AUTORIDE

Motorový olej: Čo všetko musí spĺňať najdôležitejšia prevádzková kvapalina automobilu?

Viečko od olejovej nádrže
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Motorový olej by sa dal označiť ako najdôležitejšia prevádzková kvapalina v motore, aj keď niektorí by mohli mylne tvrdiť, že je ňou palivo. Áno, bez paliva by sme auto nenaštartovali, no bez motorového oleja by sa motor rýchlo zadrel. Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok, používaný ako mazivo pri spaľovacích motoroch automobilov.

Motorový olej plní funkciu ako mazaciu, tak aj chladiacu, čistiacu, tesniacu ale traktiež chráni pred koróziou. V tomto článku si posvietime na rozdelenie motorových olejov a čo všetko musí motorový olej spĺňať.

Obsah

Aké typy motorových olejov existujú?

Ak by sme motorový olej klasifikovali podľa spôsobu výroby, existujú tri druhy motorového oleja. Pred nákupom akéhokoľvek motorového oleja je dôležité vedieť, aký typ oleja tvoje auto vyžaduje.

Nesprávny motorový olej môže spôsobiť fatálne poškodenie motora, nakoľko dochádza k nedostatočnému mazaniu komponentov. Tým sa zvýši trenie a teplota a komponenty sa rýchlo opotrebujú. V horšom prípade dôjde k zadretiu motora.

1. Minerálne motorové oleje

Minerálne oleje sa vyrábajú spracovaním ropy. Ropa je najskôr zbavená vody a mechanických nečistôt, následne sa použitím frakčnej destilácie (proces rozdeľovania chemických látok podľa bodu varu, zahrievaním teploty, pri ktorej sa jednotlivé frakcie/zložky vyparujú) rozdeľuje na petrolejové, benzínové, naftové a olejové frakcie. Výroba pokračuje ďalšími destiláciami, kde sa zo základnej olejovej frakcie oddeľuje olej a mazut. Poslednou destiláciou dostaneme základ pre motorový olej.

Minerálny olej patrí k najlacnejšej možnosti spomedzi týchto troch typov olejov, no ich využitie je takmer výhradne v starých autách. Tento olej je neefektívny pri studenších teplotách ako aj pri privysokej teplote. Okrem toho ho taktiež treba meniť po zhruba 5000 km.

2. Syntetické motorové oleje

Tieto oleje sa výrábajú syntézou. Syntéza je chemická reakcia, pri ktorej zlúčením dvoch alebo viacerých prvkov vznikne produkt, ktorý je zložitejší ako predošlé látky. Syntetické oleje majú vyššiu tekutosť pri nižších teplotách a majú menšiu odparnosť.

Znášajú ako nízke tak aj vysoké teploty a majú lepšie mechanické a chemické vlastnosti. Jedinou nevýhodou je, že sú tým pádom drahšie než minerálne oleje.

3. Polosyntetické motorové oleje

Je to zmes syntetického a minerálneho oleja, pričom pomer syntetického oleja nie je vyšší ako 30%. Sú navrhnuté tak, aby mali výhody syntetických olejov a cenu minerálnych olejov.

Motorový olej

Motorové oleje sa rozďelujú do dvoch kategórií, a to podľa:

Viskozity

V dnešnej dobe sa používajú celoročné oleje, ktoré majú správnu tekutosť, či už počas studeného štartu alebo prevádzky. Viskozita sa označuje napríklad 10W 40, pričom ľavé číslo udáva tekutosť oleja pri studenom motore a pravé číslo pri jeho prevádzkovej teplote.

Výkonu

Existuje množstvo výkonostných označení olejov, pretože rôzne inštitúcie a štáty si vymysleli vlastné označenia. My si však vypíšeme tie najdôležitejšie, pod označením ACEA, čo je označenie Európskej výkonnostnej klasifikácie olejov.

Čo všetko musí spĺňať motorový olej?

 • minimalizovanie trenia a opotrebovania

 • odolnosť olejového filmu proti pretrhnutiu

 • zníženie spotreby paliva

 • priľnavosť k trecím plochám

 • zabránenie povrchovému poškodeniu

 • tepelná stabilita

 • odolnosť proti oxidácií

 • viskozita a tekutosť pri nízkych teplotách

 • čo najmenšia závislosť viskozity od teploty

 • ochrana pred koróziou

 • potlačenie penivosti

 • tesniaca schopnosť

 • nízka prchavosť

 • dobrá tepelná vodivosť

 • chladiaca efektivita

A množstvo ďaľších, vďaka čomu je jasné, prečo je motorový olej jednou z najdôležitejších prevádzkových kvapalín v automobile.