Logo Autoride.sk

Otáčkomer: Vedel si ako funguje toto zariadenie?

Publikoval Denis -

Otáčkomer je prístroj, ktorý slúži v automobile na meranie otáčok motora, respektíve na meranie otáčok kľukového hriadeľa motora. Ukazovateľ otáčkomera teda uvádza počet otáčok kľukového hriadeľa za minútu na analógovom alebo digitálnom displeji.

Obsah

Trochu histórie:


Prvý otáčkomer bol zostrojený v roku 1817 nemeckým inžinierom Deidrichom Uhlhornom. Otáčkomer sa spočiatku používal len na meranie rýchlosti lokomotív, no postupom času sa dostal aj do automobilov. Prvé otáčkomery boli mechanické a boli založené na meraní odstredivej sily.


Moderný otáčkomer:


Pri moderných automobiloch sú otáčkomery elektronické. Údaje o otáčkach kľukového hriadeľa získava riadiaca jednotka motora, ktorá spolupracuje so snímačom otáčok kľukového hriadeľa. Treba dodať, že ak snímač otáčok kľukového hriadeľa prestane fungovať, motor sa vypne a ak nefunguje ešte pred naštartovaním motora, motor nenaštartuje.

Ako som už spomínal, otáčkomer v automobile zobrazuje počet otáčok kľukového hriadeľa za určitý čas, v tomto prípade za minútu. Otáčkomer má takmer vždy vyznačené červené pole, ktoré upozorňuje šoféra na oblasť nebezpečných otáčok.

Vodič má teda vždy prehľad o aktuálnych otáčkach a tak môže znížiť otáčky motora ubratím plynu a vrátiť motor do bezpečných otáčok. Dlhé udržiavanie motora vo vysokých otáčkach v červenom pásme otáčkomera totiž motoru veľmi škodí, pretože v tej chvíli nedochádza k dostatočnému premazávaniu motora motorovým olejom.

To spôsobuje prehrievanie jednotlivých komponentov, čo môže koniec koncov viesť až k zadretiu motora. Dlhodobé udržiavanie motora v pásme červených otáčok však nemusí okamžite viesť k poruche, no minimálne môže spôsobiť zvýšené opotrebenie niektoých súčiastok motora.

motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Otáčkomer: Vedel si ako funguje toto zariadenie?
G