Červená kontrolka chladiacej kvapaliny: Na čo upozorňuje? 🚨

Červená kontrolka chladiacej kvapaliny
Pod kapotou
Publikoval Martin Milo

Červená kontrolka chladiacej kvapaliny varuje vodiča o potenciálne dvoch vážnych problémoch, a to buď o nízkej hladine kvapaliny v chladiacom systéme alebo o vysokej teplote chladiacej kvapaliny.

Oba tieto problémy sú veľmi vážne a je preto potrebné okamžite prerušiť jazdu a vypnúť motor. V opačnom prípade totiž hrozí, že sa motor začne prehrievať, následkom čoho môže dôjsť až k jeho zadretiu.

Obsah

Mal by si však vedieť, že existujú dve kontrolky chladiacej kvapaliny, ktoré majú identický tvar - rozdiel je len vo farbe. Zatiaľ, čo modrá kontrolka chladiacej kvapaliny je pri studenom motore bežná a má informatívnu funkciu, rozsvietená červená kontrolka zaváňa vážnym problémom.

Ako vyzerá červená kontrolka chladiacej kvapaliny?

Červená kontrolka chladiacej kvapaliny

Jej tvar sa môže mierne líšiť v závislosti od modelu a konkrétnej značky auta. Niektoré autá majú namiesto červenej kontrolky stály ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny. Tento ukazovateľ sa v prípade problému rozsvieti načerveno.

Či už ide o červenú kontrolku chladiacej kvapaliny alebo ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny, ktorý svieti načerveno, problém je vážny a je potrebné auto odstaviť nabok a vypnúť motor.

Súvisiaci článok - Modrá kontrolka chladiacej kvapaliny: Čo signalizuje?

Čo robiť po odstavení auta a vypnutí motora?

Po vypnutí motora je nutné počkať nejakú dobu, kým motor aspoň trochu nevychladne na cca 60 °C. V opačnom prípade hrozí, že po otvorení expanznej nádobky chladiacej kvapaliny vystrelí horúca kvapalina a obarí ťa.

Po otvorení expanznej nádobky je potrebné najskôr skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny. Ak je chladiacej kvapaliny málo, môže to znamenať len dve veci:

  • chladiaca kvapalina uniká von z motora a chladiaceho systému

  • chladiaca kvapalina sa dostáva do spaľovacieho priestoru

Ak však z nejakého dôvodu nemôžeš zavolať odťahovku, do nádržky na chladiacu kvapalinu môžeš dočasne pridať trochu vody alebo 50:50 zmes vody a nemrznúcej zmesi. Na relatívne krátku jazdu rovno do servisu by to malo stačiť.

Najčastejšie príčiny unikania chladiacej kvapaliny

Chladiacej kvapaliny je dosť, no motor sa prehrieva

Červená kontrolka chladiacej kvapaliny sa môže rozsvietiť aj pri dostatočnom množstve chladiacej kvapaliny. Ak sa tak stane, kontrolka signalizuje prehrievanie motora zapríčinené variacou sa chladiacou kvapalinou a teda nárast teploty chladiacej kvapaliny a aj motora.

Dôvodov prehrievania motora môže byť hneď niekoľko, no treba podotknúť, že nie sú tak vážne ako problém s únikom chladiacej kvapaliny a taktiež ich riešenie nie je tak finančne nákladné.

Termostat

Najčastejšou príčinou prehrievania chladiacej kvapaliny je chybný termostat, ktorý je buď zaseknutý alebo úplne uzatvorený, vplyvom čoho prúdi chladiaca kvapalina len malým chladiacim okruhom a nedostáva sa tak do chladiča. To vedie k prudkému nárastu jej teploty a pokiaľ sa termostat neotvorí včas, spôsobí to varenie chladiacej kvapaliny a prehrievanie motora.

Medzi ďalšie príčiny prehrievania motora môžeme zaradiť problém so zapnutím ventilátora chladiča. Ventilátor chladiča je totiž jedným z kľúčových komponentov chladiaceho systému vozidla. Jeho úloha spočíva v ochladení chladiacej kvapaliny v chladiči.

Môžem pokračovať v jazde s rozsvietenou červenou kontrolkou chladiacej kvapaliny?

Nie, v žiadnom prípade. Nízka hladina chladiacej kvapaliny alebo jej príliš vysoká teplota môžu spôsobiť prehriatie až zadretie motora. Oprava zadretého motora je často príliš nákladná a auto tak končí na šrotovisku.

V niektorých prípadoch sa môže táto kontrolka rozsvietiť pri chybe elektroniky - pokračovanie jazdy je však na vlastné riziko a v žiadnom prípade ho neodporúčame podstupovať.

Môže červená kontrolka chladiacej kvapaliny svietiť pri nízkej teplote chladiacej kvapaliny?

Nie, o nízkej teplote chladiacej kvapaliny informuje modrá kontrolka, čo je koniec koncov jej jediná funkcia. Nízka teplota chladiacej kvapaliny však nie je dôvod na paniku, no kým sa chladiaca kvapalina nezohreje na optimálnu teplotu, motor treba šetriť.

Zhrnutie

Červená kontrolka chladiacej kvapaliny varuje o dvoch vážnych problémoch, ktoré môžu mať pre motor tvojho auta fatálne následky. V každom prípade je potrebné prerušiť jazdu a motor čo najskôr vypnúť, aby nedošlo k jeho prehriatiu a zadretiu.

Video objasňujúce červenú kontrolku chladiacej kvapaliny (v angličtine):