Kontrolka batérie: Čo robiť, keď zasvieti?

Kontrolka batérie
Pod kapotou
Publikované

Autobatéria je nevyhnutnou súčasťou každého motora nakoľko poskytuje energiu na jeho naštartovanie ako aj zabezpečenie funkcie elektrických komponentov. Ak sa však kontrolka batérie rozsvieti na prístrojovej doske, ide o vážny problém, ktorý by si nemal ignorovať.

V tomto článku si posvietime na výstražnú kontrolku batérie, ako tento problém vyriešiť a ako sa postarať o batériu, aby vydržala čo najdlhšie.

Obsah

Možné poruchy prečo svieti kontrolka batérie

1. Chybný alternátor

Alternátor

Alternátor je zodpovedný za nabíjanie batérie počas chodu motora. V prípade, ak kontrolka akumulátora ostáva svietiť aj po naštartovaní, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o chybné regulačné relé. Chybný diodový mostík v alternátore môže byť príčinou, ak kontrolka svieti iba zľahka (jemne svieti).

2. Opotrebovaný alebo poškodený klínový remeň

Klínový remeň spája motor s alternátorom, čerpadlom posilňovača riadenia a ďalšími komponentmi. Ak je remeň opotrebovaný alebo poškodený, môže ovplyvniť schopnosť alternátora nabíjať batériu.

3. Poškodené alebo skorodované káble batérie

Káble batérie spájajú batériu s elektrickým systémom vozidla. Poškodené alebo skorodované káble môžu spôsobiť nedostatočný kontakt, čo vedie k nedostatočnému nabitiu batérie a rozsvieteniu kontrolky batérie.

4. Stará alebo chybná batéria

Akumulátor

Stará alebo chybná batéria sa už nemusí dostatočne nabíjať nech už sa deje čokoľvek. Každá batéria časom stráca svoju kapacitu a jej výmena môže byť v týchto prípadoch nevyhnutná.

Čo robiť, keď sa rozsvieti kontrolka batérie?

Keď sa rozsvieti kontrolka batérie, mal by si čo najskôr zastaviť a vypnúť auto. Kontrolka batérie je červená, čo znamená vážny problém, ktorý je potrebné okamžite vyriešiť. Ak budeš túto kontrolku ignorovať, auto ťa jednoducho môže o niekoľko minút nechať napospas.

Riešenie problémov s kontrolkou batérie

Krok 1: Skontroluj alternátor

Skontroluj, či alternátor nie je viditeľne poškodený alebo nie sú uvoľnené spojenia. Na meranie výstupného napätia pri bežiacom motore použi multimeter. Zdravý alternátor by mal produkovať 14 až 14,6 voltov.

Krok 2: Skontroluj klínový remeň

Skontroluj, či klínový remeň nevykazuje známky opotrebovania, ako sú praskliny alebo rozstrapkanie. Treba tiež skontrolovať správne napnutie a zarovnanie remeňa.

Krok 3: Skontroluj káble batérie

Skontroluj káble batérie, respektíve či nie sú poškodené alebo zhrdzavené. Vyčisti svorky a dotiahni všetky uvoľnené spoje. Poškodené káble podľa potreby vymeň. Ak je batéria staršia ako tri roky, zváž jej výmenu.

Krok 4: Otestuj batériu

Meranie napätia autobatérie

Použi digitálny multimeter a nastav rozsah do 20 voltov. Vypni motor a pripoj na póly akumulátoru (dodrž polaritu). Nemalo by ti ukazovať menej ako 12,4 voltu, ideálne, ak je to 12,6 V.

Údržba autobatérie

1. Pravidelná údržba

Pri pravidelnej údržbe netreba zabúdať na kontrolu batérie, alternátora a klínového remeňa. Vďaka tomu je možné identifikovať potenciálne problémy skôr, ako sa stanú vážne.

2. Vyčisti póly batérie

Pravidelne čisti póly batérie, aby si predišiel korózii a zabezpeči správny elektrický tok.

3. Sleduj vek batérie

Batériu vymeň každých tri až päť rokov alebo podľa odporúčania výrobcu vozidla.

4. Sleduj varovné signály

Venuj pozornosť príznakom problémov s elektrickým systémom, ako je napríklad nedostatočné svietenie svetlometov, náhodné blikanie kontroliek na prístrojovej doske alebo pomalé vytáčanie motora. Tieto problémy treba riešiť okamžite, aby si predišiel komplikáciám.

Zaujímavé fakty o autobatériách

Autobatéria
  1. Recyklácia: Autobatérie patria medzi najviac recyklované spotrebné produkty, pričom viac ako 99 % olovených batérií sa recykluje.

  2. Životnosť: Priemerná životnosť autobatérie je 3-5 rokov, ale faktory ako počasie, jazdné návyky a údržba môžu ovplyvniť jej životnosť.

  3. Vplyv teploty: Extrémne teploty môžu ovplyvniť výkon autobatérie. Chladné počasie môže spomaliť chemickú reakciu vo vnútri batérie, zatiaľ čo horúce počasie môže spôsobiť jej prehriatie a odparovanie základných tekutín.

  4. Rezervná kapacita: Autobatérie majú rezervnú kapacitu, čo je doba, počas ktorej môže plne nabitá batéria poskytovať energiu, ak zlyhá alternátor. Táto kapacita sa líši v závislosti od typu a veľkosti batérie.

  5. Olovené verzus lítium-iónové: Tradičné olovené batérie sa v niektorých moderných vozidlách nahrádzajú lítium-iónovými batériami kvôli ich vyššej hustote energie, nižšej hmotnosti a dlhšej životnosti.

Kontrolka batérie: Často kladené otázky

Čo znamená kontrolka batérie na prístrojovej doske?

Odpoveď: Kontrolka batérie indikuje problém s nabíjacím systémom, ktorý často súvisí s alternátorom, batériou, klínovým remeňom alebo káblami. Je nevyhnutné urýchlene riešiť problém, aby sa predišlo možnému poškodeniu elektrického systému vozidla.

Ako dlho môžem jazdiť so zapnutou kontrolkou batérie?

Odpoveď: So zasvietenou kontrolkou batérie sa vôbec nevypláca jazdiť, pretože môže rýchlo dôjsť k vybitiu batérie a potenciálnemu poškodeniu elektrického systému tvojho auta. Auto treba odstaviť, skontrolovať batériu a prípadne zavolať odťahovku.

Môže chybný alternátor vybiť batériu?

Odpoveď: Chybný alternátor môže zlyhať pri nabíjaní batérie, čo má za následok jej vybitie. Okrem toho môže nesprávne fungujúci regulátor napätia v alternátore prebiť batériu a spôsobiť jej poškodenie.

Ako často by som mal vymeniť autobatériu?

Odpoveď: Autobatérie zvyčajne vydržia 3 až 5 rokov, ale klíma, jazdné návyky a údržba môžu ovplyvniť ich životnosť. Batériu je najlepšie vymeniť podľa odporúčania výrobcu alebo keď začne vykazovať známky opotrebovania.

Ako môžem maximalizovať životnosť svojej autobatérie?

Odpoveď: Ak chceš predĺžiť životnosť svojej autobatérie, vykonávaj pravidelné vizuálne kontroly, udržiavaj batériu čistú a v prípade potreby ju okamžite vymeň.

Záver

Je dobré poznať možné príčiny rozsvietenej kontrolky batérie pre prípad, že sa ti táto situácia niekedy stane. Ak sa však chceš tejto situácií vyhnúť, pravidelne udržiavaj a vymieňaj opotrebované komponenty.