AdBlue: Čo sa stane, keď sa minie a ako ho doplniť?

AdBlue
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

AdBlue patrí k technológiam, ktoré majú znižovať emisie oxidu dusíka a keďže emisné normy sú čoraz prísnejšie, v prípade áut vybavených vznetovým motorom sa objavujú čoraz častejšie. Túto kvapalinu najčastejšie dolievali najmä vodiči nákladných automobilov, no s príchodom emisnej normy Euro 6 sú touto povinnosťou v niektorých prípadoch zaťažovaní aj majitelia osobných áut.

V skratke sa totiž emisná norma Euro 6 týka najmä vznetových motorov a podľa tejto normy by mali vznetové motory produkovať o polovicu menej emisií než automobily, ktoré spĺňajú emisnú normu Euro 5. Výrobcom tak nezostáva nič iné, než posúvať technológiu a snažiť sa znížiť emisie oxidu dusíka na minimum.

Obsah

V prípade nákladných automobilov nie je AdBlue žiadnou novinkou a aj v prípade osobných áut je tu už nejaký ten piatok. Čo sa však stane s automobilom v prípade nízkej hladiny AdBlue?

Na čo vôbec AdBlue slúži a ako funguje?

Systém SCR (tzv. Selective Catalytic Reduction) má za úlohu vstrekovať chemickú látku AdBlue (zlúčenina močoviny a destilovanej vody) do výfukového potrubia. Vďaka chemickej reakcii AdBlue a výfukových plynov dochádza k rozloženiu AdBlue na amoniak a oxid uhličitý, pričom amoniak reaguje s NOx a výsledkom je vylúčenie neškodného dusíka a vody.

Súvisiaci článok - Čo je to AdBlue alebo ekologická "vychytávka" na zníženie emisií výfukových plynov?

AdBlue tvorí z 32,5 percent močovina, zvyšnú časť tvorí destilovaná voda. Občas sa AdBlue zvykne označovať za aditívum, čo je však chyba, keďže nikdy nedochádza k miešaniu s palivom.

Emisná norma Euro 6 však neprikazuje všetkým dieselovým autám povinnosť AdBlue ako výbavy, okrem toho existujú aj alternatívy, ako napríklad systém Lean NOx Trap (LNT). Jeho obrovskou výhodou je bezúdržbovosť, no na druhú stranu zvyšuje spotrebu paliva.

Čo sa stane, keď sa AdBlue minie?

Použitie technológie AdBlue je teda oveľa lepším riešením než systém LNT, najmä teda z pohľadu spotreby paliva. Keďže však AdBlue nie je bezúdržbové riešenie, môže sa stať, že sa jednoducho minie. Automobil ti v takomto prípade nemusí dovoliť naštartovať a tebe tak nezostane nič iné, než zavolať si odťahovku do servisu.

Dostať sa do tohto stavu je však veľmi nepravdepodobné, respektíve si vyžaduje zanedbávanie automobilu. Spotreba AdBlue sa totiž pohybuje v priemere okolo 1 litra na 1000 km. Celkový dojazd sa samozrejme líši od rôznych značiek, veľkosti nádrží, no v každom prípade ťa o nízkom stave AdBlue varuje kontrolka.

Kontrolka AdBlue

Pokiaľ toto varovanie odignoruješ a kvapalinu AdBlue nedoplníš, riskuješ, že motor nenaštartuješ. Nejde pritom o žiadne zlyhanie techniky, výrobcovia áut sú jednoducho donútení legislatívou zamedziť prevádzke automobilu s vyčerpaným AdBlue. Po doliatí AdBlue by si mal opäť naštartovať motor bez problémov - teda pokiaľ je bez iných technických závad.

Ako doplniť AdBlue?

AdBlue zvládne doplniť takmer každý a nie je potrebné nič rozoberať. Umiestnenie hrdla k AdBlue je najčastejšie vedľa nalievacieho otvoru pre naftu, pričom doplnenie AdBlue je veľmi podobné dopĺňaniu paliva. Pokiaľ dopĺňaš AdBlue z kanistra, pre istotu si okolie hrdla obviaž handrou - platí v prípade, ak sa hrdlo nenachádza vedľa otvoru paliva. Určite si touto kvapalinou nechceš obliať čalúnenie kufra.

Pri dolievaní kvapaliny z plniacej pištole platí v podstate to isté, čo v prípade dopĺňania z kanistra - pozor si treba dať pri vyberaní pištole na kvapky, ktoré by sa mohli dostať či už na čalúnenie alebo na tvoje topánky.

Mnohé servisy dopĺňajú kvapalinu AdBlue v rámci pravidelných prehliadok automaticky, iné zasa kontrolujú hladinu. Keďže ako som spomínal, dojazd sa v rámci rôznych áut líši, nemal by si sa na pravidelný interval spoliehať a pokiaľ sa kontrolka AdBlue objaví, určite ju neignorovať.

Zhrnutie a záver

O tom, že kvapalina AdBlue dochádza, ťa informuje kontrolka, a to s dostatočným predstihom, v niektorých prípadoch dokonca aj zvukový signál. Na displeji niektorých automobilov ťa taktiež informuje varovná hláška, a to pravidelne po určitej porcii najazdených kilometrov. Ak tieto upozornenia odignoruješ a AdBlue sa vyčerpá, motor nenaštartuješ.

Doplnenie AdBlue nie je problematické a cena nie je astronomická, vrásky na čele však môže spôsobiť porucha systému SCR, ktorý sa stará o vstrekovanie AdBlue. Žiaľ platí to isté, ako v prípade, kedy sa AdBlue minie a teda fakt, že automobil s nefunkčným / vadným systémom SCR ti povolí dojazd maximálne 1000 km a po tejto vzdialenosti už motor nenaštartuješ.