Logo Autoride.sk

Ojnice motora: Čím všetkým sú namáhané a aká je ich funkcia?

Publikoval Denis -

Ojnice motora sú mechanické časti, ktoré spájajú piesty s kľukovým hriadeľom a zabezpečujú prenos síl medzi piestami a kľukovým hriadeľom. Jedná časť ojnice je pripevnená k piestu, zatiaľ čo druhá je upevnená na kľukovom hriadeli.

Obsah

Ojnice prevádzajú priamočiarý vratný pohyb piestov, na otáčavý pohyb kľukového hriadeľa a sú jednou z najnamáhavejších súčiastok motora, preto bývajú vyrobené z kovanej oceli alebo veľmi pevných (a zároveň ľahkých) zliatin. Materiály z ktorých sa ojnice vyrábajú sa však líšia podľa typu motora.

Ojnice piestového spaľovacieho motora sú namáhané:


 • tepelne

 • vysokým tlakom

 • zotrvačnými silami vlastnej hmotnosti

 • zotrvačnými silami piestov, ktoré rastú spolu s narastajúcimi otáčkami motoraOjnice teda musia vykazovať vysokú pracovnú odolnosť, pretože počas životnosti spaľovacieho motora vykonajú niekoľko desiatok až stoviek miliónov zdvihov. Výnimkou sú však ojnice, ktoré sa využívajú v motošporte. Pri týchto ojniciach sú požiadavky na životnosť minimálne. Takéto ojnice sú vyrobené z hliníkovej alebo titanovej zliatiny. Výhodou ojníc z hliníkovej zliatiny je ich nižšia hmotnosť, vďaka čomu sú znížené zotrvačné sily a tak je možné dosiahnuť vyšších otáčok motora.

Nevýhodou je však nízka životnosť takýchto ojníc. Titánové zliatiny zas kombinujú pevnosť a nízku hmotnosť, no tento materiál je veľmi drahý a citlivý na povrchové poškodenie.

Ojnice motora sa skladajú z:

1. Oka ojnice


Slúži na upevnenie ojnice k piestu, presnejšie k piestnému čapu. Medzi okom ojnice a piestnym čapom sa nachádza puzdro, ktoré plní funkciu klzného ložiska. Rozmery oka sú závislé na rozmeroch piestneho čapu.

2. Drieku ojnice


Spojuje oko ojnice s hlavou ojnice, môže sa na ňom nachádzať kanálik, ktorý slúži na mazanie piestového čapu alebo na prípadné chladenie dna piesta pomocou motorového oleja. Tvar profilu drieku zavisí od typu motora a materiálu, s ktorého je ojnica vyrobená. V súčasnosti sa najčastejšie používa tvar profilu drieku I. Tento profil sa ľahko vyrába a je tuhý, no zároveň aj ľahký. Tvar profilu H alebo krížový profil drieku sa využíva najmä pri závodných a vysokovýkonných motoroch.

3. Hlavy ojnice


Hlava ojnice je pripevnená ku kľukovému hriadeľu. Ak sa hlava ojnice skladá z dvoch častí, spojenie týchto častí je zabezpečené pomocou ojničného šróbu. Rozmer hlavy ojnice zavisí od rozmerov kľukového hriadeľa a teda priemeru a dĺžky kľukového čapu.

Pri väčšine štvortaktných motorov je hlava ojnice delená, pri dvojtaktných zas z jedného kusu.

4. Šróbu ojnice


Ak má ojnica delenú hlavu, sú tieto dve časti spojené pomocou ojničného šróbu.

5. Puzdra ojnice


Puzdro oka ojnice plní funkciu klzného ložiska. Najčastejšie sa používa bronzové puzdro, ktoré je zalisované do oka ojnice.

Konštrukcia ojnice motora:
Konštrukcia ojníc sa môže líšiť v závislosti od typu a účelu využitia, napríklad.

 • jednoduchá s uzavretou hlavou (používa sa pri malých, najčastejšie motocyklových motoroch)

 • jednoduchá s rozdelenou hlavou (používa sa pri automobilových motoroch a môže byť rozdelená kolmo alebo šikmo)

 • jednoduchá s oddelenou hlavou (celá hlava ojnice je spojená s driekom pomocou skrutiek, používa sa pri lodných motoroch)

 • rozvidlené - využívajú sa pri vidlicových motoroch. V tomto prípade je na jednom spoločnom kľukovom čape umiestnená rozvidlená ojnica a v medzere medzi rozvidlením úzka ojnica.

Ojnica s delenou hlavou:


Pri konštrukcii ojnice s delenou hlavou je potrebné zabezpečiť, aby boli dve časti hlavy spojené do presnej polohy. Tieto dve časti ojnice sa vytvárajú už pri výrobe a bývajú očíslované tak, aby pri montáži ojnice nedošlo k ich zámene.

Jedným so spôsobov ako zabezpečiť presnú polohu dvoch časti hlavy je výroba ojnice v jednom kuse, s následným rozlomením ojnice v deliacej rovine.

Nepravidelná lomová plocha zabezpečí, že pri montáži dosadnú tieto dve časti presne do takej polohy, v akej bol lom vytvorený.

Poškodenie ojnice motora:


 1. Trhliny a rôzne poškodenia ojnice
  Pokiaľ sa na ojnici nachádzajú trhliny, je nutná jej výmena.

 2. Vôľa piestu v puzdre oka ojnice
  Pri oprave sa vymení puzdro oka ojnice a starý piest sa nahradí novým.

 3. Kontrola uhlu a skrútenia ojnice
  Pokiaľ je ojnica ohnutá alebo pokrútená, je potrebné vyrovnať ju použitím páky alebo lisu.

Pozri si krátku ukážku, ako to všetko funguje:
motor
Všetko pre tvoje auto za dostupnú cenu
Diskusia: Ojnice motora: Čím všetkým sú namáhané a aká je ich funkcia?
G