Logo Autoride.sk

Aké vlastnosti má LPG, teda alternatívne palivo pre motory?

Publikoval Denis -

Mnoho áut v našich končinách jazdí na LPG, teda skvapalnený ropný plyn. Je to zmes uhľovodíkových plynov, známa ako propán-bután, ktorý sa používa ako palivo pri:

Obsah


  • varení


  • vykurovaní


  • osvetlovaní


  • palivo pre spaľovacie motory

Tento plyn sa plní do tlakových fľašiek rôznych veľkostí, ktoré sa využívajú ako zásobníky. Keďže LPG narušuje gumu, musia byť tesnenia vyrobené zo syntetických látok. Tento plyn vzniká rafináciou ropy alebo jej ochladením či stlačením, čím sa skvapaľnuje.

Fyzikálne vlastnosti


LPG je v pôvodnm stave bez farby, chuti a zápachu, preto sa do zmesi pridáva látka s charakteristickým pachom. LPG nie je jedovaté, v plynnom skupenstve je ťažšie ako vzduch a v kvapalnom ľahšie ako voda.

Pohon automobilu


LPG sa používa ako alternatívny pohon pre automobily, so zážihovými motormi. Veľkou výhodou je jeho cena a šetrnosť k životnému prostrediu, no nevýhodou je znížený výkon motora, čo však neplatí pri moderných systémoch na vstrekovanie LPG.

Ďaľším problémom môže byť parkovanie v meste, kedže vozidlo s LPG nesmie parkovať v podzemnej garáži, pretože pri úniku bude plyn sadať dole a bude tak vytláčať dýchateľný vzduch.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Aké vlastnosti má LPG, teda alternatívne palivo pre motory?
G