AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Európske emisné normy, čo presne znamenajú a prečo ich vôbec máme?

EÚ - Brexit
EÚ - Brexit od Pixabay, licencia:
Publikoval Denis -

Európske emisné normy sa začali zavádzať v roku 1992 na všetky nové automobily s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia. V súčasnosti je najnovšia emisná norma Euro 6, ktorá by mala eliminovať väčšinu nežiadúcich látok, ktoré majú vplyv na kvalitu ovzdušia, no už v tomto alebo nasledujúcom roku 2018 má dôjsť k zavedeniu prísnejšej emisnej normy Euro 7.

Čo však tieto emisné normy Euro znamenajú, prečo ich máme a čo platí pre dieselové a benzínové motory?

Obsah

Podľa EÚ patria emisie z výfukových plynov vozidiel k hlavným zdrojom znečistenia a zhoršenia kvality ovzdušia v Európe. Predpisy určujú prijateľné limity, pre emisie z výfukových plynov vozidiel, predávaných v členských štátoch EÚ a EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) a sú navrhnuté tak, aby sa časom stávali čoraz prísnejšie.

Európske emisné normy Euro slúžia na znižovanie úrovne škodlivých látok vo výfukových plynoch, a to najmä:

  • Oxidy dusíka (NOx) - sú zdraviu škodlivé, napádajú pľúca a sliznicu. Vznikajú v motore počas spaľovania.

  • Oxid uhoľnatý (CO) - bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ktorý je ľahší ako vzduch. Je nedráždivý, no vysoko jedovatý, viaže sa na hemoglobín a tým zabraňuje prenosu kyslíka z pľúc do tkanív.

  • Uhľovodíky (HC) - obsahujú predovšetkým karcinogénne (rakovinotvorné) uhľovodíky, jedovaté aldehydy a nejedovaté alkány a alkény.

  • Pevné častice (PM) - drobné častice pevného skupenstva rozptýlené vo vzduchu, ktoré sú tak malé, že môžu byť unášané vzduchom. Ich zvýšená koncentrácia spôsobuje zdravotné problémy, ako napríklad zápalové ochorenie pľúc, choroby dýchacích ciest, ale aj chronické choroby pľúc, ktoré sa nedajú vyliečiť.

Spoločnosť výrobcov motorov a obchodníkov tvrdí: "Dnes je potrebných 50 nových automobilov na to, aby sa dosiahlo rovnaké množstvo škodlivých emisií než to, čo vyprodukovalo jedno vozidlo postavené v sedemdesiatych rokoch."

Rovnako tak uviedli aj údaje na podporu tohoto tvrdenia:

  • Oxid uhoľnatý (CO): od roku 1993 v benzínovom motore poklesol o 63% a v naftovom motore o 82%

  • Uhľovodíky (HC): od roku 2001 v benzínovom motore ich množstvo pokleslo o 50%

  • Oxid dusíka (NOx): od roku 2001 poklesol o 84%

  • Pevné častice (PM): od roku 1993 v naftovom motore poklesli o 96%

Keďže benzínové a naftové mtory produkujú rôzne druhy emisií, podliehajú aj rôznym odlišným normám. Naftové motory napríklad produkujú viac pevných častic a sadzí, čo viedlo k zavedeniu filtra pevných častic (DPF/FAP).

Napriek tomu neboli emisie z cestnej dopravy znížené tak, ako EÚ očakávala. Meranie emisií totiž prebieha v umelých podmienkach, ktoré nemajú s podmienkami jazdy v reálnom živote nič spoločné, takže zatiaľ čo tabuľkové hodnoty súhlasili, tie reálne boli niekde úplne mimo.

Tabuľka vypracovaná Európskou komisiou, uvádza rôzne kategórie Euro, ktoré platia pre nové modely vozidiel schválené po určitom dátume. Každé vozidlo predané do jedného roka po dátume uvedenom nižšie, musí zodpovedať príslušnej norme.

Emisná norma

Schválená od

Euro 1

Júl 1992

Euro 2

Január 1996

Euro 3

Január 2000

Euro 4

Január 2005

Euro 5

September 2009

Euro 6

September 2014

Euro 1

Prvá celoeurópska emisná norma Euro 1 bola zavedená v júli 1992. Odvtedy museli byť všetky nové vozidlá vybavené katalyzátorom a museli byť prednastavené na bezolovnatý olej.

Emisné limity Euro 1 pre beznín:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

Emisné limity Euro 1 pre diesel:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

PM

0,14 g/km

Euro 2

Emisná norma Euro 2 bola schválená 1. januára 1996. Táto norma znížila limity pre oxid uhoľnatý a kombinovaný limit pre uhľovodíky a oxidy dusíka.

Emisné limity Euro 2 pre benzín:

CO

2,2 g/km

HC + NOx

0,5 g/km

Emisné limity Euro 2 pre diesel:

CO

1 g/km

HC + NOx

0,7 g/km

PM

0,08 g/km

Euro 3

Emisná norma Euro 3 bola schválena 1 januára v roku 2000 a rozdelila limity uhľovodíkov a oxidov dusíka ale pridala aj osobitný limit pre oxidy dusíka.

Emisné limity Euro 3 pre benzín:

CO

2,3 g/km

HC

0,20 g/km

NOx

0,15 g/km

Emisné limity Euro 3 pre diesel:

CO

0,64 g/km

HC + NOx

0,56 g/km

NOx

0,50 g/km

PM

0,05 g/km

Euro 4

Bola zavedená 1. januára 2005.

Emisné limity Euro 4 pre benzín:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,08 g/km

Emisné limity Euro 4 pre diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,30 g/km

NOx

0,25 g/km

PM

0,025 g/km

Euro 5

Bola schválena 1. septembra 2009. Veľkou novinkou pri Euro 5 bolo zavedenie filtrov pevných častíc (DPF/FAP) pre všetky nové dieselové vozidlá.

Emisné limity Euro 5 pre benzín:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0,005 g/km

Emisné limity Euro 5 pre diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,23 g/km

NOx

0,18 g/km

PM

0,005 g/km

Euro 6

Emisná norma Euro 6 bola schválená 1 septembra 2014. Šiesta emisná Euro norma je zameraná na dieselové NOx, najmä kvôli výsledkom štúdií, ktoré spájajú tieto emisie s respiračnými problémami. Aby sa splnili nové ciele, niektorí výrobcovia zaviedli do automobilov selektívnu katalytickú redukciu, pri ktorej sa vstrekuje do výfuku dieselového motora kvapalina AdBlue.

Emisné limity Euro 6 pre benzín:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0,005 g/km

Emisné limity Euro 6 pre diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,17 g/km

NOx

0,08 g/km

PM

0,005 g/km

Áno emisie z vozidiel sa znížili, no nie natoľko, ako to ukazujú tabuľky, práve preto zavádza EÚ od 1. septembra 2017 odlišný postup na meranie emisií ako doteraz a začne merať emisie počas reálnej jazdy. Takéto meranie by narozdiel od laboratórneho malo lepšie odrážať skutočné emisie, ktoré vozidlo vyprodukuje.