AUTORIDE

Červené kontrolky v aute: Čo robiť, keď zasvietia?

Kontrolky na palubovke
Pod kapotou
Publikované 

Červené kontrolky na prístrojovej doske, narozdiel od ostatných kontroliek, poukazujú na závažný problém, ktorý je nutné vyriešiť okamžite. Ak sa teda niekedy ocitneš v situácií, kedy zasvieti červená kontrolka, neignoruj ju!

Môže ísť o zatiahnutú ručnú brzdu, pootvorené dvere, no takisto nízky tlak oleja či prehrievanie motora. V každom prípade však treba odstaviť auto na krajnicu a pokiaľ možno problém vyriešiť. Každá minúta sa počíta a ak nechceš riskovať poškodenie či už motora alebo iných komponentov, je nutné konať.

Pokiaľ sa problém nedá vyriešiť, prípadne nevieš ako na to, radšej zavolaj odborníka, no v niektorých prípadoch je nutné auto nielen odstaviť nabok, ale aj vypnúť motor.

Airbag vypnutý

Airbag vypnutýAirbag vypnutý

Táto kontrolka je takmer identická ako kontrolka, ktorá poukazuje na chybu v airbagoch. Pokiaľ je však symbol airbagu preškrtnutý (obsahuje "X"), upozorňuje na manuálne vypnuté airbagy. Pri náraze tak airbagy nebudú funkčné.

Červená kontrolka trojuhoľník s výkričníkom

Červená kontrolka trojuhoľník s výkričníkomČervená kontrolka trojuhoľník s výkričníkom

Táto kontrolka môže svietiť alebo blikať a často je sprevádzaná zvukovým varovaním, pričom sa môžu rozsvietiť aj ďalšie kontrolky. Pozor! Bezodkladne odstav auto na krajnicu a nepokračuj v jazde.

Pravdepodobne sa jedná o vážny problém, ako napríklad nedostatok prevádzkovej kvapaliny. V závislosti od problému budeš možno taktiež nútený vypnúť motor, napríklad pri nízkom tlaku oleja v prípade spaľovacieho motora. Ak nedokážeš vyriešiť problém na mieste, radšej zavolaj odťahovku.

Kontrolka Adblue

Kontrolka Adblue

Kontrolka signalizuje nízku hladinu aditív AdBlue. Väčšinou sa ku kontrolke zobrazí aj informácia o udávanom dojazde a po vyčerpaní aditíva už motor nenaštartuješ.

Kontrolka airbagu

Kontrolka airbaguKontrolka airbaguKontrolka airbagu

Táto kontrolka signalizuje chybu v elektronike alebo v kontakte airbagového systému. Môže sa stať, že airbagy pri náraze nevystrelia alebo vystrelia samovoľne, odporúčam (ak je to možné) deaktivovať airbagový systém a navštíviť servis.

Kontrolka akumulátoraČítať viac

Kontrolka akumulátoraKontrolka akumulátora

Túto kontrolku môžeš vidieť pri štartovaní vozidla. Ak zostáva svietiť na vine je buď porucha alternátora alebo roztrhnutý hnací remeň alternátora. S takouto poruchou sa dá zájsť do servisu iba ak ti neskape motor po vybití batérie. Oveľa lepšou alternatívou je však ihneď zavolať odťahovku.

Kontrolka bezpečnostných pásov

Kontrolka bezpečnostných pásov

Rozsvietená kontrolka signalizuje nepripútaného pasažiera. Okrem toho ťa na to upozorňuje aj hlasité pípanie.

Kontrolka bŕzd

Kontrolka bŕzdKontrolka bŕzdKontrolka bŕzd

V prípade, že táto kontrolka svieti, zrejme máš zatiahnutú ručnú brzdu alebo nedostatok brzdovej kvapaliny. Páku treba ihneď uvoľniť, pokiaľ však kontrolka svieti aj naďalej, je treba zastaviť a skontrolovať hladinu brzdovej kvapaliny, pretože sa môže stať, že brzdy prestanú fungovať.

Kontrolka brzdových platničiekČítať viac

Kontrolka brzdových platničiek

Táto kontrolka znamená problém s brzdovými platničkami alebo ich nadmerné opotrebenie. V každom prípade odporúčame okamžitú výmenu, pretože brzdy nemusia mať dostatočný účinok.

