CNG: Vedel si všetko o alternatívnom palive?

Honda Civic CNG
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Skratka CNG znamená Compressed Natural Gas, v preklade teda stlačený zemný plyn. Je to uhľovodíkové palivo, ktorého hlavnou zložkou je metán 96% až 98%. CNG sa používa ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel a je čistejší a ekologickejší ako benzín, nafta alebo dokonca LPG.

Prestavba motora na CNG znižuje emisie, no počet uhľovodíkov na druhú stranu narastie. CNG sa meria na kilogramy, z čoho 1kg zodpovedá 1,4 litru benzínu a približne 1,3 litru nafty.

Obsah

Výhody prevádzky automobilu na CNG:

 • kvalitné vysokooktánové palivo

 • motory používajúce CNG ako palivo majú tichší chod cca 5 až 15dB

 • úspora paliva

 • nižšia cena paliva

 • oproti LPG je možné s vozidlom používajúcim CNG parkovať v podzemnej garáži

 • pri spaľovaní CNG dochádza k lepšiemu premiešaniu zmesi paliva zo vzduchom

Nevýhody prevádzky automobilu na CNG:

 • zmenšenie priestoru kufra kvôli umiestneniu nádrže na CNG

 • výkon motora môže po dodatočnej montáži klesnúť

 • malý počet čerpacích staníc

 • povinné prehliadky palivovej sústavy a tlakovej nádrže

 • drahší servis

 • jazdné vlastnosti automobilu sa môžu zmeniť z dôvodu ťažkej nádrže

Fyzikálne vlastnosti stlačeného plynu (CNG):

Je zložený z 96 až 98% metánu, je plynného skupenstva a skladuje sa v tlakových nádobách. CNG nie je jedovaté a je ľahšie ako vzduch. Dopyt po automobiloch jazdiacich na CNG je malý a neočakáva sa žiaden obrat, práve z dôvodu nástupu elektromobilov.