AUTORIDE

Systém ESC: Ako funguje systém elektronickej stabilizačnej kontroly?

Kontrolka ESC
Pod kapotou
Publikoval Denis  

Systém ESC, v angličtine Electronic Stability Control, označuje systém elektronickej stabilizačnej kontroly. Systém ESC pomáha vodičovi zvládať kritické situácie v prípade straty priľnavosti, respektíve v prípade šmyku.

Ide o rovnaký elektronický stabilizačný systém ako je systém ESP. Jediný rozdiel medzi týmito dvoma systémami je v názve. Oba však fungujú úplne identicky.

Obsah

Ako funguje systém ESC?

Systém ESC (elektronickej stabilizačnej kontroly) pomáha vodičovi zvládnuť kritické situácie pri riadení auta počas toho, kedy by sa vozidlo mohlo dostať do šmyku.

Riadiaca jednotka porovnáva údaje o skutočnom stave smeru jazdy s údajmi o vodičom zvolenom smere jazdy. Pokiaľ sa tieto údaje spolu nezhodujú, vyhodnotí to riadiaca jednotka systému ESC ako šmyk a začne automobil automaticky stabilizovať a vyrovnávať začínajúci šmyk.

Keď systém ESC zistí stratu trakcie, automaticky spracuje informácie z ABS a zo senzora natočenia volantu a následne pribrzďuje individuálne ľavé/pravé zadné alebo ľavé/pravé predné kolesá automobilu.

Nedeje sa tak však len pri brzdení, ale aj pri zrýchľovaní a prechode cez zákrutu, čím systém ESC udržiava vozidlo mimo šmyku.

Výhody systému ESC

Vďaka systému elektronickej stabilizačnej kontroly ESC je auto stabilnejšie a ovládateľnejšie. Niektoré systémy ESC dokonca zasahujú aj do riadenia a rýchlosti automobilu a v prípade potreby upravia výkon motora a natočenie volantu.

Tento systém slúži ako prvok aktívnej bezpečnosti vozidla, pretože má zabrániť nechcenej zmene smeru jazdy v prípade šmyku, redukovať stratu trakcie a tak zvýšiť bezpečnosť jazdy v automobile. Novšie systémy ESC zasahujú dokonca aj do riadenia a prekonávajú tak schopnosti vodiča zvládať kritické situácie.

Zo štatistík tiež vyplýva, že ESC prispieva k zvýšeniu aktívnej bezpečnosti a tým aj k zníženiu počtu dopravných nehôd. Ak by boli všetky vozidlá vybavené systémom ESC, dalo by sa predísť približne 1/10 nehôd.

Komponenty systému ESC

 1. Senzory

 2. Elektronická riadiaca jednotka (ECU)

 3. Akčné členy

1. Senzory

Systém ESC využíva niekoľko senzorov na sledovanie pohybu a dynamiky vozidla:

 • Senzory rýchlosti kolies merajú rýchlosť otáčania každého kolesa.

 • Snímač uhla natočenia zisťuje zamýšľaný smer vodiča.

 • Senzor uhlovej rýchlosti meria rýchlosť otáčania vozidla okolo svojej vertikálnej osi.

 • Senzor bočného zrýchlenia monitoruje pohyb vozidla do strán.

2. Elektronická riadiaca jednotka (ECU)

Elektronická riadiaca jednotka je mozgom systému ESC. Spracováva údaje zozbierané z rôznych snímačov a určuje potrebné nápravné opatrenia na udržanie stability vozidla.

3. Akčné členy

Akčné členy sú komponenty zodpovedné za vykonávanie príkazov ECU. Zahŕňajú:

 • Modulátor bŕzd: Nastavuje brzdný tlak na jednotlivých kolesách.

 • Ovládanie škrtiacej klapky: Upravuje výstupný výkon motora.

 • Ovládanie prevodovky: Mení prevodové pomery na optimalizáciu stability vozidla.

Signalizuje kontrolka ESC problém so systémom?

