiestnenými okolo nich alebo kľukové hriadele umiestnené z opačných strán valca, čo znamená, že na jednej strane valca sa nachádza jeden kľukový hriadeľ a na druhej strane valca druhý kľukový hriadeľ.

Ak sú kľukové hriadele umiestnené pri sebe s valcami umiestnenými okolo nich, rozlišujeme tieto konštrukcie motora:

Motor s valcami do U:

Motor s valcami do U

Motor s valcami usporiadanými do U alebo tiež nazývaný aj ako motor s rovnobežnými valcami, je typ dvojvalcového alebo dvojradového dvojhriadeľového piestového spaľovacieho motora. Pri tomto type motora sú roviny radov valcov rovnobežné a dva kľukové hriadele sú vzájomne prepojené.

Motor s valcami do H:

Motor s valcami usporiadanými do H je typ štvorvalcového alebo štvorradového dvojhriadeľového piestového spaľovacieho motora. Pri tomto type motora tvorí jeho priečny rez tvar písmena H, z čoho je vlastne odvodený aj jeho názov.

Motor s valcami do H má dva rovnobežné kľukové hriadele, ktoré sú navzájom prepojené. Ak sú kľukové hriadele umiestnená po opačných stranách valca:

Motor s protibežnými piestami (dvojpiestové prevedenie):

Motor s protibežnými piestami je dvojpiestový spaľovací motor, pričom v každom valci sa nachádzajú dva piesty pohybujúce sa proti sebe. Pri tomto type motora je kompresný priestor vytvorený v strede valca medzi dvoma piestami.

Trojhriadeľový motor:

Trojhriadeľový motor je viachriadeľový motor, ktorý má kľukové hriadele umiestnené vzdialene od seba v troch rohoch pravidelného útvaru. Podľa usporiadania valcov delíme trojhriadeľový motor na:

Motor s valcami do Y:

Motor s valcami usporiadanými do Y je trojvalcový alebo trojradový, trojhriadeľový trojpiestový spaľovací motor s protibežnými piestami. Tento typ motora má valce, respektíve rady valcov (ak sa jedná o viac ako trojvalcový motor) usporiadané okolo spoločného kompresného priestoru. V prípade, že sa jedná o trojvalcový motor, ide zároveň aj o plochý motor.

Trojuholníkový motor:

Trojuholníkový motor je trojvalcový alebo trojradový, trojhriadeľový dvojpiestový spaľovací motor s protibežnými piestami. Pri tomto type motora tvorí jeho priečny rez tvar trojuholníka, na ktorého vrcholoch sú umiestnené kľukové hriadele a valce zasa tvoria strany trojuhoľníka.

V každom valci sa nachádzajú dva piesty. Ak ide o trojvalcový trojuholníkový motor, jedná sa zároveň o plochý motor.

Štvorhriadeľový motor:

Štvorhriadeľový motor má kľukové hriadele umiestnené vzdialene od seba v štyroch rohoch štvoruholníka. Práve z konštrukcie tohoto motora je odvodený aj jeho názov, a to presne štvoruholníkový motor.

Štvoruholníkový motor:

Štvoruholníkový motor je štorvalcový alebo štvorradový, štvorhriadeľový dvojpiestový spaľovací motor s protibežnými piestami. Pri tomto type motora tvorí jeho priečny rez tvar štvoruholníka. Na vrcholoch štvoruholníka sú umiestnené kľukové hriadele a strany štvoruholníka zasa tvoria valce.

V každom valci sa nachádzajú dva piesty, ktoré sa pohybujú proti sebe. Kompresný priestor je vytvorený v strede valca medzi dvoma piestami. Ak je štvoruholníkový motor len štvorvalcový, zaraďuje sa zároveň aj do skupiny plochých motorov.

Ak si sa chcel o niektorom z týchto motor dozvedieť viac, nezúfaj. O všetkých dnes spomenutých typoch motorov si totiž podrobnejšie napíšeme v ďalších článkoch.