Zadretý motor: O čo vlastne ide a čo je jeho príčinou?

Prehriaty motor
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Zadretý motor je jedna z najvážnejších a najnákladnejších porúch, k akým môže počas prevádzky motora dôjsť.

Za týmto problémom sa najčastejšie skrývajú dve veci, a to buď nedostatok motorového oleja, vplyvom čoho dochádza k nedostatočnému mazaniu pohyblivých komponentov alebo nedostatočné množstvo chladiacej kvapaliny, čo spôsobí prehriatie motora.

Obsah

Zadretý motor pre nedostatok oleja

Motorový olej

Ak motoru dôjde olej, znamená to, že dôjde k zlyhaniu mazania. Motor tak nebude dostatočne mazaný, no ani chladený, kvôli čomu hrozí zadretie a fatálne poškodenie celého agregátu.

Zvyčajne však motoru nedôjde všetok motorový olej, no ostane ho tak málo, že už ďalej nedokáže dostatočne mazať jednotlivé komponenty motora a odovzdať z nich teplo. K zadretiu motora teda dochádza vplyvom nedostatočného mazania a odvádzania tepla z komponentov motora.

Aké škody spôsobí zadretie pre nedostatok oleja?

V prípade, že nastane zadretie motora pre nedostatok motorového oleja, si najväčšie poškodenie odnesú ojnice, kľukový hriadeľ, piestne krúžky, valce, ale aj samotné piesty.

Piest motora

Najčastejšie dochádza k poškodeniu kľukového hriadeľa, ojníc a ich klzných ložísk. Kľukový hriadeľ totiž používa pre uloženie v bloku motora ale aj pre spojenie s ojnicami klzné ložiská, ktoré musia byť neustále premazávané a chladené pomocou motorového oleja.

V okamihu, kedy sa olejový film stratí, dochádza k vysokému tepelnému namáhaniu ložiska, čo spôsobí výrazný nárast trenia, a to v konečnom dôsledku spôsobí, že sa ložisko zadrie.

Oprava poškodených komponentov

Pokiaľ sa zadrú len hlavné ložiská kľukového hriadeľa, dôjde iba k zastaveniu motora. V takomto prípade je možné motor spojazdniť výmenou ložísk kľukového hriadeľa alebo v tom horšom prípade výmenou celého kľukového hriadeľa.

Ak sa však zadrú ojničné ložiská, dôjde k oveľa horšej situácii ako len k zastaveniu motora, ojničné ložisko totiž zvykne prasknúť. V takomto prípade dôjde k odpojeniu ojnice od kľukového hriadeľa, ktorá môže najmä pri vyšších otáčkach motora preraziť blok motora a vyletieť z neho von. Dieru v bloku motora už nikto neopraví a tak ti neostáva nič iné, ako vymeniť celý polomotor.

V ďalšom prípade môže dôjsť aj k zadretiu (zaseknutiu) piesta vo valci. Pokiaľ sa tak stane, nastáva podobná situácia ako v prípade zadretia ojničných ložísk. Výsledkom je totiž deštrukcia motora, ktorého výmena či prípadná oprava ťa vyjde veľmi draho.

Prehriaty motor

Vo väčšine prípadov je však lacnejšou variantou výmena celého polomotora ako generálka motora. Ak však nejde o drahé auto, môžeš ho rovno zaviesť do šrotu, pretože oprava by bola vyššia ako cena celého automobilu.

Ako sa prejavuje nedostatok motorového oleja?

Nedostatok motorového oleja sa však neprejaví ihneď a príznaky prichádzajú postupne. Prvým príznakom nedostatku motorového oleja je zvýšená hlučnosť motora a klepotavý kovový zvuk.

Druhým príznakom je prehrievanie motora a značná strata výkonu (pridretie motora). Pokiaľ však ani po týchto príznakoch nezastavíš, hrozí úplné zadrie motora a ten sa zastaví.

Zadretý motor pre nedostatok chladiacej kvapaliny

Chladiaca kvapalina

K zadretiu motora nemusí dôjsť len v prípade nedostatku motorového oleja. Za zadretím motora sa totiž môže skrývať aj nedostatok chladiacej kvapaliny. Ak je chladiacej kvapaliny veľmi málo, dochádza k nárastu teploty motora, vplyvom čoho sa začne motorový olej zapekať (karbónovať).

Karbón môže upchať mazacie kanáliky, čo spôsobí, že sa pohyblivé časti motora nebudú ďalej premazávať. Nemusím snáď opäť spomínať, čo bude ďalej nasledovať. Všetky následky zadretia motora sú teda fatálne a ich odstránenie je veľmi nákladné.

Záver

Bohužiaľ na niektorých starých motoroch ťa na nedostatok motorového oleja či chladiacej kvapaliny neupozorní žiadna kontrolka a tak si odkázaný len na pravidelné kontrolovanie stavu týchto prevádzkových kvapalín.

Pri modernejších motoroch sa našťastie pri nedostatku motorového oleja či chladiacej kvapaliny rozsvieti príslušná kontrolka.