Kontrolka ESC/ESP/VDC

Napriek oranžovej farbe nemusí kontrolka ESC signalizovať problém s elektronickým stabilizačným systémom. Niektoré elektronické stabilizačné systémy zasahujú aj do riadenia a rýchlosti automobilu a v prípade potreby upravia výkon motora či natočia kolesá automobilu do požadovaného smeru.

Ak systém zasahuje do riadenia, rozblikaná kontrolka ESC nie je žiaden problém, práve naopak. Kontrolka preblikuje kvôli aktivite elektronického stabilizačného systému. Zrejme si sa dostal do náročnej jazdnej situácie a systém ESC zasiahol, aby stabilizoval vozidlo.

V niektorých prípadoch môže táto kontrolka preblikovať a následne svietiť. Systém v takomto prípade zasahuje do riadenia aby sa vozidlo nedostalo do šmyku. Pokiaľ systém funguje správne, kontrolka zhasne akonáhle sa auto stabilizuje.

Ak však kontrolka ESC neustále svieti aj počas bežnej jazdy, pravdepodobne ide o problém s elektronickým stabilizačným systémom.

ESC v moderných vozidlách

Mnohé krajiny uznali výhody systému ESC a nariadili jeho zahrnutie do nových vozidiel. ESC systém sa tak stal štandardnou funkciou väčšiny automobilov, nákladných automobilov a SUV.

Výrobcovia pokračujú v zdokonaľovaní systému ESC, zahŕňajúc nové technológie na zvýšenie výkonu a bezpečnosti.

Aký je rozdiel medzi ESC a ESP systémom?

Medzi systémom ESP (Electronic Stability Program) a ESC (Electronic Stability Control) nie je v podstate žiaden rozdiel a jedná sa o ten istý systém. Jediný rozdiel je teda v názve, nakoľko výrobcovia používajú rozdielne označenia, a to nielen pre tento systém.

Označenia elektronického stabilizačného systému

Výrobcovia áut používajú pri označení elektronického stabilizačného systému rôzne skratky, no princíp fungovania týchto systémov je rovnaký. V prípade tohoto systému sa môžeš stretnúť s označeniami:

 • ESC (Electronic Stability Control) - všeobecné označenie elektronického stabilizačného systému, no používa ho Škoda, Fiat, Hyundai, Tesla, Luxgen a Proton

 • ESP (Electronic Stability Program) - označenie používa Audi, Chrysler, Dodge, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Saab, Suzuki, Lamborghini a Smart

 • ESP (Electronic Stabilization Program) - označenie používa Volkswagen (skratka je rovnaká ako predošlá, menší rozdiel je len v celom názve)

 • VDC (Vehicle Dynamic Control) - označenie používa Subaru, Nissan a Infiniti, Alfa Romeo

 • DSC (Dynamic Stability Control) - označenie používa Aston Martin, BMW, Jaguar, Land Rover, Mazda a Mini

 • VSA (Vehicle Stability Assist) - označenie používa Acura a Honda

 • VSC (Vehicle Stability Control) - označenie používa Lexus a Toyota

 • VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) - označenie používa Lexus a Toyota

 • ASC (Active Stability Control) - označenie používa Jaguar a Mitsubishi

 • DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) - označenie používa Volvo

 • PSM (Porsche Stability Management) - označenie, ako už z názvu vyplýva, používa Porsche

 • M-ASTC (Mitsubishi Active Skid and Traction Control) - označenie používa Mitsubishi

 • StabiliTrak - označenie používa Buick, Cadillac, Chevrolet (väčšina modelov), GMC, Pontiac, Saturn, Isuzu a Hummer

 • AdvanceTrac - označenie používa Ford, Lincoln a Mercury

 • Active Handling - označenie používa Chevrolet (Corvette)

Niektorí výrobcovia používajú viacero označení, nakoľko označenie sa nemusí vzťahovať na celú značku, ale na konkrétny model.

Záver

Elektronické riadenie stability je základná technológia na zlepšenie stability vozidla a zníženie rizika nehôd. Monitorovaním a úpravou správania vozidla v reálnom čase poskytujú systémy ESC vodičom lepšiu kontrolu a ovládateľnosť, vďaka čomu je auto bezpečnejšie.