AUTORIDE

Motorový olej: Čo sa stane v prípade, že dôjde?

Motorový olej
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin   — Aktualizované 

Motorový olej môžeme považovať za jednu z najdôležitejších prevádzkových kvapalín v motore. Vedel si však, čo sa stane, ak ti motorový olej dôjde?

Naozaj to znamená pre motor koniec životnosti alebo je možná aj jeho oprava? Ku všetkému sa dostaneme, no najskôr si povieme zopár slov o tom, na čo vlastne motorový olej slúži.

Obsah

Na čo slúži motorový olej?

Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok, ktorý sa používa ako mazivo pri spaľovacích motoroch automobilov. Tento olej plní funkciu ako mazaciu, tak aj chladiacu, čistiacu, tesniacu, ale taktiež chráni pred koróziou. Motorové oleje rozdeľujeme podľa spôsobu výroby na Minerálne, Polosysntetické a Syntetické.

Okrem toho však motorové oleje rozdeľujeme aj do dvoch ďalších kategórií, a to podľa viskozity a výkonu. Na motorový olej sa kladie veľké množstvo nárokov a požiadaviek, no to v tomto článku rozoberať nebudeme.

Prečo mizne motorový olej z motora?

Najčastejšou príčinou, ktorá spôsobí stratu oleja je tá, že motor spotrebúva (spaľuje) olej. Dôvodom spotreby oleja môže byť hneď niekoľko, ako napríklad turbodúchadlo, ktoré má opotrebované ložiská či poškodené tesnenie, no príčinou môžu byť aj opotrebované piestne krúžky, valce, vložky valcov či samotné piesty.

Na spaľovanie motorového oleja ťa môže upozorniť modrý dym z výfuku, o ktorom sme si už písali. Stratu oleja však nemusí spôsobiť len opotrebovaný komponent motora, ale aj nešikovnosť šoféra, napríklad keď prerazí olejovú vaňu motora.

Kontrolka oleja

Bohužiaľ na niektorých starých motoroch ťa na nedostatok motorového oleja neupozorní žiadna kontrolka a tak si odkázaný len na pravidelné kontrolovanie oleja.

Pri modernejších motoroch sa pri nedostatku motorového oleja rozsvieti kontrolka oleja, no niektoré sú vybavené kontrolkou hladiny oleja, ktorá graficky znázorní množstvo motorového oleja na stupnici pri každom otočení kľúča do druhej polohy.

Čo sa stane ak motoru dôjde motorový olej?

Ak sa motoru minie olej, znamená to, že motor nebude dostatočne mazaný, no ani chladený a hrozí tak zadretie a fatálne poškodenie celého agregátu. Zvyčajne však motoru nedôjde všetok motorový olej, no ostane ho tak málo, že už nedokáže dostatočne mazať jednotlivé komponenty motora a odovzdať z nich teplo.

Niektorí ľudia majú mylnú predstavu o tom, že pokiaľ motoru dôjde olej, motor sa okamžite zastaví. V skutočnosti to tak nie je. Ak sa motoru minie olej, dokáže bežať ešte nejakú dobu, než sa úplne zastaví.

Všetko záleží od štýlu jazdy, ak napríklad budeš motor točiť vo vysokých otáčkach, bude trvať len veľmi krátku dobu kým sa zadrie. Naopak pri pokojnej jazde dokáže motor bez olejovej náplne bežať pomerne dlhú dobu.

Nedostatok motorového oleja - Aké sú príznaky?

Nedostatok motorového oleja sa zároveň neprejaví ihneď a príznaky prichádzajú postupne. Prvým príznakom je zvýšená hlučnosť motora a klepotavý kovový zvuk. Druhým príznakom je prehrievanie motora a značná strata výkonu. Pokiaľ však ani po týchto príznakoch motor nezastavíš, zadrie sa a zastaví.

K zadretiu motora dochádza vplyvom nedostatočného mazania a odvádzania tepla z komponentov motora. V takomto prípade si najväčšie poškodenie odnesú ojnice, kľukový hriadeľ, piestne krúžky, valce, ale aj samotné piesty.

Poškodenie pri nedostatku motorového oleja

Kľukový hriadeľ

Najčastejšie dochádza k poškodeniu kľukového hriadeľa, ojníc a ich klzných ložísk. Kľukový hriadeľ totiž používa pre uloženie v bloku motora ale aj pre spojenie s ojnicami klzné ložiská, ktoré musia byť neustále premazávané a chladené pomocou motorového oleja.

V okamihu, kedy sa olejový film stratí, dochádza k vysokému tepelnému namáhaniu ložiska, ale taktiež výrazne vzrastie trenie, čo v konečnom dôsledku spôsobí, že sa ložisko zadrie.

Pokiaľ sa však zadrú len hlavné ložiská kľukového hriadeľa, dôjde iba k zastaveniu motora. K zadretiu hlavných ložísk kľukového hriadeľa dochádza pri zadrení motora vždy, pretože motorový olej je skrz olejové čerpadlo tlačený najskôr k nim a až potom k ojničným ložiskám.

V takomto prípade je možné motor spojazdniť výmenou ložísk kľukového hriadeľa, v tom horšom prípade výmenou celého kľukového hriadeľa.

Zadretie ojničných ložísk môže byť fatálne

Ojnice

Na druhú stranu, ak sa zadrú aj ojničné ložiská, dôjde k oveľa horšej situácii ako len k zastaveniu motora. V takejto situácii totiž ojničné ložisko zvykne prasknúť, takže dôjde k odpojeniu ojnice od kľukového hriadeľa, ktorá môže najmä pri vyšších otáčkach motora preraziť blok motora a vyletieť z neho von.

Dieru v bloku motora už nikto neopraví a tak ti neostáva nič iné ako rovno kúpiť celý polomotor. Ak však nejde o drahé auto, môžeš ho rovno zaviesť do šrotu, pretože oprava by bola vyššia ako je cena celého automobilu.

Záver

Všetky následky zadretia motora sú teda fatálne a ich odstránenie je veľmi nákladné. Nemôžeme teda namietať, že pre motor je olej nepostrádateľnou kvapalinou, bez ktorej by nemohol fungovať, respektíve mohol, ale len veľmi krátku dobu.

Krátka video animácia ako motorový olej premazáva motor