Logo Autoride.sk

Katalyzátor sa nachádza takmer v každom aute, vedel si však aká je jeho funkcia?

Publikoval Denis -

Katalyzátor sa nachádza vo výfukovom potrubí automobilu a jeho úlohou je znižovať množstvo škodlivých látok vo výfukových plynoch. Čistenie výfukových plynov prebieha pomocou dvoch chemických reakcií, a to:

Obsah

 1. Oxidáciou CO a nespálených uhľovodíkov

 2. Redukciou NOx


Katalyzátor sa používa ako u zážihových tak aj vznetových motoroch. Katalyzátor obsahuje vzácne kovy ako napríklad platinu, ródium a paládium. Dokopy tak tvoria katalytickú vrstvu, ktorá je nanesená na keramický alebo kovový materiál v tvare včelieho plastu.

Pri prevádzkovej teplote 300 až 800 stupňov celzia umožní katalytická vrstva oxidáciu CO (oxid uhoľnatý) a nespálených uhľovodíkov na CO2 (oxid uhličitý) a H2O (voda) a redukciu NOx (oxid dusíka) na N2 (dusík) a O2 (kyslík).

Podľa reakcií vznikajúcich v katalyzátore ho rozdeľujeme na: • trojčinný


 • redukčný


 • oxidačný

1. Trojčinný


Robí tri činnosti, a to:


 • oxidáciu CO

 • oxidáciou nespálených uhľovodíkov

 • redukciu NOx

  Trojčinný katalyzátor používajú zážihové motory, ktoré regulujú zmes, pracujú s prebytkom vzduchu a sú vybavené lambda sondou


Pri poškodenej alebo nefunkčnej lambda sonde prestáva katalyzátor fungovať.

2. Redukčný


Používa sa na zníženie emisií NOx (oxidu dusíka) u zážihových a vznetových motoroch s priamym vstrekovaním paliva.

3. Oxidačný


Používajú ho vznetové motory, ktoré pracujú s prebytkom vzduchu a pri ich práci dochádza k spaľovaniu veľmi bohatej zmesi. Tento katalyzátor je určený na redukciu CHx a CO. Pri vysokej teplote dochádza k spaľovaniu pevných častíc, ktoré sa zmenšia a mikročastice zhoria úplne.Podľa materiálu, z ktorého je katalyzátor vyrobený, ho rozdeľujeme na:


Kovový


Vložka je vyrobená z kovu, sú odolnejšie voči mechanickému poškodeniu a poškodeniu vplyvom nesprávneho chodu motora, ich výroba je však drahšia.


Keramický


Vložka je vyrobená z keramických materiálov. Menej odolné voči mechanickému poškodeniu a poškodeniu vplyvom nesprávneho chodu motora, ich výhodou je nižšia výrobná cena.Katalyzátor sa môže poškodiť:


 • natankovaním zlého paliva

 • zlom zapaľovaní motora

 • pokiaľ sa olej nachádza v spaľovacom priestore

 • ak sa doň dostane nespálené palivo

Poškodený katalyzátor sa prejavuje:


 • problém pri štartovaní

 • vyššia spotreba paliva

 • horšia dynamika

 • svietiaca kontrolka motora

 • čudný zápach počas naštartovaného motora


Životnosť katalyzátorov v nových automobiloch sa odhaduje na 150 tisíc km, no pri zlom zaobchádzaní sa výrazne znižuje.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Katalyzátor sa nachádza takmer v každom aute, vedel si však aká je jeho funkcia?
G