Kontrolka chladiacej kvapalinyČítať viac

Kontrolka chladiacej kvapaliny

Táto červená kontrolka sa rozvieti v prípade, že je hladina chladiacej kvapaliny pod minimálnou úrovňou alebo tiež pokiaľ sa motor prehrieva. Ak sa tak stane, mal by si zastaviť a skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny. V prípade, že treba chladiacu kvapalinu doliať, môžeš tak urobiť až po vychladnutí motora na 60 stupňov (zhruba štvrť hodina a viac, v závislosti od vonkajšej teploty).

Pokiaľ nemáš po ruke chladiacu kvapalinu či destilovanú vodu, môžeš núdzovo použiť aj obyčajnú vodu (pri väčšom množstve však treba neskôr navštíviť servis). Únik chladiacej kvapaliny môže spôsobiť poškodená vodná pumpa, prasknutá hlava, netesnosti v chladiacom systéme či prasknutý chladič. Pokiaľ chladiaca kvapalina neuniká, prehrievanie motora môže zapríčiniť aj nefunkčný spínač alebo ventilátor.

Kontrolka Front Assist

Kontrolka Front Assist

Táto kontrolka zasvieti, ak systém Front Assist detekoval riziko kolízie. V takomto prípade je potrebné okamžite zabrzdiť alebo sa vyhnúť prekážke. Kontrolka Front Assist by mala prestať svietiť akonáhle riziko kolízie pominie. Ak však zostáva svietiť aj za bežných podmienok, zrejme došlo k chybe a je potrebné zájsť do servisu.

Kontrolka kapoty

Kontrolka kapoty

Svieti, pokiaľ kapota nie je správne zatvorená. Pokiaľ kontrolka zostáva svietiť aj po správnom zatvorení kapoty, kontaktuj autorizovaný servis.

Kontrolka kľúča

Kontrolka kľúčaKontrolka kľúčaKontrolka kľúča

Táto kontrolka môže mať niekoľko významov. Zasvietiť môže kvôli slabej batérii v kľúči, chybnej anténe prijímajúcej signál z kľúča alebo zlyhaniu v bezpečnostnom systéme vozidla. V prípade vozidiel s bezkľúčovým štartovaním môže upozorňovať vodiča na to, aby umiestnil kľúč neďaleko zapaľovania z bezpečnostných dôvodov.

Kontrolka kufra

Kontrolka kufra

Svieti, pokiaľ kufor nie je správne zatvorený. Pokiaľ kontrolka zostáva svietiť aj po správnom zatvorení kufra, kontaktuj autorizovaný servis.

Kontrolka limitu rýchlosti (speed limiter)

Kontrolka limitu rýchlosti (speed limiter)

Táto kontrolka sa rozsvieti v prípade prekročenia maximálnej nastavenej rýchlosti.

Kontrolka odstupu

Kontrolka odstupuKontrolka odstupu

Kontrolka signalizuje malú vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu. V takomto prípade treba ihneď spomaliť a udržovať si väčší odstup.

Kontrolka otvorených dverí

Kontrolka otvorených dverí

Táto kontrolka sa rozsvieti v prípade pootvorených alebo nedostatočne zatvorených dverí.

Kontrolka riadenia

Kontrolka riadeniaKontrolka riadenia

S touto kontrolkou sa stretneš, pokiaľ máš problém s posilňovačom riadenia. Porucha môže byť v elektrike alebo servo čerpadle. Jazda s takýmto vozidlom je možná, avšak musíš sa zmieriť so zníženým alebo nulovým účinkom posilňovača riadenia.

Kontrolka servisu

Kontrolka servisu

Môže mať rôzne formy od kľúča či rôznych hlásení. Môže sa jednať o plánovanú (nastavenú intervalovú) kontrolu, ale aj neočakávanú poruchu a potrebu čím skôr zájsť do servisu.

Kontrolka systému Štart-Stop

Kontrolka systému Štart-Stop

Rozsvieti sa v prípade, že systém štart-stop vypol motor. Po stlačení spojky sa motor naštartuje, pri automatike treba uvoľniť brzdový pedál.

Kontrolka tlaku olejaČítať viac

Kontrolka tlaku oleja

Táto kontrolka upozorňuje na nedostatočný tlak oleja, jedným z dôvodov môže byť príliš nízka hladina oleja. Vozidlo treba ihneď odstaviť a motor vypnúť, keďže mazanie nie je dostatočné. Ak je oleja dostatok alebo kontrolka svieti aj po doliatí, vypni motor a zavolaj odťahovku. V opačnom prípade riskuješ zadretie motora, keďže môže byť poškodené olejové čerpadlo.

