Otáčkomer: Vedel si ako funguje toto zariadenie?

Otáčkomer
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin

Otáčkomer je prístroj, ktorý slúži v automobile na meranie otáčok motora, respektíve na meranie otáčok kľukového hriadeľa motora.

Ukazovateľ otáčkomera teda uvádza počet otáčok kľukového hriadeľa za minútu na analógovom alebo digitálnom displeji.

Obsah

História otáčkomera v skratke:

Prvý otáčkomer zostrojil v roku 1817 nemecký inžinier Deidrich Uhlhorn. Otáčkomer sa spočiatku používal len na meranie rýchlosti lokomotív, no postupom času sa dostal aj do automobilov. Prvé otáčkomery boli mechanické a boli založené na meraní odstredivej sily.

Ako funguje moderný otáčkomer?

Pri moderných automobiloch sú otáčkomery elektronické. Údaje o otáčkach kľukového hriadeľa získava riadiaca jednotka motora, ktorá spolupracuje so snímačom otáčok kľukového hriadeľa.

Treba dodať, že ak snímač otáčok kľukového hriadeľa prestane fungovať, motor sa vypne a ak nefunguje ešte pred naštartovaním motora, motor nenaštartuje. Ako som už spomínal, otáčkomer v automobile zobrazuje počet otáčok kľukového hriadeľa za určitý čas, v tomto prípade za minútu.

Otáčkomer má takmer vždy vyznačené červené pole, ktoré upozorňuje šoféra na oblasť nebezpečných otáčok. Vodič má teda vždy prehľad o aktuálnych otáčkach a tak môže znížiť otáčky motora ubratím plynu a vrátiť motor do bezpečných otáčok.

Môžu vysoké (kritické) otáčky poškodiť motor?

Otáčkomer

Dlhé udržiavanie motora vo vysokých otáčkach v červenom pásme otáčkomera totiž motoru veľmi škodí, pretože v tej chvíli nedochádza k dostatočnému premazávaniu motora motorovým olejom.

To spôsobuje prehrievanie jednotlivých komponentov, čo môže koniec koncov spôsobiť až zadretý motor. Dlhodobé udržiavanie motora v pásme červených otáčok však nemusí okamžite viesť k poruche, no minimálne môže spôsobiť zvýšené opotrebenie niektoých súčiastok motora.

Rozdiel medzi mechanickým a elektronickým otáčkomerom (video v angličtine):