logo autoride automagazin auta vsetko o autach
arrow_upward

Motorový olej: Najdôležitejšia prevádzková kvapalina automobilu


Vitaj autíčkár, v tomto článku sa zameriame na najdôležitejšiu prevádzkovú kvapalinu v motore, ktorou je motorový olej. Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok, používaný ako mazivo pri spaľovacích motoroch automobilov. Tento olej plní funkciu ako mazaciu, tak aj chladiacu, čistiacu, tesniacu ale traktiež chráni pred koróziou.

motorový olej

Foto: Wikimedia

Motorový olej:

Podľa spôsobu výroby sa motorové oleje rozdeľujú na:

1. Minerálne

Minerálne oleje sa vyrábajú spracovaním ropy. Ropa je najskôr zbavená vody a mechanických nečistôt, následne sa použitím frakčnej destilácie (proces rozdeľovania chemických látok podľa bodu varu, zahrievaním teploty, pri ktorej sa jednotlivé frakcie/zložky vyparujú) rozdeľuje na petrolejové, benzínové, naftové a olejové frakcie. Výroba pokračuje ďalšími destiláciami, kde sa zo základnej olejovej frakcie oddeľuje olej a mazut. Poslednou destiláciou dostaneme základ pre motorový olej.

2. Syntetické

Tieto oleje sa výrábajú syntézou (chemická reakcia, pri ktorej zlúčením dvoch alebo viacerých prvkov vznikne produkt, ktorý je zložitejší ako predošlé látky) z odlišných látok ako je ropa. Syntetické oleje majú vyššiu tekutosť pri nižších teplotách a majú menšiu odparnosť. Majú lepšie mechanické a chemické vlastnosti, no sú aj drahšie, ako minerálne oleje.

3. Polosyntetické

Je to zmes syntetického a minerálneho oleja, pričom pomer syntetického oleja nie je vyšší ako 30%. Sú navrhnuté tak, aby mali výhody syntetických olejov a cenu minerálnych olejov.

Motorové oleje sa rozďelujú do dvoch kategórií, a to podľa:

kategórie motorového oleja

Foto: flickr

Viskozity

V dnešnej dobe sa používajú celoročné oleje, ktoré majú správnu tekutosť, či už počas studeného štartu alebo prevádzky. Viskozita sa označuje napríklad 10W 40, pričom ľavé číslo udáva tekutosť oleja pri studenom motore a pravé číslo pri jeho prevádzkovej teplote.

Výkonu

Existuje množstvo výkonostných označení olejov, pretože rôzne inštitúcie a štáty si vymysleli vlastné označenia. My si však vypíšeme tie najdôležitejšie, pod označením ACEA, čo je označenie Európskej výkonnostnej klasifikácie olejov.

A1-A5 (zážihové motory)
B1-B5 (vznetové motory)
E1-E5 (vznetové motory tažkých strojov)

výmena motorového oleja

Foto: Wikimedia

Požiadavky, ktoré sa kladú na motorový olej:

 • minimalizovanie trenia a opotrebovania
 • odolnosť olejového filmu proti pretrhnutiu
 • zníženie spotreby paliva
 • priľnavosť k trecím plochám
 • zabránenie povrchovému poškodeniu
 • tepelná stabilita
 • odolnosť proti oxidácií
 • viskozita a tekutosť pri nízkych teplotách
 • čo najmenšia závislosť viskozity od teploty
 • ochrana pred koróziou
 • potlačenie penivosti
 • tesniaca schopnosť
 • nízka prchavosť
 • dobrá tepelná vodivosť
 • chladiaca efektivita

A množstvo ďaľších, vďaka čomu je jasné, prečo je motorový olej jednou z najdôležitejších prevádzkových kvapalín v automobile.

Foto: Wikimedia, Wikimedia, Wikimedia, flickr