Studený motor: Čo sa deje v motore počas toho ako sa zohrieva na prevádzkovú teplotu

Teplota motora
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Studené štarty majú na motor nepriaznivý vplyv, bez ohľadu na to, aká je vonkajšia teplota, no čím je nižšia, tým dlhšie trvá motoru kým sa zohreje na správnu teplotu, čo znamená, že tieto nepriaznivé účinky trápia motor dlhšiu dobu.

O tom, ako správne zohriať studený motor, sme už v minulosti písali, v dnešnom článku sa však povenujeme tomu, čo sa deje v motore počas zahrievania na prevádzkovú teplotu.

Obsah

Ak hovoríme o studenom motore, myslíme tým motor, ktorý nie je zohriaty na svoju prevádzkovú teplotu, a to bez ohľadu na to, aké je práve ročné obdobie či vonkajšia teplota. Samozrejme, čím nižšia je vonkajšia teplota, tým dlhšie bude motoru trvať než sa zohreje na svoju prevádzkovú teplotu.

Nedostatočné mazanie mechanických častí:

Motorový olej

Počas toho, ako je motor studený, dochádza vplyvom nedostatočného mazania k väčšiemu opotrebovaniu mechanických častí motora. Motorový olej je totiž stuhnutý, má väčšiu hustotu a olejové čerpadlo tak nedokáže vyvinúť dostatočný tlak na to, aby dostalo olej do mazacej sústavy.

Olejový film je tak na kontaktných plochách mechanickej sústavy nedostatočný. Výsledkom je nedostatočné mazanie pohyblivých častí motora, ich väčšie opotrebenie a vplyvom väčšieho zaťaženia motora aj vyššia spotreba paliva a emisie výfukových plynov.

Práve preto by si mal pred tým ako s autom vyrazíš na cestu počkať približne 20 až 30 sekúnd po naštartovaní a až potom sa pohnúť s autom vpred. Samozrejme sa tým nemyslí ihneď zošliapnuť plný plyn a vyraziť! Kým motor ešte nedosiahol prevádzkovú teplotu, mal by si jazdiť opatrne, s ľahkou nohou a príliš nezaťažovať motor. Otáčky by nemali presiahnuť hranicu 2500 otáčok za minútu, no motor by si tiež nemal držať vo veľmi nízkych otáčkach, tým myslím pod hranicou 1500 otáčok za minútu, pretože vtedy je zaťaženie motora ešte väčšie.

Pozor! Nezabúdaj na to, že voda sa zohreje oveľa skôr ako motorový olej, a preto by si nemal auto zaťažovať ihneď po tom, ako ti ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny zobrazuje správnu teplotu alebo po tom, ako zhasne modrá kontrolka chladiacej kvapaliny.

Vyššia spotreba paliva:

Ak je motor studený, spotreba paliva výrazne rastie. Studený motor totiž potrebuje k plynulému chodu a dostatočnému výkonu väčšie množstvo paliva (bohatšiu zmes). Spotreba paliva však rastie aj vplyvom vyšších voľnobežných otáčok, väčšieho zaťaženia či naplno pustenej klimatizácie alebo tiež kúreniu.

Pokiaľ je možné, bolo by dobré, keby si počas toho, ako sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu, nechal vypnuté kúrenie a klímu. Takýmto spôsobom sa motor zohreje oveľa skôr a ty tak ušetríš značné množstvo paliva.

Zvýšené emisie výfukových plynov:

Okrem nedostatočného mazania mechanických časti motora a zvýšenej spotreby paliva, sú takmer dvojnásobne zvýšené aj emisie výfukových plynov.

Čierny dym z výfuku

Je to spôsobené tým, že motor spaľuje bohatšiu zmes, studený motorový olej má vyššiu hustotu (tým pádom aj odpor) a katalyzátor ešte nedosiahol svoju prevádzkovú teplotu. Katalyzátor totiž potrebuje pre svoju správnu činnosť dosiahnuť svoju prevádzkovú teplotu. To však nie je všetko.

Oveľa horšia situácia nastáva v prípade vznetových motorov, ktoré sú vybavené filtrom pevných častíc. Ten totiž na svoju správnu funkciu potrebuje dosiahnuť teplotu približne 600 °C. V opačnom prípade sa filter pevných častíc začne upchávať usadeninami, čo výrazne skracuje jeho životnosť.

Studený motor (LPG a CNG):

Spaľovanie LPG alebo stlačeného zemného plynu CNG je pri studenom motore problematické. Práve preto sa tieto motory neštartujú na plyn, ale na benzín a až po tom ako motor dosiahne správnu teplotu, prepne riadiaca jednotka motor na LPG či CNG palivo.

Na záver by som dodal, že časté studené štarty motora výrazne skracujú interval výmeny motorového oleja. Ak teda jazdíš prevažne krátke trasy, na ktorých sa motor tvojho automobilu nestihne zahriať na svoju prevádzkovú teplotu, mal by si interval výmeny motorového oleja skrátiť.

Pozri si názornú ukážku, ako sa zohrieva studený motor na termokamere: