AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Katalyzátor sa nachádza takmer v každom aute, vedel si však aká je jeho funkcia?

Publikoval Denis - Aktualizované

Katalyzátor sa nachádza vo výfukovom potrubí automobilu a jeho úlohou je znižovať množstvo škodlivých látok vo výfukových plynoch. Čistenie výfukových plynov prebieha pomocou dvoch chemických reakcií, a to:

 1. Oxidáciou CO a nespálených uhľovodíkov

 2. Redukciou NOx

Obsah

Katalyzátor sa používa ako u zážihových tak aj vznetových motoroch. Katalyzátor obsahuje vzácne kovy ako napríklad platinu, ródium a paládium. Dokopy tak tvoria katalytickú vrstvu, ktorá je nanesená na keramický alebo kovový materiál v tvare včelieho plastu.

Pri prevádzkovej teplote 300 až 800 stupňov celzia umožní katalytická vrstva oxidáciu CO (oxid uhoľnatý) a nespálených uhľovodíkov na CO2 (oxid uhličitý) a H2O (voda) a redukciu NOx (oxid dusíka) na N2 (dusík) a O2 (kyslík).

Podľa reakcií vznikajúcich v katalyzátore ho rozdeľujeme na:

 • trojčinný

 • redukčný

 • oxidačný

1. Trojčinný

Robí tri činnosti, a to:

 • oxidáciu CO

 • oxidáciou nespálených uhľovodíkov

 • redukciu NOxTrojčinný katalyzátor používajú zážihové motory, ktoré regulujú zmes, pracujú s prebytkom vzduchu a sú vybavené lambda sondou

Pri poškodenej alebo nefunkčnej lambda sonde prestáva katalyzátor fungovať.

2. Redukčný

Používa sa na zníženie emisií NOx (oxidu dusíka) u zážihových a vznetových motoroch s priamym vstrekovaním paliva.

3. Oxidačný

Používajú ho vznetové motory, ktoré pracujú s prebytkom vzduchu a pri ich práci dochádza k spaľovaniu veľmi bohatej zmesi. Tento katalyzátor je určený na redukciu CHx a CO. Pri vysokej teplote dochádza k spaľovaniu pevných častíc, ktoré sa zmenšia a mikročastice zhoria úplne.

Podľa materiálu, z ktorého je katalyzátor vyrobený, ho rozdeľujeme na:

Kovový

Vložka je vyrobená z kovu, sú odolnejšie voči mechanickému poškodeniu a poškodeniu vplyvom nesprávneho chodu motora, ich výroba je však drahšia.

Keramický

Vložka je vyrobená z keramických materiálov. Menej odolné voči mechanickému poškodeniu a poškodeniu vplyvom nesprávneho chodu motora, ich výhodou je nižšia výrobná cena.

Katalyzátor sa môže poškodiť:

 • natankovaním zlého paliva

 • zlom zapaľovaní motora

 • pokiaľ sa olej nachádza v spaľovacom priestore

 • ak sa doň dostane nespálené palivo

Poškodený katalyzátor sa prejavuje:

 • problém pri štartovaní

 • vyššia spotreba paliva

 • horšia dynamika

 • svietiaca kontrolka motora

 • čudný zápach počas naštartovaného motora

Životnosť katalyzátorov v nových automobiloch sa odhaduje na 150 tisíc km, no pri zlom zaobchádzaní sa výrazne znižuje.