AUTORIDE

Blok valcov a jeho konštrukcia. Poznáš pevné časti motora?

Block valcov
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Blok valcov je pevná časť viacvalcového spaľovacieho motora, ktorá v sebe obsahuje niekoľko pracovných priestorov (valcov). Na jednej strane je blok valcov uzavretý hlavou valcov a na druhej zasa kľukovou skriňou.

Pri menších motoroch je blok valcov vytvorený ako jeden celok (blok valcov a horná časť kľukovej skrine sú odliate z jedného kusu), no väčšie motory môžu mať každý jeden valec vyhotovený zvlášť a pripevnený ku kľukovej skrini.

Obsah

Blok valcov tvoria tieto časti:

  • plášť - je to vonkajší povrch motora

  • plášť s chladiacim rebrovaním - využíva sa pri vzduchom chladených motoroch. Rebrovanie zväčšuje povrch bloku valcov a zvyšuje tak odvod tepla. Jednotlivé rebrované valce se spájajú s kľukovou skriňou pomocou skrutiek

  • vložený valec - vymedzuje pracovný priestor piestu

  • mokrá vložka valca - vnútorná stena valca, v ktorej sa pohybuje piest pri vodou chladených motoroch, jej vonkajší povrch je v priamom styku s chladiacou kvapalinou

  • suchá vložka valca - vnútorná stena valca, v ktorej sa pohybuje piest pri vzduchom chladených motoroch

Konštrukcia bloku valcov:

Blok valcov môže byť skonštruovaný ako oddelený alebo spojený s kľukovou skriňou. Oddelený blok valcov sa spája s kľukovou skriňou pomocou skrutiek. Valce motorov, ktoré sú chladené kvapalinou, sú zvyčajne spojené do jedného bloku.

Takýto blok valcov je vybavený dvojitými stenami, v ktorých sa nachádzajú chladiace priestory a kanály - do nich je následne chladiaca kvapalina privádzaná čerpadlom. Chladiaca kvapalina teda prúdi cez blok prietokovými kanálmi do hlavy valcov.

1. Uzatvorené prevedenie bloku valcov

Dosadacia plocha bloku valcov je voči hlave valcov vyrobená z plného materiálu, okolo otvorov valcov je uzavretá a je vybavená len kanálmi pre chladiacu kvapalinu.

2. Otvorené prevedenie bloku valcov

Dosadacia plocha bloku valcov je okolo otvorov valcov smerom k hlave valcov otvorená.

3. Vložené valce (mokré vložky valcov)

Vkladajú sa do liatinových blokov valcov alebo do blokov zo zliatiny hliníka. Tieto vložky sú priamo omývané chladiacou kvapalinou, čím je zaručené účinné chladenie. Blok valcov však nie je tak odolný, ako by mal a tak sa rýchlejšie deformuje. Okrem toho musia byť vložky voči kľukovej skrini utesnené, inak by sa do kľukovej skrine dostala chladiaca kvapalina.

4. Vložené valce (suché vložky valcov)

Suché vložky valcov sú tenkostenné a vkladajú sa do bloku. Keďže nedochádza k ich styku s chladiacou kvapalinou, prechod tepla nie je na chladiaci prostriedok tak dobrý ako pri mokrých vložkách.

Blok valcov sa najčastejšie vyrába odlievaním z liatiny alebo zo zliatiny hliníka a následne je spracovaný trieskovým obrábaním. Niekedy je plášť a valec tvorený jedným odliatkom, inokedy zasa viacerými.