AUTORIDE

Vedel si čo označuje oktánové číslo paliva?

XE SV Project 8
Publikoval Denis  

Oktánové číslo je technická veličina, ktorá hodnotí odolnosť paliva, presnejšie benzínu proti samovznieteniu. Čím je teda oktánové číslo paliva vyššie, tým je palivo odolnejšie proti samovznieteniu, ktoré vzniká pri kompresii vo valci a prejavuje sa klepaním. Palivo s vyšším oktánovým číslom môže zvýšiť výkon motora, no nemusí to tak byť vždy. Všetko záleží od konštrukcie motora, jeho riadiacej jednotky a podobne.

Nie každý motor totiž dokáže využiť potenciál vysokooktánového paliva. To, že motor nedokáže využiť vysokooktánové palivo však neznamená, že nezlepší jeho chod a kultivovanosť. Dnešné benzíny majú minimálne oktanové číslo 95 v rámci celej Európskej Únie, no ak vycestuješ mimo EÚ, môžeš natrafiť aj na 91 oktánový benzín, ktorý si mohol v rámci Českej a Slovenskej republiky natankovať až do roku 2010.