Kontrolka zámku riadenia

Kontrolka zámku riadenia

Ak táto kontrolka zasvieti počas jazdy, okamžite odstav vozidlo a zavolaj odťahovku. V opačnom prípade hrozí úplné zablokovanie riadenia počas jazdy. Pokiaľ svieti v oranžovej farbe, v jazde môžeš pokračovať, ale čím skôr navštív servis.

Kontrolka zapaľovania

Kontrolka zapaľovania

Táto kontrolka môže naznačovať problém so spínačom zapaľovania alebo so samotným kľúčom. Ak sa táto kontrolka rozsvieti, nevypínaj zapaľovanie, pretože ho už zrejme nebudeš môcť zapnúť. Odporúčame preto okamžitú navštevu autorizovaného servisu.

Kontrolka zapaľovania má aj oranžovú variantu, ktorá taktiež poukazuje na chybu so spínačom zapaľovania. Hoci táto má varovnú funkciu, je rozumné naplánovať si návštevu servisu a predísť horšiemu problému.

Nízka hladina brzdovej kvapaliny

Nízka hladina brzdovej kvapaliny

Táto kontrolka zasvieti pri nedostatku brzdovej kvapaliny. Vozidlo čo najrýchlejšie odstav, skontroluj hladinu brzdovej kvapaliny a v prípade potreby ju doplň. Brzdová kvapalina môže unikať z rôznych dôvodov, no v jazde rozhodne nepokračuj pri nízkej hladine. Môže sa totiž stať, že brzdy prestanú úplne fungovať.

Nízka hladina motorového oleja

Nízka hladina motorového olejaNízka hladina motorového oleja

Má podobný tvar ako kontrolka tlaku oleja, táto však upozorňuje konkrétne na nízku hladinu oleja. Vozidlo však okamžite odstav a vypni motor. Ak je oleja dostatok alebo kontrolka zostáva svietiť aj po doliatí a naštartovaní, vypni motor a zavolaj odťahovku. V opačnom prípade riskuješ zadretie motora, keďže mazanie nie je dostatočné.

Parkovacia brzda

Parkovacia brzda

Táto kontrolka upozorňuje na zatiahnutú parkovaciu brzdu. Odstav vozidlo a pred pokračovaním jazdy uvoľni parkovaciu brzdu. Po uvoľnení páky parkovacej brzdy by mala kontrolka zhasnúť. Ak zostane svietiť aj nadaľej, auto nechaj odstavené a kontaktuj autorizovaný servis.

Porucha elektronickej parkovacej brzdy

Porucha elektronickej parkovacej brzdy

Elektronická parkovacia brzda má poruchu a je potrebné zájsť s autom bezodkladne do servisu. Kontrolka bez symbolu kľúča poukazuje na zatiahnutú parkovaciu brzdu.

Porucha prevodovky

Porucha prevodovkyPorucha prevodovky

Táto kontrolka poukazuje na vážny problém s prevodovkou. Auto okamžite odstav a zavolaj odťahovku. Pokračovanie v jazde môže spôsobiť fatálne poškodenie prevodovky, ktorej oprava je veľmi nákladná.

Porucha vzduchového pruženia

Porucha vzduchového pruženia

Táto kontrolka varuje pred poruchou systému vzduchového pruženia, či už kvôli úniku vzduchu alebo nedostatočnému dofúkaniu. Rovnako ako aj pri tlmičoch pruženia, odporúča sa jazdiť opatrne a zájsť do servisu.

Vysoká teplota oleja v prevodovke

Vysoká teplota oleja v prevodovkeVysoká teplota oleja v prevodovke

Táto kontrolka upozorňuje na príliš vysokú teplotu oleja v prevodovke. Ak sa rozsvieti, okamžite odstav auto na krajnicu a nechaj ho vychladnúť. V opačnom prípade hrozí poškodenie predovodky, ktorej oprava je veľmi nákladná. Ak by sa kontrolka objavila znova alebo nezhasla aj po vychladnutí, je potrebné zavolať odťahovku.

Výstražné svetlo

Výstražné svetlo

Táto kontrolka upozorňuje vodiča na to, že výstražné (blikajúce) svetlo/znamenie je aktivované. Svetlo po skončení výstrahy nezabudni vypnúť, aby si nezmiatol ostatných vodičov.